Insight

Styring av varierte produksjonsprosesser

Produsenter møter stadig mer varierte produksjonsprosesser. På engelsk refereres det til som “Diverse and Mixed Manufacturing”. Ved Diverse and Mixed Manufacturing benyttes en produksjonsmetode der ulike produkter eller komponenter produseres samtidig på samme produksjonslinje. Dette kan føre til høyere effektivitet og lavere produksjonskostnader. 

Optimal utnyttelse av produksjonsmidler

Diverse and Mixed Manufacturing er spesielt veltilpasset for produsenter som håndterer et bredt utvalg av produkter med betydelige variasjoner i etterspørselen. Ved å samtidig produsere ulike produkter optimaliseres bruken av produksjonsressurser. 

En ekstra fordel med varierte produksjonsprosesser er reduksjonen i behovet for mellomlagring av komponenter. For eksempel, når en komponent er produsert for ett produkt, kan den umiddelbart tas i bruk i produksjonen av et annet produkt i samme produksjonslinje. Dette reduserer kravet til lagringsplass og fremmer raskere produksjon. 

Fleksibilitet og bedre resultater

Forventningene er at tilnærmingen med Diverse and Mixed Manufacturing vil bli stadig mer utbredt i industrien i årene som kommer. Bedrifter søker etter økt effektivitet og fleksibilitet i produksjonsprosessene, uten at dette går på bekostning av produktkvaliteten. Diverse and Mixed Manufacturing står fram som en utmerket løsning for å oppnå dette. 

Med Proficy Smart Factory fra GE Digital kan bedrifter innen produksjonsindustrien raskt tilpasse seg denne innovative tilnærmingen. Proficy Smart Factory er blant de få MES/MOMS-systemene som kan håndtere ulike typer produksjonsprosesser i ett system. Gjennom avansert analyse og maskinlæring kan løsningen samle og analysere data fra diverse kilder for å identifisere og løse ineffektiviteter. Dette gir bedrifter muligheten til å øke produksjonskapasiteten, forbedre produktkvaliteten og samtidig redusere kostnadene. Dette representerer et betydelig steg framover i den digitale transformasjonen av produksjonsindustrien. 

Diverse and Mixed
Manufacturing
Last ned White Paper

Les også:  
> Hva er Smart Factory? 
Produksjonsstyring

Flere insights