Insight

Optimalisering av kapasitetsplanlegging med et planleggingsverktøy

Det er fullt mulig! Med sanntidskapasitetsplanlegging / produksjonsplanlegging får du umiddelbar oversikt over fremdriften til nåværende produksjonsordrer. Dette lar deg identifisere og løse eventuelle flaskehalser i god tid, slik at du kan unngå forsinkelser. Resultatet er bedre kontroll over planleggingen og målbare fordeler som kortere gjennomføringstid, økt produksjonskapasitet og bedre leveringspresisjon. Med andre ord, en mer effektiv produksjonsprosess! 

Ved å bruke et digitalt planleggingsverktøy kan du enkelt få oversikt over kapasiteten til produksjonsressursene dine. Dette omfatter ikke bare tilgjengeligheten til maskiner, men også unike verktøy, materialer og sertifisert personell. Det er først når alle disse elementene er på plass og kapasitetsplanleggingen din er optimal, at produksjonen kan fortsette som planlagt. 

Hvor ofte er kapasitetsplanen din utdatert?

For oss mennesker kan det være en utfordring å få alle delene av en produksjon til å passe sømløst sammen. Selv om vi kan ty til verktøy som Excel for å sette opp en kapasitetsplan, opplever vi ofte at planen blir utdatert så snart den er ferdig. Enhver endring eller uventet justering kan raskt kaste hele planen ut av balanse. Timer brukt på å lage en nøyaktig plan i Excel eller ERP-systemet kan umiddelbart miste sin verdi når endringer oppstår. Planlegging er en kontinuerlig prosess som krever kontinuerlig justering. 

I tillegg kan produksjon fra en plan i Excel være middelmådig og bare tilgjengelig for én person, mens flere personer ofte har innflytelse på planleggingen. 

Bedre planlegging betyr umiddelbart mer effektiv produksjon

Hvordan kan en annen planleggingsmetode hjelpe et selskap med å produsere mer effektivt? La oss se bort fra tidsbesparelsen som et detaljert planleggingsverktøy som ROB-EX gir planleggeren når det gjelder å opprette og endre planer. 

Arbeide med et produksjonsverktøy

La oss først se på hva en korrekt og gyldig detaljert planlegging kan gi, og hvilke problemer du kan støte på med en manuelt opprettet plan. 

1. Starte med feil ordre

Du har kanskje opplevd dette før. Operatøren skal til å starte en ordre, men oppdager at den ikke er komplett, eller et viktig verktøy mangler.  

Dette resulterer i en ny omstilling, behov for å samle materialer og en vurdering av hvilken ordre som faktisk kan startes. Hver gang dette skjer, medfører det omstillings- og stopptid, og ingen produkter blir produsert i denne perioden.  

Selvfølgelig kan du velge å la forberedelsene bli utført av en annen operatør, men da er det en operatør som ikke er tilgjengelig for å betjene maskiner eller overvåke prosesser. 

Som planlegger i ROB-EX får du muligheten til å kontrollere om alle nødvendige råmaterialer og verktøy er tilstede før ordren startes, slik at du kan unngå slike situasjoner. 

RESULTAT: Mer produksjon innenfor faktisk tilgjengelige arbeidstimer. 

> Produktinformasjon: Oppdag ROB-EX Scheduler og se brosjyren 

Produksjonsplanlegging

Mangelen på materialer blir synlig på flere måter i planleggingsverktøyet

2. Unødvendig maskinomstilling

Du tror kanskje at antall maskinomstillinger i bedriften din er begrenset, spesielt hvis du ikke behandler variasjoner i produkter, som med produksjoner som inneholder allergener. 

Selv om dette kan være tilfellet, utgjør hver endring i en ordre en forstyrrelse for produksjonslinjen. Hvis vi kan minimere disse forstyrrelsene på forhånd, kan vi frigjøre ekstra produksjonstid. 

ROB-EX Scheduler tilbyr flere alternativer for å plassere en serie produksjonsordrer i en optimal rekkefølge. Dette kan inkludere avanserte sorteringsalternativer eller optimalisering av rekkefølgen basert på den planlagte tiden som trengs for å fullføre hver ordre. Resultatet er en reduksjon i antall timer stopp for rengjøring eller oppsett, og dermed økt effektivitet i produksjonsprosessen. 

RESULTAT: Færre forstyrrelser og maksimal produksjon på grunn av produktendringer 

Planleggingsverktøy

Før optimaliseringen

Produksjonsplanlegging

Etter en optimalisering av rekkefølgen

Vi ser en betydelig kortere gjennomføringstid for samme ordreserie etter en optimalisering. 

3. Velge feil maskin

Spesielt i en produksjon med alternative resurrser/maskiner står vi overfor utfordringen med å velge riktig maskin. En planlegger må ta hensyn til ulike parametere når han velger den optimale maskinen. Å holde styr på dette manuelt kan være en utfordrende oppgave, spesielt når man også må ta hensyn til tilgjengelig kapasitet, materialer og lignende. 

ROB-EX gir muligheten til å dynamisk velge fra listen over tillatte maskiner. Dette kan gjøres ved å bruke parametere fra ordren eller det produserte produktet. Ved å matche egenskapene til maskinen med produkt- eller ordreparametere, sikrer ROB-EX at feil maskin aldri blir valgt, samtidig som belastningen blir jevnt fordelt på tvers av maskinene. 

RESULTAT: Ingen utilsiktet stopp og ad-hoc endringer fordi en maskin ikke kan behandle ordren 

Ressursutvalgsliste

Eksempel på dynamisk ressursutvalgsliste

En digital detaljert planleggingsverktøy gir et mangfold av muligheter for å øke produksjonseffektiviteten. Ved å benytte et slikt planleggingsverktøy kan du oppnå økt produksjon på kortere tid, og dermed gir løsningen rask avkastning. 


Ønsker du råd? Gi oss beskjed og en av våre dyktige planleggingsspesialister vil ta kontakt med deg. 

Skriv til oss

Flere insights