ROB-EX Scheduler er et verktøy spesialisert for produksjonsplanlegging. Via et grafisk og dynamisk brukergrensesnitt kan du enkelt planlegge og re-planlegge. Resultatet er mer oversiktlig, fleksibel og brukervennlig produksjonsplanlegging. All relevant informasjon er gjort tilgjengelig så du skal kunne ta de rette valgene, – hver gang. 

Nærbilde av skjerm med ROB-EX Scheduler.

Optimaliser planleggingen med ROB-EX

Mange ERP-systemer og regneark viser planlegging på overordnet nivå, og er ikke optimalisert for å følge med på raske endringer i produksjonen. ROB-EX Scheduler er designet for å håndtere dynamikken og svingningene som er vanlige faktorer i produksjonen, og sikrer en mer stabil og optimal produksjonsflyt. 

Med en komplett oversikt kan du svare raskere på kundehenvendelser, og bedre håndtere endringer i ordre og produksjon. Resultatet er mindre tid brukt på planlegging, økt effektivitet, færre produksjonsstanser og bedre overholdelse av leveringsfrister.

Funksjoner

  • Visuell oversikt over alle ordrer i sanntid gjennom interaktive Gantt-skjemaer.
  • Rask og enkel planlegging og re-planlegging. 
  • Umiddelbar oversikt over konsekvenser ved endring i planen. Mulighet til å simulere ulike scenarioer, og se konsekvenser før du tar valget.
  • Effektive verktøy for å oppdage og unngå flaskehalser, og dermed øke effektiviteten i produksjonen.
  • Verktøy for å definere ressurser, kapasitet, ruter, leveringstider, bill-of-materials og andre relevante parametere.
  • Tydelig skille mellom produksjon for lager og kundebestillinger, så du kan utsette lagerproduksjon til fordel for hasteordre.
  • Tilgang for flere brukere. Se oppdateringer og gjør endringer i planen samtidig.
  • ROB-EX kan integreres med alle standard ERP- og MES-systemer på markedet.
Mockup av ROB-EX Scheduler

Enkel integrasjon med ditt ERP-system

ROB-EX kan brukes som et enkeltstående verktøy, eller knyttes til ditt ERP-system. Vi har utviklet standardkoblinger for alle de store ERP-leverandørene. Disse er enkle å installere, og gjør at du raskt kan komme i gang.

Ved å knytte ROB-EX til ditt ERP-system, vil planleggeren automatisk hente ut informasjon om blant annet ordre, maskiner/utstyr, materialer og operasjoner. Planleggeren kan også rapportere tilbake til ERP-systemet, for eksempel om forbruk av råvarer og ferdig produksjon. Dette gjør finplanlegging enda bedre. 

ROB-EX har utviklet og levert systemet i mer enn 20 år, og er i dag en internasjonal virksomhet som leverer produksjonsplanlegging over hele verden. Les mer om ROB-EX på deres nettsider her.

Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere et system for produksjonsplanlegging i din bedrift.

Nedlastninger

Vil du vite mer?

Kontakt oss