Insight

Hvorfor er versjonskontroll viktig for å holde produksjonen i gang?

Får dere raskt igang produksjonen igjen etter et havari? Vet dere hvor den siste sikkerhetskopien av PLS programmet ligger? 

Hvordan håndteres versjonskontroll av automatiseringsutstyret i deres bedrift? 

Ofte blir dette først tatt opp igjen når en automatiseringsenhet som styrer produksjonen går i stykker og produksjonen må gjenopptas raskt. 

Først må det bestilles en ny styringsenhet i all hast. Deretter må den nye enheten lastes med samme programvareversjon som var i bruk før bruddet. Dette kan gjøres med en sikkerhetskopi som inneholder alle endringene som er gjort i produksjonen gjennom årene. 

Denne situasjonen kan oppstå ofte – det er sikkert mange enheter i deres bedrift som kjører med mange forskjellige programvarer. 

Versjonskontroll

3 store utfordringer med versjonskontroll av automatiseringsutstyr

Selv om hvert sekund produksjonsstopp koster penger, har mange bedrifter utfordringer med å komme raskt opp å gå igjen fordi: 

 • versjonskontrollen ikke er planlagt 
 • sikkerhetskopiene håndteres manuelt 
 • versjonskontroll og sikkerhetskopiering ikke er ansvarliggjort 

På grunn av dette står man ofte overfor 3 store utfordringer når en enhet går i stykker: 

1. Hvor finnes den siste sikkerhetskopien?

Hvis versjonskontrollen ikke er planlagt, kan det være en utfordring å finne den siste sikkerhetskopien. Sikkerhetskopier lagres kanskje ikke sentralt på ett sted, og man begynner snart å gjette om den finnes på de ansattes egne datamaskiner eller kanskje hos en leverandør, der du ikke har kontroll selv. I verste fall finnes det ingen sikkerhetskopi i det hele tatt. 

2. Hvordan vet man at sikkerhetskopien er den siste versjonen?

Når en enhet går i stykker, vil man minimere effekten det har på produksjonen og produksjonsplanene. En utfordring i mange bedrifter er imidlertid at det i travle perioder er enkelt å glemme å ta sikkerhetskopier, spesielt hvis det må gjøres manuelt. Derfor vil man forsikre seg om at den sikkerhetskopien man til slutt finner, faktisk er den nyeste. Hvis endringene som er gjort i produksjonen gjennom årene ikke er lagret på andre sikkerhetskopier, kan man ikke sammenligne den med andre versjoner. Det er kun ved å kontinuerlig oppdatere sikkerhetskopier av utstyret at man kan raskt komme seg etter enhetsfeil. 

3. Hvilke endringer er gjort i sikkerhetskopiene og hvorfor?

Hvis den siste versjonen ikke er tilgjengelig og produksjonen må startes på nytt fra en gammel versjon, må man manuelt gjøre alle endringene som er gjort gjennom årene igjen. Dette krever mye arbeid, og hvis man ikke klarer å gjøre endringene, fungerer ikke enhetene og produksjonslinjen optimalt, og i verste fall kan man ikke starte produksjonen i det hele tatt. 

For å kunne gjenopprette produksjonen så raskt som mulig, må man vite: 

 • hvilke endringer som er gjort i programvareversjonene og hvorfor 
 • når og hvem som har gjort endringene 

Hvis endringene som er gjort i produksjonsversjonen ikke er dokumentert, er det praktisk talt svært utfordrende (eller til og med umulig) å legge til de manglende programvareendringene. 

Slik løser moderne versjonskontroll utfordringene

Visste du at det finnes en mye enklere og mer effektiv måte å håndtere versjonskontroll på? 

Med moderne systemer for versjonskontroll holder man: 

 • nedetiden i produksjonen til et minimum 
 • reduserer produksjons og vedlikeholdskostnader 
 • gjør versjonskontroll og sikkerhetskopiering planlagt og kontrollert 
 • reduserer manuelt arbeid pga. mulighet for automatisk backup 
 • holder produksjonskvaliteten på et høyt nivå 

Med nye løsninger er det enkelt og effektivt å håndtere programvareversjonene til automatiseringsutstyr. Fordelene inkluderer: 

Automatisk sikkerhetskopiering

Den sentrale funksjonen i dagens versjonskontrollsystem er automatisk sikkerhetskopiering som kjøres med jevne mellomrom. Du sparer enormt med arbeidstid og innsats ved at du ikke trenger å manuelt ta hundrevis av sikkerhetskopier av automatiseringsutstyret midt i produksjonsstresset. Du kan stole på at alle endringene som er gjort i programmene er tilgjengelige i versjonskontrollen gjennom hele enhetens levetid og utover ved behov. 

Alle sikkerhetskopiene håndteres fra ett sted

I moderne versjonskontroll lagres alle sikkerhetskopiene på én sentral server. For eksempel i den ledende versjonskontrollplattformen for industrien, octoplant, håndteres sikkerhetskopiene med en praktisk anleggstruktur (mappestruktur som en filutforsker). Utstyret på produksjonslinjene kan deles inn i forskjellige mapper og håndteres med enkle klientverktøy. 

Enkel sammenlikning av endringer

I versjonskontrolløsningen kan du enkelt se endringene (se koden) som er gjort i sikkerhetskopiene. Du kan umiddelbart se hvilke endringer som er gjort, når, av hvem og hvorfor. Samtidig får du dokumentasjon av endringene oppdatert. 

Moderne versjonskontroll gir også de beste verktøyene mot cyberangrep:

 • Fra sikkerhetskopi kan man enkelt se hvordan den siste versjonen som er i produksjonen, er endret. 
 • Hvis det for noen grunn har blitt gjort endringer i enhetens program forbi versjonskontrollen, blir dette oppdaget når enheten kjører den neste automatiske sikkerhetskopien. Disse sikkerhetskopiene kan defineres til å tas med ønsket tidsintervall, og hvis det oppdages forskjeller, sendes det en e-post for videre tiltak. Sikkerhetskopi kan også tas manuelt når som helst. 
 • Siden moderne versjonskontroll alltid holder alle versjoner oppdatert, kan man umiddelbart laste ned den nyeste sikkerhetskopien fra serveren rett etter et angrep og fortsette produksjonen som vanlig. 

Mer informasjon

Vil du høre mer om en løsning som inneholder alle de nevnte funksjonene? Sjekk ut nettstedet vårt for octoplant, som er det mest brukte versjonskontrollsystemet for automatiseringsløsninger i hele verden. Ta kontakt og bestill en gratis demonstrasjon, så forteller vi deg hvordan octoplant kan forbedre virksomheten din! 

Flere insights