Proficy Workflow fra GE Digital gir operatører interaktive, steg-for-steg-instruksjoner, for å guide rette handlinger til riktig tid. Du får et verktøy som kan digitalisere manuelle, halvmanuelle og automatiske prosesser på tvers av hele virksomheten, fra anleggsoperatører til ledere.

Proficy Workflow fungerer overens med PLS-, HMI/SCADA- og MES-systemer. Med tydelig veiledning kan personalet respondere raskere på hendelser og alarmer, og unngå at operasjoner glemmes. Resultatet er mer effektiv drift. 

Få bedre rutiner med Proficy Workflow

Tydelige instruksjoner for arbeidsoppgaver fører til bedre konsistens og forutsigbarhet i produksjonen. Det umiddelbare resultatet er færre feil. I tillegg reduserer like instruksjoner behovet for opplæring, og det blir enklere å innføre nye rutiner og prosesser. Se hvordan Proficy Workflow kan brukes i videoen nedenfor.

Proficy Workflow mockup work instructions

Opprett workflows

I dagens komplekse produksjoner er det viktig at riktig personell får rett informasjon, og kun disse kan gjøre endringer. Med Proficy Workflow kan oppgaver og hendelser enkelt delegeres. Objekter, workflows eller bilder kan styres slik at kun bestemt personell har tilgang, og du kjøre riktige operatørhandlinger, – hver gang. 

Håndter alarmer

Proficy Workflow kan integreres med både HMI/SCADA og MES, og gir deg tilgang til enkel alarmhåndtering. Med guidet hendelsesrespons reduseres tiden brukt på feilsøking.

Dokumenter arbeidsprosessen

Opprett og dokumenter hundrevis av workflows for digitalisering av din bedrift. Med detaljerte workflows blir både små og komplekse arbeidsoppgaver raskere og enklere å gjennomføre, – på riktig måte.

Lag rapporter

Analyser og optimaliser ytelsen til både arbeidsprosesser og personell. Lagre oppgaverelatert informasjon ved hjelp av audit-trail, og benytt dataen til å generere rapporter. Proficy Workflow inkluderer et utvalg rapportmaler, samt mulighet til å lage dine egne.

Mockup: Proficy Workflow rapporter.

Operatørgrensesnitt

Proficy Workflow kommer med grafisk brukergrensesnitt. Hver operasjon beskrives av én eller flere workflows som kan kobles sammen, kjøres parallelt eller byttes på. For å enkelt kunne bygge workflows får man en modell av fabrikken som viser hvordan maskiner og utstyr henger sammen og påvirker hverandre. Brukere kan enkelt interagere med hverandre, samt med PLS-er og signaler fra andre systemer. Dette gjør det mulig å samle både manuell og automatisk data. Brukerne har tilgang fra PC, mobil og nettbrett. Se Proficy Workflow i bruk i videoen nedenfor.

Funksjoner

 • Interaktive, steg-for-steg, arbeidsinstruksjoner.
 • Fungerer med ditt PLS-, HMI/SCADA– og MES-system.
 • Gjør det mulig for personell å respondere raskere, med færre feil. 
 • Like arbeidsinstruksjoner reduserer opplæringskostnader. 
 • Deleger oppgaver og hendelser til riktig personell.
 • Fleksible workflows: Koble sammen, kjør parallelt eller bytt på. 
 • Grafisk brukergrensesnitt med modell over fabrikk, maskiner og utstyr. 
 • Digitaliserer både manuelle, halvmanuelle og automatiske prosesser.
 • Digitale logger: Bedre sporbarhet og ingen tapt informasjon.
 • Standardiserte og egendefinerte rapportmaler.
 • Tilgang via PC, mobil og nettbrett. 

Mer konsistent produksjon

Med Proficy Workflow kan du samle og bevare kunnskapen dine eksperter innehar, og benytte denne som standard på tvers av bedriften. Konsistent, optimalisert produksjon gir høyere kvalitet, færre feil og bedre sikkerhet. 

Løsningen leveres av GE Digital, verdensledende aktør innen systemer tilpasset industriell automasjon og digitalisering. Les mer om Proficy Workflow på GE Digital sine nettsider.

Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere løsningen i din bedrift. 

Benytt Proficy Workflow med
PLS og styresystemer

Velg mellom et bredt utvalg PLS og styresystemer.

Les mer
HMI/SCADA

Få oversikt og kontroll over din produksjonsbedrift.

Les mer
MES – Smart Factory

En samling av løsninger for helhetlig ytelsesstyring av hele virksomheten.

Les mer