KEPServerEX fra Kepware er en OPC-kommunikasjonsplattform, som gir deg én enkelt kilde til industrielle data. Med KEPServerEX kan du koble sammen, styre, overvåke og kontrollere ulike enheter og systemer. Alt gjøres via et moderne og brukervennlig grensesnitt.

KEPServerEX er utviklet og testet i industrielle miljøer i mange år for å møte kravene til ytelse, pålitelighet og brukervennlighet, og er industri- og automasjonsbransjens ledende kommunikasjonsplattform. Med sikker og pålitelig tilgang til sanntidsdata får du grunnlaget for å kunne ta de rette beslutningene og optimalisere driften.

Se videoen for en innføring i KEPServerEX.

Én plattform for sikker kommunikasjon

KEPServerEX kobler sammen ulike enheter som PLS-er og annet automasjonsutstyr med HMI/SCADA-systemer, IoT-enheter, prosessdatabaser, MES og ERP-systemer. Plattformen utnytter OPC (automasjonsbransjens standard for interoperabilitet) og IT-sentriske kommunikasjonsprotokoller (blant annet SNMP, ODBC og webtjenester) for å gi deg én enkelt kilde til industrielle data, og bryte ned «datasiloer». Både OPC UA og klassiske OPC-standarder støttes.

KEPServerEX arkitektur

Med KEPServerEX får du ett felles kommunikasjonsknutepunkt, samt ett felles grensesnitt for implementering av nytt utstyr, tilkoblinger og datapunkter. Dette gir deg en fleksibel og skalerbar plattform, som løser utfordringer knyttet til interoperabilitet, skalerbarhet og sentralisering i hele bedriften, og forenkler konfigurasjon av tilkoblede enheter.

KEPServerEX sørger for sikker kommunikasjon. Du har kontroll over brukertilgangen til servere, datakilder og dataverdier, kan regulere lese- og skrivetilgang, koble til eller fra klientapplikasjoner og konfigurere sikre datatunneler. Redundante KEPServerEX-servere beskytter deg mot uforutsette hendelser og nedetid.

Med KEPServerEX får du
Connections ikon
Universell tilkobling

KEPServerEX gjør det mulig å koble sammen enheter og systemer uavhengig av alder eller leverandør.

Optimalisere ikon
Industriell data er lett tilgjengelig

Få enkel tilgang til industrielle data for verdifull innsikt i produksjonsprosessen.

Hengelås, ikon for sikkerhet
Sikker og pålitelig – nå og i fremtiden

Sikker kommunikasjon mellom både eksisterende systemer og ny teknologi.

Bredt utvalg drivere

Med mer enn 140 ulike drivere, kan KEPServerEX kommunisere med mange ulike industrielle enheter og systemer. Du velger selv hvilke drivere du har behov for ut ifra hvilke protokoller du skal kommunisere med. Kepware leverer også ferdige pakker med drivere, kalt suites, som inkluderer alt du trenger for en bestemt funksjonalitet eller fabrikat (F.eks. Modbus Suite som inneholder alle Modbus-drivere).

Oversikt over KEPServerEX drivere

Manufacturing Suite

Inkluderer de vanligste driverne for produksjonsindustri

For kommunikasjon med PLS-er av ulike fabrikat gir Manufacturing Suite deg funksjonene du trenger. Manufacturing Suite kommer med flere enn 100 av de vanligste driverne som brukes i produksjonsindustrien. Dette gir også en fleksibel løsning hvis nye kommunikasjonsbehov skulle oppstå senere. Samlingen inkluderer drivere knyttet til automasjonsutstyr fra ledende produsenter (Allen-Bradley, GE, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Siemens, m.fl.) samt OPC, OPC UA og ODBC.

Med Manufacturing Suite får du funksjonaliteten du trenger for å koble til et bredt spekter av enheter på anleggsgulvet, og sende data fra disse til HMI/SCADA, Historian-databaser, MES og ERP-systemer. Dette gjør at du kan administrere, overvåke og kontrollere industrielle data gjennom ett standardisert kommunikasjonslag. 

OPC Connectivity Suite

Inkluderer OPC UA, OPC DA og OPC XML-DA klientdrivere

OPC Connectivity Suite er en samling med OPC-klientdrivere, inkludert OPC UA (Unified Architecture) og de klassiske OPC-standardene OPC DA (Data Access) og OPC XML-DA. Du får tilgang til og kan administrere data fra samtlige av disse OPC-klientdriverne via KEPServerEX. 

Kommunikasjon med OPC DA er ofte tidkrevende, og mindre sikkert enn OPC UA. Med OPC Connectivity Suite kan du benytte deg av «tunneling» ved å installere en OPC UA-klientdriver på OPC DA-klienten, og enkelt konvertere data til OPC UA. Dette sørger for enklere tilkobling mellom moderne og eldre datakilder.

