Insight

Smart Factory og fremtidens energi

Smart Factory og fremtidens energi headerbilde: vindmøller

Produksjonsindustrien står for store deler av verdens energiforbruk. I 2021 stod industrisektoren for hele 33 % av alt energiforbruk i USA (U.S. Energy Information and Administration). I Norge bruker industrien nesten dobbelt så mye energi som privatpersoner årlig*. Ved å gjøre tiltak for å redusere energiforbruket, kan produksjonsbedrifter sørge for store innvirkninger på det totale forbruket i verden. 

* Basert på utregning med gjennomsnittstall (2022) fra Statistisk Sentralbyrå.

Mange produksjonsbedrifter har allerede tatt i bruk bærekraftstrategier for å redusere forbruk og utslipp, og stadig flere forsøker å komme i gang. Med den pågående energikrisen og økte energikostnader er mange produksjonsbedrifter avhengig av å redusere energiforbruket for å forbli konkurransedyktige, – eller i det hele tatt overleve. I tillegg møter industrien strengere reguleringer og myndighetskrav knyttet til bærekraft, samt mer miljøbevisste forbrukere. Tiden for å starte å produsere mer bærekraftig er nå. 

Bruk digitale verktøy for å implementere bærekraftstrategier på anleggsgulvet

Selv om mange produksjonsbedrifter allerede har bærekraftstrategier på plass, er den praktiske utfordringen å implementere strategien på anleggsgulvet. For å kunne produsere mer bærekraftig er det avgjørende at personell som jobber med produksjonen på daglig basis har tilgang til informasjon. Først med innsikt i energi- og råvareforbruk kan det gjøres tiltak for å optimalisere produksjonen.

For å løse dette bør du ta i bruk digitale verktøy, som gir operatører og annet personell informasjonen de trenger, samtidig som de jobber kontinuerlig med produksjonsprosessen. Tilgang til både sanntids- og historisk data gjør det mulig å gjøre både umiddelbare og langsiktige forbedringer i produksjonen knyttet til energi- og råvareforbruk, feilproduksjon, sporbarhet og mer. 

3 steg for å redusere energiforbruket

Hvordan kan digitale verktøy brukes i praksis? Nedenfor deler vi 3 steg til hvordan du kan kartlegge og optimalisere energiforbruket i produksjonsprosessen.

Steg 1: Kartlegg
«Bruker vi for mye energi?»

Se forbruket ditt sammenlignet med normalt forbruk, mål eller budsjettert forbruk i sanntid.

 • Overvåk forbruk knyttet til prosessområder og produksjonslinjer
 • Registrer hendelser i produksjonen
 • Registrer skift, tid på dagen og værforhold
 • Sammenlign ytelse på tvers av anlegg, produkter og produksjonsteam
 • Se forbruk sammenlignet med bærekrafts-KPI-er (f.eks. karbonutslipp knyttet til produksjonen)

Steg 2: Forklar
«Hvorfor bruker vi ekstra energi?»

Utnytt kontekst fra anleggsgulvet for å forstå hvordan du kan forbedre ressurseffektiviteten. 

 • Kartlegg ressursforbruket til alle produkter
 • Finn ineffektivt utstyr
 • Oppdag ukjente mønstre, vrak eller forbedringsmuligheter
 • Kontekstualiser data for å administrere bærekrafts-KPI-er
 • Benytt «best practice» for å standardisere operasjoner

Steg 3: Optimaliser
«Hvordan kan vi redusere energiforbruk og kostnader?»

Gjør tiltak som forbedrer operasjonell ytelse og bærekraft, både på prosessnivå og i hele anlegget.

 • Optimaliser produksjonsplanleggingen for bedre utnyttelse av ressurser
 • Reduser ressursforbruket og tilknyttede kostnader
 • Sørg for færre variasjoner i produksjonsprosesser
 • Gjør forsyningskjeden mer fleksibel og motstandsdyktig
 • Sørg for holistisk optimalisering av hele produksjonsmiljøet

Bærekraftig produksjon med Proficy Smart Factory

GE Digital’s Proficy Smart Factory-programvare kommer med alle funksjonene du trenger for å få innsikt i produksjonsprosessen, og gjøre tiltak for en mer bærekraftig produksjon. Bruker du allerede en MES-løsning fra GE Digital? Da har du alle verktøyene du trenger tilgjengelig!

Via den web-baserte dashbordplattformen Proficy Operations Hub får du tilgang til visualiserte data hvor og når som helst. Nedenfor kan du se tutorials av seks widgets som kan benyttes for å få innsikt i produksjonsprosessens energi- og råvareforbruk.

Proficy Operations Hub widgets

Sparkline

Proficy Operations Hub Sparkline widget

Viser time series data. Kan brukes på flere områder:

 • Se energi- eller vannforbruk over en periode
 • Korrelere energi- eller vannforbruk til temperaturer / nedbør / værforhold over en periode

Bullet Graph

Proficy Operations Hub Bullet Graph widget

Viser målverdi og reell verdi.

 • Se energiforbruket ditt sammenlignet med normalt forbruk, budsjettert forbruk eller mål

Bar Gauge, Circular Gauge og Solid Gauge

Proficy Operations Hub Bar Gauge Widget

Tre widgets med ulik visualisering av verdi sammenlignet med verdiområde.

 • Se energiforbruket ditt sammenlignet med normalt forbruk, budsjettert forbruk eller mål

Pie Chart

Proficy Operations Hub Pie Chart Widget

Viser dataverdier i kake- eller donut-diagram. Kan brukes på flere områder:

 • Illustrere hvordan forbruk av f.eks. energi og vann påvirker total-kostnader og klimagassutslipp
 • Vise mest energikrevende prosesser
 • Vise materialforbruk

Bli med på å snu trenden

I følge Statista er det forventet at energiforbruket i industrien vil fortsette å øke de kommende årene. Dette til tross for økt fokus på bærekraft og flere utfordringer for produksjonsindustrien, inkludert økte energikostnader og strengere reguleringer og myndighetskrav.

Med de rette verktøyene på plass kan du være med på å utgjøre en forskjell, – både for miljøet og din egen bedrift. Vil du være med på å snu trenden og jobbe for en mer bærekraftig industri? Vi hjelper deg i gang!

Spør oss om Smart Factory og bærekraft

Navn(Påkrevd)
Flere insights