Verden, inkludert produksjonsindustrien, blir stadig mer datadrevet, noe som gjør det viktigere enn noen gang å kunne se og forstå data. Dette gjør datavisualisering til et av de viktigste verktøyene vi har, – og en del av fundamentet for digital transformasjon og industri 4.0.

Hva er datavisualisering?

Datavisualisering innebærer å gjøre data om til nyttig informasjon gjennom å presentere den i en visuell kontekst. Ofte er industriell data kompleks, men gjennom datavisualisering kan dataene presenteres på en måte som gjør det lettere for den menneskelige hjernen å forstå dem.

Med en programvare kan data visualiseres som blant annet statistikk, kart og enkle prosessbilder. Når dataene visualiseres for rett person, på rett tidspunkt, kan datadrevne beslutninger tas umiddelbart når behovet oppstår. Datavisualisering gjør det også lettere å identifisere mønstre, trender og avvik i store datasett over tid.

Illustrasjon viser hvordan datavisualisering fungerer

Slik fungerer datavisualisering

Hver dag samler produksjonsbedrifter inn enorme mengder data. Dataene hentes fra ulike industrielle systemer, som for eksempel prosessdatabaserSCADA og MES. Ofte blir data lagret med tagnavn og prosessverdi. Informasjonen finnes i prosessdatabasen, men med store mengder data som samles inn helt ned på millisekundnivå, er det svært vanskelig for mennesker å nyttiggjøre disse dataene.

Løsningen er datavisualisering. Fordi øynene våre tiltrekkes av farger og mønstre, er det lettere for oss å se en trend presentert som en statistikk, enn i et stort regneark. Ved hjelp av en programvare hentes dataene ut og presenteres visuelt i et grafisk brukergrensesnitt, kalt et dashbord. Data kan visualiseres som blant annet KPI’er, trender, statistikker, enkle prosessbilder og kart. Programvaren kommer med funksjoner for å lage egne dashbord, så du kan visualisere data nøyaktig slik du ønsker. 

Form og funksjon

Med tilgang til et stort bibliotek av ulik infografikk, er det fort gjort å overdrive mengden grafer og diagrammer. Å lage estetisk fine dashbord som ikke oppfyller hovedmålet, å formidle informasjon, er et vanlig problem. Effektiv datavisualisering krever balanse mellom form og funksjon. Det er derfor viktig at du først identifiserer nøkkelbudskapet i datasettet, før du presenterer dem på en måte som vekker oppmerksomhet.

Dataanalyse

Datavisualisering henger tett sammen med dataanalyse. Via dashbordene analyserer du prosess- og produksjonsdata fra ulike datakilder i sanntid, med mulighet til å gjøre umiddelbare endringer hvis det skjer en hendelse. De fleste programvarer for datavisualisering kommer med analysefunksjoner som lar deg opprette rapporter basert på historisk data, så du kan oppdage trender, mønstre og avvik.

Big Data

Innen Big Data er datavisualiseringsverktøy- og teknologier avgjørende for å analysere enorme mengder informasjon, og ta datadrevne beslutninger. 

Bli datadrevet
Nettbrett ikon
Få raskere oversikt

Via dashbord får du raskt og enkelt informasjon om produksjonsprosessen, og kan holde deg oppdatert på hendelser og eventuelle endringer.

Checkmark ikon
Ta riktige beslutninger

Konkrete tall og håndfast innsikt gjør at du kan ta datadrevne beslutninger til rett tid, optimalisere produksjonen og drive bedriften fremover.

Fabrikk ikon
For alle industrier

Datavisualisering er like viktig i alle slags industribedrifter. Med funksjoner for å opprette egne dashbord, tilpasses datavisualiseringen etter dine behov.

Datavisualisering i praksis

I dag ser vi en stor økning i industribedrifter som velger å benytte seg av moderne, intuitive dashbord for datavisualisering. Sammenlignet med tradisjonelle HMI-skjermer, gir disse dashbordene et mer tilpasningsbart brukergrensesnitt. I tillegg kommer de også ofte med bedre funksjoner for dataanalyse. 

For bedrifter som opplever det for kostbart med digitalisering hvor maskiner og utstyr må byttes ut, kan en dashbordløsning for datavisualisering være løsningen. Bedre innsikt i prosesser gjør at du kan ta grep for å optimalisere produksjonen, og «børste liv» i eldre maskiner og utstyr.

Vår løsning for datavisualisering: Proficy Operations Hub

Vi leverer dashbordverktøyet Proficy Operations Hub fra GE Digital. Med Proficy Operations Hub kan du enkelt bygge dine egne dashbord for datavisualisering, trending og analyse, – helt uten kode. 

Datavisualisering med Proficy Operations Hub

Dashbord opprettes ved hjelp av et stort bibliotek av widgets og «Drag & Drop» funksjonalitet, som gjør at du raskt og enkelt kan få tilgang til informasjonen du trenger. Tilgang via PC, nettbrett og mobil gir deg datainnsikt når som helst og hvor som helst.  

Proficy Operations Hub er spesielt tett integrert med prosessdatabasen Proficy Historian, samt flere SCADAMES og AI & Machine Learning-løsninger fra GE Digital. Programvaren støtter et bredt utvalg protokoller, så andre datakilder og tredjepartssystemer kan også kobles til. 

Vil du visualisere dine data?

Vi hjelper deg!

Kontakt oss