Last ned Kepware Connectivity Guide

Få en steg-for-steg guide til å sette opp en OPC-tunnel.

Utvidet funksjonalitet med Advanced Plug-ins

Med Advanced Plug-ins kan du utvide funksjonaliteten til KEPServerEX. Dette inkluderer blant annet utvidet serverfunksjonalitet og bedre datatilgang. 

Oversikt over KEPServerEX Advanced Plug-ins

Advanced Tags

Advanced Tags plug-in muliggjør maskin-til-maskin (M2M) tag-linking, logikk og matematiske funksjoner for operasjonell kommunikasjon og analyse. Du kan:

 • Linke to data tags (for eksempel to PLS-er)
 • Sette en trigger basert på logiske betingelser
 • Kalkulere nye verdier fra rådata

Advanced Tags kommer med seks forhåndsdefinerte tags for matematikk, logikk og analyse på tag-nivå. Med disse funksjonene i KEPServerEX holder du data nærmere kilden.

DataLogger

DataLogger plug-in logger data fra en OPC-server til mange ODBC-kompatible databaser. Dette kan for eksempel være fra en PLS til en SQL-database. Med DataLogger får du: 

 • Brukervennlig installasjon og konfigurasjon
 • Høy ytelse
 • Enkel browsing av tags med OPC browse space

IoT Gateway

IoT Gateway plug-in strømmer sanntidsdata fra industrielle enheter (PLS-er, OPC-servere, kontrollsystemer m.m.) via protokoller som REST og MQTT direkte inn i skyløsninger, Big Data- og analyseplattformer. Du kan: 

 • Overvåke, analysere og visualisere data i industrielle applikasjoner i sanntid
 • Oppdage avvik og nedetid i produksjonen umiddelbart, og identifisere årsaker
 • Få forbedret sikkerhet på tvers av industrielle systemer

IoT Gateway kan brukes i hele bedriften for «a single source of truth», og gir innsikten du trenger for å ta riktige beslutninger.

Andre Advanced Plug-ins

Trykk på navnet for å lese mer om hver plug-in på Kepware sine sider.

Nyeste versjon: KEPServerEX 6.14

KEPServerEX 6.14 sørger for enda mer effektiv og sikker OPC-kommunikasjon mellom PLS-er og OT- og IT-applikasjoner på tvers av bedriften. Nye funksjoner inkluderer: 

 • Ny OPC UA Gateway (konfigurert via Kepware+)
 • Sikker tilgang til passord eller sertifiseringsbeskyttede PLS-er med Siemens S7 Plus Ethernet Driver
 • Forbedringer i Universal Device Driver
 • Flere ytterligere driveroppdateringer
Kepware produktoppdatering: KEPServerEX 6.14

Enterprise-funksjonalitet

For større bedrifter med flere anlegg eller fabrikker har Kepware løsninger tilpasset kommunikasjon i Enterprise-skala. 

ThingWorx Kepware Server

Når et produksjonsmiljø utvides øker det i kompleksitet. Med en standardisert, bedriftsomfattende tilnærming til industriell kommunikasjon sikrer man at datatilgangen ikke blir for kompleks. 

ThingWorx Kepware Server henter data fra alt industrielt utstyr i flere anlegg eller fabrikker. Dette sørger for enkel innsamling, lagring, flytting, administrasjon og bruk av data på tvers av hele bedriften. Du har også verktøyene du trenger for å konfigurasjon og sikker brukertilgang. Resultatet er fullstendig datatilgjengelighet, og «a single source of truth».

Kepware+

Kepware+ er Kepware’s første hybride SaaS-løsning, og er et skybasert konfigurasjonsverktøy for ThingWorx Kepware Server.

Med Kepware+ får du ett enkelt brukergrensesnitt for administrasjon og konfigurasjon av industriell kommunikasjon i stor skala. Dette gir deg enkel tilgang til tilkoblet utstyr og datakilder på tvers av hele virksomheten, uansett hvor du befinner deg. Edge Agent-teknologi sørger for sikker tilgang.

Kepware+ er kun tilgjengelig som subscription.

Kepware+ arkitektur

Alt du trenger for enkel datatilgang

KEPServerEX har koblet sammen utstyr og systemer og sørget for enkel datatilgang for produksjonsindustrien i mer enn 25 år. I dag brukes KEPServerEX i tusenvis av anlegg og fabrikker over hele verden. Med mulighet til å koble utstyr og systemer fra fabrikkgulv til sky, får du innsiktene du trenger for å ta smartere beslutninger, og optimalisere produksjonen.

Kepware-programvarer leveres av PTCKEPServerEX er sertifisert og godkjent av OPC Foundation. Vi har vært Kepware-leverandør i en årrekke, og hjelper deg i gang med rett industriell kommunikasjon for din bedrift.

Kom i gang med KEPServerEX

Vil du vite mer om KEPServerEX?

Kontakt oss