Hva er et vedlikeholdssystem? 

Et vedlikeholdssystem er en programvare som brukes for å planlegge, følge opp og forbedre vedlikeholdet. Med et vedlikeholdssystem kan du registrere feil og avvik, ha informasjon om maskiner og utstyr lett tilgjengelig, med mulighet til å gjennomføre periodisk, tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold.

Vedlikeholdssystemet sørger for mer sikker, optimal og kostnadseffektiv drift. Maskiner og utstyr bryter sjeldnere sammen, produksjonen kjører mer effektivt med mindre nedetid, og kostnader knyttet til reparasjoner og produksjonsstopp reduseres, – som følge av god planlegging og oversikt over vedlikeholdet. 

Vedlikeholdssystemer går også under betegnelsene CMMS (Computerized Maintenance Management System), FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) og EAM (Enterprise Asset Management). 

Funksjonene til et vedlikeholdssystem

Slik fungerer et vedlikeholdssystem

Fundamentet for et vedlikeholdssystem er en database, kalt et anleggsregister, hvor maskiner og utstyr er lagret. Her finner man informasjon om hver maskin, som for eksempel spesifikasjoner, tekniske data, bilder, tekniske tegninger og bruksanvisninger. I tillegg kan man finne historikkdata, med informasjon om tidligere hendelser og vedlikehold. 

Maskiner og utstyr kan ha sensorer som er koblet mot vedlikeholdssystemet. Det kan derfor varsle deg når avvik oppstår, – eller før det skjer via programmerte intervaller, basert på tid, utstyrets tilstand eller tidligere hendelser. Deretter kan en arbeidsordre opprettes på maskinen eller utstyret, og delegeres til ledig personell på et gunstig tidspunkt. Slik unngår man uplanlagt nedetid.

Vedlikeholdssystemer kommer også med funksjoner for daglig oppfølging, som inkluderer rundelister (sjekklister) for kontroll av maskiner og utstyr, samt loggbok for å notere nyttig informasjon.

Merk: Ulike vedlikeholdssystemer har ulike funksjoner, dette tar utgangspunkt i vedlikeholdssystemet Idus.

Kom i gang med vedlikeholdet!

Det er viktig å huske på at et vedlikeholdssystem er et verktøy som hjelper deg med vedlikeholdet, – ikke et system som gjør det for deg. Du må selv utnytte funksjonene vedlikeholdssystemet har. Ved å skape gode rutiner for vedlikehold vil du få best resultat. Her ser du hvordan vedlikeholdssystemet kan utnyttes steg-for-steg:

Illustrasjon over fremgang i vedlikeholdsarbeid

Steg 1:
Identifiser nødvendig vedlikehold

Du blir varslet om at en pumpe trenger vedlikehold. Først må du se hva slags type alarm det er, – er det akutt, eller er vedlikeholdssystemet innstilt på periodisk eller tilstandsbasert vedlikehold? 

La oss si det er periodisk vedlikehold. Det betyr at det normalt sett er på tide med vedlikehold, men det trenger ikke å være noe galt med pumpen. Først må dette sjekkes, deretter kan nødvendig vedlikehold identifiseres. 

Steg 2:
Planlegg vedlikeholdsarbeidet

Det var slitasje på pumpen, og en del må byttes. Dette planlegges i vedlikeholdssystemet. I anleggsregisteret finner du spesifikasjonene til delen, deretter kan du sjekke lagerbeholdningen om delen er tilgjengelig eller må bestilles. Det samme gjelder eventuelle verktøy eller utstyr som kreves for å gjøre arbeidet. 

Vedlikeholdsarbeidet planlegges i kalenderen som en arbeidsordre. Her ser du tilgjengelig vedlikeholdspersonell og hvilke dager annet vedlikehold skal utføres. Vedlikeholdet planlegges på et tidspunkt som gir minst mulig nedetid.

Steg 3:
Utfør vedlikeholdet

Arbeidet utføres av vedlikeholdspersonell. Eventuelle problemer og annen nyttig informasjon lagres som historikk på pumpen i anleggsregisteret. 

Steg 4:
Avslutt vedlikeholdsarbeidet

Vedlikeholdsarbeidet evalueres. Ble vedlikeholdet gjennomført til tiden? Var feilen større enn forventet? Fungerer pumpen som normalt? Burde man fortsette med vedlikeholdet i tidsintervaller, eller bør en annen strategi vurderes? 

Spørsmål besvares med rapporter og analyse i vedlikeholdssystemet, og informasjonen brukes til å forbedre vedlikeholdsarbeidet. 

Velg riktig vedlikeholdssystem

Vurderer du å implementere et vedlikeholdssystem? Last ned guiden, bli bedre kjent med dine behov, og kom i gang!

Ulike vedlikeholdsstrategier

Vi skiller mellom ulike vedlikeholdsstrategier, alle med fordeler og ulemper, som passer til ulike formål. Med et vedlikeholdssystem kan du velge vedlikeholdsstrategien som passer din bedrift best. For de fleste bedrifter vil en blanding av ulike strategier være et godt valg.

Korrigerende vedlikehold ikon

Korrigerende vedlikehold

«If it ain’t broke, don’t fix it». Dette er den enkleste formen for vedlikehold, hvor vedlikeholdsarbeidet gjennomføres etter feil eller avvik har oppstått.

