OEE, Overall Equipment Effectiveness eller overordnet utstyrseffektivitet, er et nøkkeltall som forteller hvor godt din maskin, linje eller hele bedrift utnyttes. Når denne informasjonen lagres over tid, kan du enkelt oppdage problemområder, og gjøre kontinuerlige forbedringer for å optimalisere produksjonen.

OEE deles inn i tre kategorier: Tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Tilgjengelighet måler produksjonstap som følge av nedetid, ytelse måler hastighetstap, og kvalitet måler tap av produkter som ikke er godkjent. Til sammen danner disse tre faktorene et nøkkeltall som gir et komplett bilde av produksjonseffektiviteten.

OEE grafikk: Availability, Performance, Quality

Hvordan måles OEE?

OEE-analyse starter med tiden fabrikken er tilgjengelig for produksjon. Fra denne tiden trekkes planlagte stopp: For eksempel pauser, planlagt vedlikehold eller perioder uten produksjon. Gjenværende tid kalles planlagt produksjonstid. Med utgangspunkt i den planlagte produksjonstiden kartlegges produktivitet-, effektivitet- og kvalitetstap som oppstår. Målet er å redusere eller eliminere disse tapene.

OEE grafikk

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet måler tap som følge av nedetid. Nedetid kan være forårsaket av for eksempel utstyrsfeil, materialmangel, produktbytte eller skiftbytte. Omstillingstid er også inkludert i beregningen. Det er umulig å unngå omstillingstid, men i de fleste tilfeller kan den reduseres. Gjenværende tid kalles driftstid. 

Ytelse

Ytelse måler hastighetstap. Dette inkluderer alle typer tap som gjør at produksjonen ikke går i tiltenkt hastighet. Dette kan for eksempel være maskinslitasje, dårlige råvarer eller ineffektivitet fra operatør. Gjenværende tid kalles netto driftstid. 

Kvalitet

Kvalitet måler kvalitetstap. Dette inkluderer alle produserte enheter som ikke når sine kvalitetsmål. Produkter som må omarbeides eller nedgraderes er også inkludert i beregningen. Gjenværende tid kalles produktiv tid.

Optimaliser produksjonen

I dag har de fleste produksjonsbedrifter en gjennomsnittlig OEE-score på omtrent 60%. Gjennom analyse og kartlegging av årsaker til redusert ytelse i produksjonen, kan du få viktige innsikter i hvordan din produksjonsprosess kan forbedres. Målet er å nå en «Masterclass OEE», med over 85% utstyrseffektivitet.

Med vår OEE-løsning, Proficy Efficiency fra GE Digital, får du en komplett løsning med alle verktøyene du trenger. Resultatet er mer optimal og kostnadseffektiv produksjon.

Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere OEE i din bedrift. Se vår OEE-løsning, Proficy Efficency under.

Nedlastninger
Vår OEE-løsning
Proficy Efficiency

Få automatisk kalkulert OEE med Proficy Efficiency.

Les mer