Det vil alltid være behov for vedlikehold av maskiner og utstyr i produksjonsbedrifter. Utfordringen er at man ofte ikke oppdager behovet før det oppstår feil eller mangler. Informasjonen man trenger ligger gjemt i loggbøker eller regnearksystemer som Excel, uten mulighet for varsling. 

Ved hjelp av et vedlikeholdssystem har du informasjonen du trenger lett tilgjengelig. Du blir varslet tidlig ved uregelmessigheter, og får muligheten til å utføre preventivt vedlikehold på maskiner og utstyr. Dette opprettholder effektiviteten i produksjonen, og reduserer dine vedlikeholdskostnader. 

To menn benytter Idus vedlikeholdssystem

Hvordan benyttes et vedlikeholdssystem?

Vedlikeholdssystemer, også kalt intelligente vedlikeholdssystemer, er en del av Industry 4.0. Ved hjelp av innsamlet data fra maskiner og utstyr, kartlegging av historikk og analyse, kan systemet forutse og varsle om mulige feil. 

Et vedlikeholdssystem gir deg et verktøy for planlegging, utførelse og registrering av vedlikehold. Med tilgang til anleggsregister over alle maskiner og utstyr som viser dokumentasjon og historikk på tidligere vedlikehold, har du all nødvendig informasjon lett tilgjengelig på ett sted. 

Vedlikeholdssystemet hjelper deg ta riktige beslutninger raskt, basert på fakta fremfor antakelser. Med preventivt vedlikehold på maskiner kan levetiden økes, nedetid reduseres og produksjonskapasiteten opprettholdes.

Vær i fremkant av vedlikeholdet

Med et komplett vedlikeholdssystem får du bedre oversikt og kontroll over maskiner og utstyr. Oppnå bedre rutiner for vedlikehold, og utfør rett vedlikehold til riktig tid. Et system for vedlikehold gjør det også lettere å oppfylle krav til ettersyn.

Novotek er leverandør av vedlikeholdssystemet Idus. Med nærmere 30 års erfaring, og mer enn 2000 fornøyde kunder, er Idus i dag en av de ledende systemene på det skandinaviske markedet. Idus kommer med et bredt utvalg funksjoner for registrering, dokumentasjon og varsling, presentert i et brukervennlig grensesnitt.

Idus vedlikeholdssystem

Få oversikt og kontroll over vedlikeholdet med et komplett vedlikeholdssystem.

Les mer om Idus