Insight

De fem viktigste utfordringene i produksjonsindustrien

Produksjonsutfordringer

Industrielle produksjonssystem blir mer kompliserte og det blir stadig vanskeligere for vedlikeholdspersonell og produksjonsledelse å ha full kontroll over den automatiserte produksjonen. Finn ut hvordan du kan redusere risikoen for produksjonsstopp og hvordan kvalitets- og sikkerhetsstandarder enkelt kan innføres for å beskytte produksjonsanlegget.  

Anleggsledelse i industriell automasjon

Å holde produksjonsprosessen fri for feil og andre uønskede hendelser er helt avgjørende for å kunne produsere på en mest mulig optimal og kostnadseffektiv måte. Dessverre er det mange utfordringer som kan oppstå, spesielt der produksjonen er delvis eller helt automatisert. 

1. Utfordringer i forsyningskjeden

Politisk og økonomisk usikkerhet, sammen med økende produksjonskostnader, har ført til knapphet på mange råvarer og produksjonsressurser, samt flaskehalser i forsyningskjeden. Dette har resultert i mindre produksjonsserier med stadig mindre batchstørrelser, som ofte krever hyppigere ombygging og utskiftninger av maskiner. Denne trenden akselererer retningen mot mer individualisert produksjon. 

Mer fleksibel ettermontering av anlegg

For å minimere nedetid og opprettholde en optimal produksjonseffektivitet, er det avgjørende at arbeid med å bygge om eller bytte maskiner, med tilhørende automasjonssystem (PLS’er, HMI/SCADA etc,) utføres sømløst og enkelt. Ideelt sett krever dette et system som enkelt kan ta vare på automasjonssystemenes  status og programmer, slik at de enkelt kan lastes inn/ut av disse systemene med bare noen få klikk.  

Octoplant fra AUVESY-MDT er slik løsning som lar deg håndtere og dokumentere og alle slike endringer, med ett tastetrykk, uavhengig av produsent! Dette sikrer maksimal smidighet og fleksibilitet i produksjonsprosessen. 

2. Håndtere økende kompleksitet

Industrielle anlegg, uavhengig av bransje, har aldri hatt så mange sensorer, PLS’er, roboter, frekensomformere og annet parametrisert utsstyr . Utallige IoT-komponenter betyr også en eksponentielt økende datamengde. Den stadig økende automatiseringen og digitaliseringen i smarte fabrikksystemer kan by på betydelige utfordringer for data management, spesielt når enheter fra ulike produsenter og systemer må kombineres. 

Full oversikt, uavhengig av leverandør

Octoplant hånderer det store mangfoldet av automasjonssystem fra de ulike leverandørene og gir en optimal oversikt og kontroll. Analyse kan også gjøres på tvers av utstyret. 

3. Unngå lengre produksjonsstopp

Nedetid er en enorm trussel mot produktiviteten og medfører vanligvis store kostnader. Produksjonsbedrifter gjør derfor alle mulige tiltak for å forhindre at dette skjer eller minimere den hvis den først oppstår. Å raskt kunne komme opp å gå igjen etter et havari (f.eks. i en PLS) krever et system som har backup av PLS- programmet og ikke minst en effetive funksjon for å raskt laste det ned igjen. 

Kan du raskt identifisere riktig systemkonfigurasjon og se hvilke endringer som ble gjort når, hvorfor og av hvem? 

Hvis det er tilfelle, kan vedlikeholdspersonalet enkelt tilbakestille produksjonsanlegget eller individuelle maskiner veldig raskt og målrettet hvis noe uventet skjer. 

Gjenopprett anleggets siste driftsstatus trygt 

Octoplant lar deg nullstille et system til dets siste driftsstatus. Den bruker også analyse for å oppdage eventuelle firmwareoppdateringer som er installert i bakgrunnen. Og den produserer dokumentasjon som gjør det mulig å logge og analysere feil. 

Arbeidere på fabrikken

4. Oppdag sårbarheter i OT-sikkerheten og forebygg cyberangrep

Operasjonell teknologi (OT) blir et stadig mer populært mål for cyberangrep. Angripere bryter seg inn i industrianlegg og forstyrrer produksjonsprosesser ved hjelp av bla. ransomware. 

Octoplant har evnen til å forhindre skade ved å sammenligne statusen til firmware- og driverversjoner med produsentens databaser. Programvaren kan også oppdage oppdateringer som utilsiktet har blitt brukt, og som kan inneholde skadelig kode. 

5. Revisjon og overholdelse

Produksjonsbedrifter opplever at kunder og myndigheter (f.eks. EU-dirktiver som NIS 1 og NIS 2) setter stadig strengere krav til å kunne dokumentere hva man gjør med produksjonssystemene. Omfattende dokumentasjon kreves ved revisjon og sertfiseringer. I noen bransjer må man kunne bevise når endringer har skjedd, hvem som har gjort det og hvorfor.  

Støtte for revisjonssporprosesser for kvalitetssikring

Octoplant gjør det mulig for bedrifter å oppfylle alle sine lovgivningsmessige krav og være klare for neste revisjon. Løsningen støtter revisjonssporprosesser for kvalitetssikring og oppfyller alle de kravene som myndigheter og kunder stiller. 

Hvordan møter man disse utfordringene?

WHITE PAPER: Unngå nedetid i produksjonen effektivt ved å overvåke intelligent.  

Få svar på disse spørsmålene: 

  • Hvordan kan man forhindre produksjonsstopp i komplekse miljøer? 
  • Hvilke moderne programvarefunksjoner kan hjelpe med å forhindre eller raskt eliminere produksjonstopp og feilkonfigurasjoner? 
  • Hvordan bidrar Octoplant til å automatisere, overvåke og beskytte moderne produksjonssystem? 

White Paper
Unngå nedetid i produksjonen effektivt ved å overvåke intelligent
Flere insights