Produksjonsbedrifter må kunne levere korrekte og oppdaterte prosess- og produksjonsrapporter på alle nivåer: Til myndigheter, produksjonsledelse og driftspersonell. Med Novotek Report Plus får du tilgang til et stort utvalg standardrapporter tilpasset ulike bransjer, samt mulighet til å tilpasse rapportene etter behov.

Novotek Report Plus benytter GE Digital sine datalager, og kan hente informasjon fra HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX og databasen Proficy Historian. Som en plug-in for Microsoft SQL-server, kan data aksesseres av verktøy som kan SQL. Data hentes ut via OPC eller andre kommunikasjonsplattformer. 

Skjerm viser Novotek Report Plus.

Tilgang til korrekte rapporter i sanntid

Novotek Report Plus har sanntidskoblinger mot alle sine datakilder. Innsamlet data aggregeres raskt, og klargjøres for rapportering. Dette gjør at rapporter alltid genereres mot nyeste tilgjengelige data, og gir deg tilgang til oppdaterte rapporter i sanntid.

Ukorrekte data er en vanlig utfordring i prosessrapportering. Årsaker kan være kalibreringsfeil, feil på sensorer eller kommunikasjonsbortfall. Novotek Report Plus håndterer dette ved å markere og ekskludere dårlig data, samt gir brukeren mulighet til å korrigere rådata. Korrigeringen kan spores og presenteres i rapportene. Løsningen gjør det også mulig å registrere manuelle data.

Funksjoner

 • Standardrapporter tilpasset ulike bransjer, samt mulighet til å lage egne, tilpassede rapporter.
 • Få oppdaterte rapporter i sanntid. 
 • Markering og ekskludering av dårlig data, og mulighet til å korrigere rådata.
 • Henter informasjon fra HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX og prosessdatabasen Proficy Historian.
 • Report Plus er en plug-in i Microsoft SQL-server. Det betyr at prosess og produksjonsdata kan aksesseres av verktøy som kan SQL. Dette kan for eksempel være BI-verktøy som Qlikview, Power BI, MatLab og flere.
 • Data kan hentes ut via OPC eller andre kommunikasjonsløsninger. 
 • Mulighet til å registrere manuelle data, og lese av data manuelt ved hjelp av app med strekkodeløsning.
 • Fremtidssikker, åpen løsning på flere nivåer.

En rapportløsning tilpasset din bransje

Novotek Report Plus er en åpen og fleksibel løsning, og leveres med standardrapporter tilpasset ulike bransjer.

Vann og avløp

 • Prosessrapporter fra vann og avløpsanlegg, inkludert energiberegning.
 • Balanserapporter for innkommende og utgående rent vann og prosessvann.
 • Rapporter for lab-data kombinert med prosessdata.
 • Pumpestasjonsrapporter inkludert driftstid.
 • Nedbørsrapporter.

Energianlegg

 • Produksjonsrapporter med energiberegning.
 • Alarmrapporter i henhold til EEMUA 191 og ISA 18.2.

Næringsmiddel

 • Balanserapporter for energi, vann, damp og trykkluft. Full support for håndtering av målere/telleverk.
 • Normere morproduksjon, for eksempel energiforbruk per tonn produsert mengde.
 • Batchrapporter med integrasjon av prosessvariabler, energiforbruk og alarmer, inkludert sammenligning mellom batcher.
 • Produksjonssertifikat for batcher.
 • Tankrapporter.
 • OEE-rapportering.

Papir og masse

 • Produksjonsrapporter med energiforbruk per tonn produsert papir.
 • Anleggsutnyttelse for produksjonsenheter.

Metall

 • Kjørerapporter med integrasjon av prosessvariabler, energitilgang, forbruk og alarmer.

Et Novotek-produkt

Novotek Report Plus er et produkt nøye utviklet av Novotek, og kan gi din bedrift rapportverktøyet dere har behov for. Løsningen integreres sømløst med HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX og datafangst- og rapporteringsløsningen Proficy Historian, – begge fra GE Digital.

Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere Novotek Report Plus i din bedrift.

Benytt Novotek Report Plus med
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Proficy Historian

Markedets kraftigste prosessdatabase utviklet for produksjonsdata.

Les mer