Mann står over PC.

Datafangst og rapportering

Gode verktøy for datafangst og rapportering gir deg bedre innsikt i bedriftens produksjonsprosesser, og er en viktig del av digitalisering. Med rask og enkel tilgang til produksjonsdata, kan du ta bedre beslutninger basert på fersk informasjon.

Novotek leverer datafangst- og rapporteringsløsninger fra GE Digital, samt våre egne Novotek-produkter.

Produksjon: Flasker på samlebånd.

MES

MES (Manufacturing Execution Systems) er en samling av løsninger som sporer og dokumenterer produksjonsprosessen i sanntid. Et MES-system kan levere helhetlig ytelsesstyring for hele virksomheten.

Vi er leverandør av den modulbaserte MES-løsningen Proficy Plant Applications fra GE Digital.

Speedometer.

OEE

OEE, overall equipment effectiveness, eller overordnet utstyrseffektivitet, er et nøkkeltall som forteller hvor godt din maskin, linje eller hele anlegg utnyttes. OEE deles inn i tilgjengelighet, ytelse og kvalitet som til sammen gir et komplett bilde av utstyrseffektiviteten.

Vi leverer OEE-løsningen Proficy Efficiency fra GE Digital.

To kvinner på jobb i fabrikk.

Analytics, AI og Machine Learning

Analytics, AI og Machine Learning er betegnelser for automatisert dataanalyse. Med minimal påvirkning fra mennesker kan mønstre og avvik oppdages tidlig, og du kan gjøre viktige produksjonsendringer for optimalisering.

Vi leverer kraftige analyseverktøy i Analytics, AI og Machine Learning-løsningen Proficy CSense fra GE Digital.

Skylagring.

DataOps

DataOps kommer fra «Data Operations». Dette er en ny tilnærming til digitalisering som gjør OT-data fra maskiner og utstyr mer tilgjengelig, i kontekstualisert form for enklere analyse. DataOps er utviklet for å kunne benytte data lokalt «on the edge» og i sky.

Vi leverer HighByte Intelligence Hub fra HighByte, den første DataOps-løsningen spesielt utviklet for OT-personell.

Mann sitter foran PC for produksjonsplanlegging.

Produksjonsplanlegging

Med et system for produksjonsplanlegging har du all nødvendig informasjon tilgjengelig. Planlegg og gjør endringer i sanntid, oppdag flaskehalser og forhindre ressursmangel. Resultatet er redusert nedetid og bedre overholdelse av leveringstider.

Vi leverer ROB-EX Scheduler fra ROB-EX, et funksjonsrikt verktøy for produksjonsplanlegging.

Kvinne og mann ser på vedlikehold i fabrikk.

Vedlikeholdssystem

Et vedlikeholdssystem er et verktøy som hjelper deg utføre rett vedlikehold til riktig tid. Bli varslet ved uregelmessigheter og få mulighet til å utføre preventivt vedlikehold. Systemet benytter innsamlet historisk data fra maskiner og utstyr for å forutse og varsle om mulige feil.

Vi er leverandør av IDUS, et komplett vedlikeholdssystem som kan tilpasses alle bedrifter.

La oss fortelle mer!

Kontakt oss