Jimmy Andersen i Odense Bolig
Referanse

Odense Bolig ApS

Odense Bolig ApS har implementert planleggingsverktøyet ROB-EX Scheduler for å få bedre kontroll og klarere oversikt over oppdrag i sine eiendommer.