Korrigerende vedlikehold krever mindre planlegging, og man unngår unødvendig arbeid. På den andre siden fører det til uplanlagt produksjonsstopp, mindre kontroll over vedlikeholdskostnadene og kan forkorte utstyrets levetid. Korrigerende vedlikehold kan være rett strategi for ikke-kritisk utstyr, som er enkelt å erstatte og ikke påvirker produksjonen i stor grad. 

periodisk vedlikehold ikon

Periodisk vedlikehold

Periodisk vedlikehold, også kalt forebyggende vedlikehold, er blant de mest utbredte formene for vedlikehold i industribedrifter. Strategien er basert på tidsintervaller, – for eksempel utføres vedlikehold av en maskin hvert kvartal. Ulike maskiner og utstyr kan ha ulike intervaller avhengig hvor mye det brukes, eller hvor kritisk det er for produksjonen. Vedlikeholdssystemet varsler deg når intervallet faller, og forteller hva som bør gjøres, hvordan og når.

Periodisk vedlikehold gjør det mulig å planlegge stopp, gir gode sikkerhetsmarginer og bedre risikohåndtering. For gjennomføring kreves god planlegging. I noen tilfeller kan det medføre unødvendig vedlikeholdsarbeid.

Tilstandsbasert vedlikehold ikon

Tilstandsbasert vedlikehold

Tilstandsbasert vedlikehold baseres på målinger av utstyret, som vibrasjonsmålinger, oljeanalyse og termografi for å se faktisk slitasje. Dette gir pålitelige indikatorer for nødvendig vedlikehold, og man unngår vedlikeholdsarbeid basert på gjetting. 

Tilstandsbasert vedlikehold må gjøres før en feil inntreffer, hvis ikke kategoriseres det som korrigerende vedlikehold. Hvis det tilstandsbaserte vedlikeholdet gjøres riktig, vil du få en sikkerhetsmargin til å planlegge vedlikeholdsarbeidet før en større feil. Strategien krever en investering i et vedlikeholdssystem, og det kan være nødvendig med lengre innkjøring og mer opplæring. 

Prediktivt vedlikehold ikon

Prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold utnytter data fra blant annet smarte sensorer og kontrollsystemer, og bruker Machine Learning og analyse for å forutsi fremtidige feil og nødvendig vedlikehold. Det kan også forutsi gjenværende levetid på utstyret.

Med prediktivt vedlikehold får du innsikt i utstyr som risikerer å bryte sammen, med bedre tid til å planlegge vedlikeholdsarbeidet. I tillegg sørger prediktivt vedlikehold for at kun nødvendig vedlikehold gjennomføres, som reduserer nedetid i produksjonen og lønnsutgifter. Prediktivt vedlikehold krever en investering i et vedlikeholdssystem og smarte sensorer, samt kunnskap i datahåndtering.

Et viktig verktøy for alle industrier

Et vedlikeholdssystem kan benyttes i alle industrier som er avhengig av teknisk drift for å fungere, og har tilbakevendende vedlikeholdsarbeid. Dette inkluderer alle slags anlegg og fabrikker. Vedlikeholdssystemer er derfor ofte å se i alt fra VA-anlegg, små produksjonsbedrifter til stor prosessindustri med flere produksjonsanlegg. 

For å utnytte vedlikeholdssystemet best mulig, lønner det seg at alt personell tar det i bruk. Ulike roller bruker ulike deler av vedlikeholdssystemet: Operatører oppdager og registrerer avvik, vedlikeholdssjefen planlegger arbeid, reparatører gjennomfører vedlikeholdet og statistikk og rapporter blir laget og analysert for ytterligere forbedring.

Den største utfordringen med vedlikeholdsarbeid er at behovet for vedlikehold ikke oppdages før en større feil inntreffer, – ofte fordi informasjonen man trenger befinner seg i fysiske loggbøker eller regnearksystemer som Excel, uten mulighet for varsling. 

Vedlikeholdssystemet løser denne utfordringen, noe som fører til reduksjon i nedetid og tapte inntekter, samt bedre oversikt over maskinparkens levetid og vedlikeholdskostnader.

Arendal Kommune: Vann og vannglass.

Kundehistorie: Arendal kommune

Arendal kommune har integrert vedlikeholdssystemet Idus med driftskontrollsystemet iFIX HMI/SCADA, for å sende informasjon om antall stopp, driftsstans og driftstider automatisk til vedlikeholdssystemet. «Den tette integrasjonen sørger for effektiv og rask tilgang til vedlikeholdsrelatert informasjon, og bidrar til optimal og kostnadseffektiv drift», forteller Preben Karlsen, systemansvarlig, Arendal Kommune.  

Vårt vedlikeholdssystem: Idus

Idus vises på ulike enheter

Vi leverer vedlikeholdssystem fra Idus. Med nærmere 30 års erfaring, og mer enn 2000 fornøyde kunder, er Idus et av de ledende vedlikeholdssystemene på det skandinaviske markedet. 

Idus kommer med mange funksjoner for vedlikeholdsarbeidet: Bli varslet ved avvik, planlegg vedlikeholdet og opprett arbeidsordre, kontroller daglig drift ved hjelp av rundelister, og lagre informasjon i dokumentarkivet. Programvaren kommer med et brukervennlig, grafisk grensesnitt, for enkel navigasjon fra anlegg- til utstyrsnivå.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med vedlikeholdssystem!

Kontakt oss