Proficy iFIX er et HMI/SCADA-system, også kalt operatørsystem eller driftskontrollsystem, fra GE Digital. Systemet gir operatører og annet personell mulighet til å overvåke, kontrollere og styre anlegget.

Proficy iFIX varsler deg ved unormale situasjoner og hendelser, og gir deg umiddelbar innsikt i prosessen for rask operatørrespons. Proficy iFIX kan tilpasses alle typer bransjer, og brukes i tusenvis av produksjonsbedrifter over hele verden.

Proficy iFIX HMI/SCADA vises på PC, nettbrett og mobil.

Et moderne HMI/SCADA-system

Proficy iFIX utvikles kontinuerlig for å møte behovene til moderne industribedrifter. Nyeste versjon av iFIX kommer med Native HTML5, som gir tilgang til både prosessbilder og konfigurasjonsverktøy direkte i nettleser. Dette forenkler tilgang, applikasjonsutvikling og systemvedlikehold både lokalt og remote. iFIX kan også kjøres via tykke klienter. Du har rask og enkel tilgang når og hvor som helst, via PC, nettbrett og mobil.

Velg klienten som passer din bedrift

Med iFIX kan du fritt velge om du ønsker operatørstasjoner basert på tykke klienter, Terminal Server klienter eller native HTML5-klienter.

Web-basert konfigurasjon med Configuration Hub

Med konfigurasjonsverktøyet Configuration Hub får du ett felles utviklingsmiljø for iFIX og andre Proficy-løsninger. Configuration Hub er web-basert, og gjør det mulig for flere utviklere å jobbe på samme prosjekt samtidig. Dette åpner også opp for en mer sentralisert konfigurering av flere iFIX-noder.

I Configuration Hub kan du blant annet sette opp kommunikasjon, opprette tags/signaler med en objekt- og klassebasert datamodell, konfigurere alarmer og styre sikkerhet og brukertilgang.

Skjermbilde av Configuration Hub
Proficy iFIX arkitektur

Fleksibel og skalerbar arkitektur

iFIX er skalerbar fra en løsning med én enkelt PC, til et stort distribuert, redundant system med flere servere og mange hundre klienter. Du kan installere iFIX på fysiske maskiner, eller i et virtuelt miljø.

Sikker og effektiv kommunikasjon

Proficy iFIX er et åpent system med mange kommunikasjonsmuligheter. iFIX støtter blant annet OPC, OPC UA, MQTT, REST, SQL og mer enn 200 native I/O-drivere.

Lag iFIX prosessbilder raskt og enkelt

Med Proficy iFIX får brukere et moderne brukergrensesnitt, tilpasset flere formfaktorer (PC, nettbrett og mobil). Prosessbilder visualiseres med High Performance HMI. Dette gir et optimalisert brukergrensesnitt, uten unødvendige elementer, som gjør at den visuelle informasjon kan tolkes mer effektivt. 

Proficy iFIX prosessbilde vises på PC, nettbrett og mobil.

Native HTML5-klient

Med HTML5-klienten Proficy Operations Hub får du mange funksjoner for effektiv design av prosessbilder. Det inkluderer tilgang til et stort bibliotek med dynamiske objekter og faceplates, inkludert bransjespesifikke elementer. Du kan tegne egne vektorbaserte objekter eller importere ferdig SVG-grafikk fra andre verktøy. Det er også funksjoner for å lage custom widgets med HTML5 og JavaScript for utvidet funksjonalitet. Prosessbilder bygges enkelt med «drag & drop».

Tykke klienter og Terminal Server

For brukere som ønsker tykke klienter eller Terminal Server-løsning lages prosessbilder i Workspace. Workspace kommer med full støtte for ActiveX, .Net og VBA. Med Workspace får du et stort objektbibliotek med objekter og faceplates, inkludert bransjespesifikke elementer. Du kan også tegne egne objekter.

Alt du trenger for oversikt, kontroll og styring

Alarmhåndtering

Med Proficy iFIX kan du sette opp en intelligent alarmstrategi som varsler deg ved unormale situasjoner og gir raskere operatørrespons. Alarmer kan visualiseres på flere måter, både i alarmliste og prosessbilde. Alarmer kan også distribueres til SMS, mobil, e-post, med mer. Alarmhistorikk kan analyseres på flere måter for å gi bedre innsikt og forståelse av situasjonen i anlegget.

iFIX Alarm
Proficy iFIX trendbilde

Historikk

Prosessdatabasen Proficy Historian følger med som en integrert historikkmotor i Proficy iFIX. Dette gir svært høy ytelse når historikkdata skal vises i trender og rapporter.

