Hva er en OPC kommunikasjonsplattform?

OPC, Open Platform Communications, er en kommunikasjonsplattform som gjør det mulig å dele data på tvers av enheter og systemer fra ulike leverandører. Med en OPC-server kan data kommuniseres kontinuerlig mellom PLS-er på anleggsgulvet, RTU-er ute i felten og software-applikasjoner på PC. 

OPC standardiserer tilgangen til maskiner, enheter og andre industrielle systemer, og muliggjør datautveksling uavhengig av leverandør. Dette gjør det mulig å koble, styre, overvåke og kontrollere ulike enheter og systemer, – via én enkelt kilde.

Behovet for standardisert industriell kommunikasjon er utgangspunktet til OPC. I 1996 lanserte OPC Foundation den første OPC-standarden, som ble bransjestandard kort tid etter. Dagens standard er OPC UA. 

OPC og OPC UA

OPC og OPC UA

Vi skiller mellom ulike OPC-standarder. De klassiske standardene betegnes som DA (Data Access), A&E (Alarm & Events), HDA (Historical Data Access) og XML/CSV/DX (Data Exchange). Disse standardene er begrenset til Windows operativsystemer.

Dagens standard, kalt OPC UA (Unified Architecture), er plattformuavhengig. Dette gjør at serveren kan kjøres på både Apple, Linux og Windows. Det er også mulighet for nettverksbasert kommunikasjon.

Se forskjellen på hvordan de ulike standardene kommuniserer i illustrasjonen til høyre.

Slik fungerer OPC

OPC-kommunikasjon består av en OPC-server og en OPC-klient. En applikasjon fungerer som serveren som gir data, mens en annen applikasjon fungerer som klienten som bruker data.

Illustrasjon som viser OPC - Industriell kommunikasjon

Illustrasjonen viser kommunikasjon mellom OPC-server og klient, PLS-er og annet kontrollutstyr.

OPC-server

En OPC-server er grunnlaget for OPC-kommunikasjon. Dette er programvaren som implementerer OPC, og gir et standardisert grensesnitt. Serveren kan leveres av en hardware-leverandør, enten som frittstående programvare, eller innebygd i enhet/maskinkontroller. Det finnes også leverandører som utvikler uavhengige OPC-servere. Disse serverne har støtte for flere kommunikasjonsprotokoller, og gjør det mulig å få OPC-kommunikasjon mellom systemer hvor produsentene ikke tilbyr det.

OPC-klient

OPC-serveren kobles mot en eller flere OPC-klienter for å lese dataene. Siden det standardiserte grensesnittet er implementert på serveren, kan hver klient utveksle data med serveren på samme måte. Industrielle applikasjoner, som SCADA- og MES-systemer er vanlige klienter. 

Klient/server-kommunikasjon

Klienten bestemmer hvilke data serveren skal sende eller hente fra underliggende systemer, som for eksempel en PLS. På denne måten kan PLS-er og annet automasjonsutstyr kobles sammen med HMI/SCADA-systemer, prosessdatabaser, MES og ERP-systemer.

Med OPC får du enkel tilgang til sanntidsdata, overvåkning av alarmer og hendelser, og tilgang til historiske data fra ulike systemer, – via samme brukergrensesnitt.

Sikkerhet

For industriell kommunikasjon er cybersikkerheten avgjørende. OPC UA-standarden ble utviklet med dette som utgangspunkt. Data krypteres før overføring, og både brukere og klienter autentiseres. Klienter autentiseres med sertifikat, for å kunne kontrollere hvilken klient som kobler seg til serveren. 

Bedre industriell kommunikasjon

OPC er i dag den vanligste formen for industriell kommunikasjon, og benyttes i alle typer industrier. Sømløs kommunikasjon mellom maskiner, utstyr og systemer er grunnlaget for industri 4.0 og digital transformasjon.

De fleste anlegg og fabrikker har en blanding av nye og gamle maskiner og utstyr fra en rekke leverandører, som alle har ulik funksjonalitet og kommunikasjonskrav. I noen tilfeller er de nye maskinene avhengig av teknologi som ikke eksisterte da de eldste maskinene ble bygd. I tillegg kan eldre utstyr prøve å forhindre direkte integrasjoner pga. sikkerhet. Å integrere data fra maskiner og utstyr fra ulike generasjoner er derfor en utfordrende oppgave.

OPC sin interoperabilitet er løsningen. Via OPC-servere, IoT-plattformer, IoT gateways og sensorer kan du få tilgang til data i et språk som hele systemet forstår. Det gir ulike enheter, automasjonsutstyr, prosessdatabaser og software-systemer en sømløs kommunikasjonsflyt, og deg én enkelt kilde for tilgang til informasjon.

Våre OPC-løsninger

Vi tilbyr OPC-løsninger fra Kepware og Inray, som kan koble alle typer automasjons-utstyr og applikasjoner, uavhengig av produsent. Begge leverandørene tilbyr både klassiske standarder og OPC UA, og kan brukes som både server og klient.

Kepware logo

KEPServerEX fra Kepware

Kepware’s KEPServerEX er industribransjens ledende OPC-løsning. KEPServerEX er kompatibel med mer enn 160 protokoller, skaleres etter behov og kommer med felles grensesnitt for implementering av nytt utstyr, tilkoblinger og datapunkter.

OPC Router logo

OPC Router fra Inray

OPC Router er en integrasjonsplattform/middleware, som sørger for automatisk datautveksling mellom blant annet OPC UA, SAP, SQL, MQTT, REST, SOAP, Excel og etikettprintere. Et stort utvalg plug-ins lar deg velge funksjonene du har behov for. 

Vil du vite mer om OPC?

Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift.

Kontakt oss