De siste 30 årene har HMI/SCADA utviklet seg fra mekaniske vegger, til skjermer med høy oppløsning, kontrast og sterke farger. Med inspirasjon fra spillindustrien kom kraftige HMI-designverktøy på markedet, og effekter som 3D, animasjon og skygge ble brukt for å illustrere utstyr og produksjon.

Utfordringen er at dataspillgrafikken ikke skaper et miljø for rask respons på endringer i prosessen. Dette er bakgrunnen for utviklingen av High Performance HMI. Brukergrensesnittet beveger seg vekk fra tillagte effekter, og presenterer i stedet et enkelt, minimalistisk brukergrensesnitt, designet for operatøren.

Før og etter high performance HMI.

Før og etter High Performance HMI

På bildet kan du se forskjellen mellom et «vanlig» HMI og et High Performance HMI. Hovedprinsippet er at alt som kjører som det skal, ikke skiller seg ut. Myke farger viser status, uten å tiltrekke oppmerksomhet.

Operatørskjermene designes for operatøren, ikke for andre som er interesserte i å forstå prosessen. Dette er grunnen til at blant annet illustrasjoner som viser sammenkobling av maskiner og utstyr er fjernet, fordi den i mange tilfeller er basert på en ingeniørs perspektiv.

Det er vanlig å bruke tekst og tall for å vise data med forklaringer. Her benyttes i hovedsak grafiske objekter som er enkle og effektive å lese. Det kan sammenlignes med å lese en analog klokke.  

Se verdier og trender med struktur og hierarki

Verdien av ulike parametere er en av de viktigste delene i et HMI/SCADA-system. De forteller hvor vi har vært, hvor vi skal, og hvor raskt vi er i endring. Sammen med kontekst om hvilke verdier som er gode og dårlige, får alle umiddelbar oversikt. Med denne innsikten kan operatøren ta avgjørelser så raskt som mulig.

Et strukturert gjennomtenkt hierarki er viktig i et HMI/SCADA-system. En felles navigasjonsstrategi som er enkel å forstå er et godt utgangspunkt. Antall nivåer kan forandre seg, men innholdet på vært nivå bør være av samme type, og med samme detaljgrad.

High Performance HMI.

Vurder ditt HMI

Hvor moderne er ditt HMI/SCADA-system? Når man implementerer prinsippene bak High Performance HMI, måler man det eksisterende systemet med karakterer fra A (høyest) til F (lavest). Kriteriene for å oppnå høy karakter er omfattende, og mange når ikke en gang opp til E. 

Karakter E (bestått) har følgende kriterier:

  • Det er enkelt for operatør å holde oversikt over prosessen under normale forhold. 
  • Operatører skal ha tillit til at de effektivt kan overvåke avvik og uønskede forhold for prosessen. 
  • Ved avvik eller uønskede forhold, skal operatøren ha oversikt over prosessen kun ved bruk av systemet. Man skal ikke trenge å se på flere skjermer, se loggbøker, lese prosedyrehåndbøker eller lignende. 

Ved bruk av High Performance HMI vil du oppfylle disse kravene, og få resultater.

Resultater av high performance HMI

Med High Performance HMI har våre kunder opplevd en betydelig forbedring i produksjonsprosessen, med kortere responstid og raskere løsning av problemet: 

  • En femdobling i å oppdage unormale situasjoner før alarmer utløses.
  • 37% høyere suksessrate i håndtering av unormale situasjoner. 
  • 41% mindre tid brukt på å gjennomføre oppgaver ved unormale situasjoner.

Ofte er det prosedyrer som må følges i oppstart- og stoppsituasjoner, samt i uønskede situasjoner. Med de nye verktøyene for prosedyrer og arbeidsflyt, kan disse integreres direkte i HMI/SCADA-systemet, og støtte handlinger for å veilede operatører. Resultatet er et helintegrert miljø. 

Novotek leverer High Performance HMI i samarbeid med vår leverandør GE Digital.

Våre HMI/SCADA-løsninger
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Cimplicity

Kraftig klient/server-basert løsning, ideell for stykkproduksjon.

Les mer
Proficy Batch Execution

Funksjonsrik automasjonsløsning spesielt utviklet for batchproduksjon.

Les mer

Vil du vite mer?

Kontakt oss