Trending

iFIX kommer med et fleksibelt og kraftig trendverktøy hvor du kan overvåke trender i sanntidsdata og gjøre analyse av historikkdata. Trendverktøyet kommer med mange funksjoner.

Rapportering

Rapportverktøyet ReportPlus er sømløst integrert med Proficy iFIX. Her får du tilgang til både standardrapporter tilpasset ulike bransjer, samt mulighet til å lage egne, tilpassede rapporter. Rapporterer genereres basert på rådata fra Proficy Historian, som gir en «single source of truth».

iFIX 2023

Tilgjengelig nå!

Neste generasjon HMI/SCADA: iFIX 2023 kommer blant annet med native HTML5-basert grafikkdesigner, sentralisert utviklingsmiljø og støtte for MQTT – for enklere oversikt, kontroll og styring. 

 • Native HTML5 grafikkdesigner og skalerbar «Runtime» for mer effektiv applikasjonsutvikling
 • Kombiner iFIX enkelt med andre OT- og IT-systemer med Proficy Operations Hub: Legg til informasjon som PDF’er, videoer, SQL-tabeller, arbeidsordre og mer
 • Sentralisert utviklingsmiljø med felles brukergrensesnitt på tvers av Proficy-porteføljen
 • Mulighet for «auto-binding» ved bygging av HMI-skjermer
 • TCP/IP-enabled Failover på tvers av nettverk/anlegg, støtter fleksibel arkitektur og forenkler disaster recovery
 • MQTT5-klient henter data fra IoT-sensorer/enheter til SCADA og kan abonnere på «MQTT message bus data»

Les mer om de nye funksjonene i pressemeldingen her. Eller se webinaret «on demand» via knappen nedenfor.

iFIX
Last ned iFIX 2023 datasheet
Kundehistorier
Arendal kommune

Arendal kommune bruker drifts-kontrollsystemet iFIX HMI/SCADA for bedre oversikt og kontroll over kommunens vann- og avløpsanlegg, inkludert 187 pumpestasjoner.

Les mer
Kanthal

Kanthal har overvåket metall-produksjonen med iFIX HMI/SCADA i mer enn 25 år. Løsningen, som har vokst kontinuerlig med Kanthal, gir komplett overvåkning av produksjonen.

Les mer
InBev

InBev bruker iFIX HMI/SCADA til å skanne 2000 prosessparametere for oversikt over bryggeprosessen i sanntid. I tillegg har de kontinuerlig oversikt over energiforbruket.

Les mer

Oversikt over funksjoner

 • Configuration Hub: Ett felles utviklingsmiljø for alle Proficy-løsninger
 • Native HTML5 HMI/SCADA: Tilgang til både prosessbilder og konfigurasjonsverktøy direkte i nettleser
 • High Performance HMI-visualisering, med vektorbasert grafikk
 • Lag prosessbilder raskt og enkelt med «drag & drop»
 • Stort objektbibliotek med dynamiske, bransjespesifikke objekter og faceplates, samt mulighet til å lage egne objekter
 • Flere funksjoner for alarmhåndtering, inkludert effektiv varsling, oversikt og alarmanalyse
 • Kraftig trendverktøy
 • Kraftig historikkmotor basert på Proficy Historian
 • Bruk rapportverktøyet ReportPlus for å lage rapporter
 • Støtte for OPC, OPC UA, MQTT, REST, SQL og mer enn 200 native I/O-drivere
 • Tilgang via PC, nettbrett og mobil
 • Kjør iFIX via tynn eller tykk klient

En sikker investering, designet for fremtiden

Proficy iFIX HMI/SCADA har hatt en sentral rolle i flere tiår, med kontinuerlig utvikling for å gi brukerne tilgang til nyeste teknologi. I dag overvåker Proficy iFIX mer enn 100 000 anlegg over hele verden, og er et av de mest brukte HMI/SCADA-systemene på markedet.

Ved å velge Proficy iFIX fra GE Digital får du et HMI/SCADA-system som er nøye testet og utviklet i en årrekke, helt fra de første PC-baserte automasjonssystemene, til dagens web-baserte, åpne løsning. Vi i Novotek har levert HMI/SCADA-løsninger i mer enn 35 år, og hjelper deg med å finne riktig løsning.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med iFIX HMI/SCADA.

Kontakt oss