Proficy iFIX fra GE Digital er et av de vanligste SCADA/driftskontrollsystemene som finnes i anlegg for vann og avløp. Viktige egenskaper som kreves av et moderne operatørsystem er blant annet fleksibel kommunikasjon via Ethernet, RS232/RS422/RS485, radio og GSM. Her har vi i Novotek vært med på å utvikle mange typer protokoller for blant annet oppringt kommunikasjon til pumpestasjoner, boosterstasjoner og vanntårn. 

Operatørsystemet Proficy iFIX kan kommunisere med de fleste typer kontrollere for pumpestasjoner, som ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmaster Called Comli Driver og mange andre typer. 

Alarmhåndtering

Operatørsystemet har avansert alarmhåndtering der alarmer fra både sentrale anlegg og avsidesliggende anlegg, samt pumpestasjoner, vanntårn og trykkøkende stasjoner samles inn, lagres og presenteres i operatørsystemets alarmliste. Alarmer kan grupperes i ulike alarmområder og med forskjellig prioritet, avhengig av hvor kritisk alarmen er. Når en alarm utløses kan man sende ut alarmvarsling via operatørsystemets tilleggsmodul Messenger til mobiltelefoner, e-post, minicall og annet. Alarmer fra operatørsystemet kan også bekreftes via en app for Android-telefoner.

For få bedre oversikt over alarmene kan en alarmanalysemodul integreres i operatørsystemets prosessbilder. Her kan man sortere og filtrere alarmer basert på alarmområde, prioritet med mer. I tillegg kan man enkelt se hvor mange ganger et signal har vært i alarmtilstand, samt hvor lenge den varte i løpet av en bestemt tidsperiode.

Proficy iFIX vises på skjerm.
Skjerm viser Novotek Report Plus.

Rapportering

En annen kritisk del for vann og avløp er rapportering. Novoteks programvare Novotek Report Plus er et kraftig rapportverktøy der man kan bygge sine egne rapporter ut ifra et stort utvalg maler. En stor fordel er at du kan bruke samme rapportmal for ulike perioder som døgn, uke, måned, kvartal og årsrapport. 

Dette innebærer at man med én rapport kan få rapporter for hvilket som helst tidsintervall. Dette gjør det enklere med løpende vedlikehold av de ulike rapportmalene som finnes tilgjengelig i systemet. 

Fleksibelt operatørmiljø

Operatørmiljøet til Proficy iFIX har tilnærmet ubegrenset med muligheter. Operatørsystemet kan kjøres som tjukke klienter (iClient) installert på standard datamaskin, som tynne terminalserver klienter (iClient TS) eller som Webklienter (WebSpace) i Internet Explorer. Ønsker man å være mobil kan man styre og overvåke vannverket via nettbrett. Man kan bruke én eller flere datamaskiner, og én eller flere skjermer i operatørmiljøet. For å enkelt kunne bygge opp operatørmiljøet finnes en ferdig bildestruktur, samt et ferdig objektbibliotek med blant annet motorer, pumper, on/off ventiler, reguleringsventiler, regulatorer og mer. 

I operatørsystemet Proficy iFIX skjer all konfigurering online, noe som innebærer at man ikke behøver å bygge redundante løsninger eller stenge ned systemet ved forandringer. Man kan hele tiden holde kontroll på anlegget, uten avbrudd. 

Enkelt og oversiktlig

I tillegg til HMI/SCADA-systemer har vannverk og renseanlegg ofte andre systemer som laboratoriesystemer, rapporteringssystemer, vedlikeholdssystemer og kamerasystemer.

Med dashbord-verktøyet Proficy Operations Hub kan du samle alle disse systemene i ett strukturert miljø, og bygge dine egne dashbord for datavisualisering, trending og analyse – helt uten kode.

Proficy Operations Hub er spesielt tett integrert med andre løsninger fra GE Digital. I tillegg støttes en en rekke protokoller, så andre datakilder fra tredjepartssystemer enkelt kan kobles til.

SCADA sikkerhet

Ettersom vann er en av de viktigste ressursene i samfunnet, er det svært viktig at ingen uvedkommende kan påvirke prosessene i vann- og renseanlegg. Med Proficy iFIX garanterer vi et sikkert operatørsystem. Nettverkstrafikken mellom SCADA-noder og operatørnoder er kryptert for at driftkritisk data ikke skal kunne manipuleres. Passord er også kryptert med 256 bit AES-kryptering. Proficy iFIX sitt SCADA-system kan integreres med Active Directory (AD), så brukere og passord administreres sentralt fra samme sted. 

Våre løsninger for vann og avløp
Proficy iFIX

Den mest komplette HMI/SCADA-løsningen på markedet.

Les mer
Novotek Report Plus

Få korrekte rapporter i sanntid med dette rapportverktøyet for Proficy iFIX.

Les mer