Proficy Plant Applications fra GE Digital er den mest komplette MES-løsningen på markedet. Løsningen er bygd opp av ulike moduler, som hver løser produksjonsmessige utfordringer. Modulene velges etter behov, og kan benyttes alene eller sammen. Løsningen er sømløs, og fungerer på tvers av ulike produksjonsområder.

Ved å samle inn og analysere data i sanntid, hjelper Proficy Plant Applications til med styring av både automatiserte prosesser og manuelt arbeid. Med tilgang til dataene du trenger for å overvåke produksjonen, oppnås helhetlig ytelsesstyring av hele bedriften. Resultatet er mer effektiv produksjon og økt lønnsomhet.

Proficy Plant Applications vises på nettbrett

Et helhetlig system for hele produksjonen

Proficy Plant Applications gir deg oversikt og kontroll over din produksjon, og fungerer som et verktøy for kontinuerlige forbedring av effektivitet, kvalitet og ytelse. Med en modulbasert løsning velger du selv hvilke moduler du trenger: 

Mockup Proficy Efficiency

Efficiency

Efficency er en komplett OEE-løsning (Overall Equipment Effectiveness). Modulen sporer og overvåker blant annet nedetid, vrak, avfall, produksjonstall, MTBF og MTTR, og analyserer dataene for å oppdage årsakssammenhenger. Ved registrering av produksjonsytelse får du automatisk kalkulert OEE. Systemet støtter både manuell, halvautomatisk og helautomatisk registrering. Med Efficency-modulen kan du dokumentere utnyttelsesgraden på maskiner, produksjonslinje eller hele fabrikken.

Quality

Quality-modulen gir tilgang til sanntidsdata som kontrollerer kvalitetsnivåer. Du blir tidlig varslet ved prosessfeil med SPC-alarmering. Dette hjelper deg redusere vrak, avfall og produksjonskostnader, og sikrer mer konsistent kvalitet på produktene. Operatørveiledning, spesifikasjoner, recipes, prosedyredokumenter, laboratorieprøver og annet kan integreres i Proficy Quality. Modulen støtter CFR Part 11.

Mockup Proficy Plant Applications Quality
Mockup Proficy Plant Applications Production.

Production

Production-modulen gir deg full oversikt og kontroll over produksjonsflyten. Produksjonsordre blir hentet fra ERP-systemet, og eksekveres i produksjonen. Deretter blir ERP-systemet oppdatert med info om blant annet antall produserte enheter og forbruk av råvarer. Modulen gir full sporbarhet fra råvare til ferdig produkt, og gir god produksjonsrapportering og analyse. 

Batch Analysis

Med Batch Analysis kan du analysere og sammenligne data på batch-, prosedyre- og fasenivå. Systemet kan benyttes mot de fleste leverandørers batchsystemer. Modulen fungerer som et verktøy for å forbedre kvaliteten i batchorientert produksjon. Batch Analysis støtter S88. 

Mockup Proficy Plant Applications Batch Analysis.

Funksjoner

 • Velg mellom ulike modulbaserte applikasjoner tilpasset din bedrift: Efficiency, Quality, Production og Batch Analysis.
 • Få ett, spesifisert målesystem for å finne og analysere data på tvers av anlegg, utstyr og materialer. 
 • Overvåk produksjonen i sanntid.
 • Gir personell informasjonen de trenger for rask optimalisering av produksjonen.
 • Sporer hele produksjonsprosessen, fra råvare til ferdig produkt og distribusjon.
 • Få tilgang til produkt-, batch- og prosessanalyser.
 • Brukervennlig grafisk grensesnitt, med tilgang fra PC, mobil og nettbrett.

Proficy Plant
Applications 2023

Tilgjengelig nå!

Reduser nedetid og øk effektivitet, kvalitet og ytelse med Proficy Plant Applications 2023. Nyeste versjon kommer med nytt web-basert brukergrensesnitt og flere nye funksjoner.

 • Nytt HTML5-basert web-brukergrensesnitt. No-code/low-code gjør det enklere å konfigurere dashbord
 • Programvareoppdateringer via web-klient: Unngå nedetid ved systemvedlikehold
 • Tilpassede tabs i Activites, Work Order Management og Genealogy
 • Operator Log app: Registrer skifthendelser og operatøroverleveringer
 • Line Overview app: Visning av nedetider med individuelle enheter i tidslinje
 • Utvidet støtte for stykkproduksjon: Forbedringer av «non-comformation management», stykkliste (BOM) og produktvariabler

Les mer om de nye funksjonene i pressemeldingen her. Eller se webinaret «on demand» via knappen nedenfor.

Proficy Plant Applications 2023
Last ned datasheet
Mockup Proficy Plant Application på nettbrett.

En MES-løsning for alle typer produksjonsbedrifter

Proficy Plant Applications passer alle type produksjonsbedrifter: Fra næringsmiddel til luftfart og elektronikk. Løsningen er utviklet og testet av GE Digital i over 25 år, og er implementert hos tusenvis av produksjonsbedrifter over hele verden. Våre konsulenter hjelper deg med å finne rett måte å implementere løsningen i din bedrift.

Mer om Proficy Plant Applications
Proficy Efficiency

Få automatisk kalkulert OEE med Proficy Efficiency-modulen.

Les mer
Kundehistorie

Coca-Cola Sverige AB valgte Proficy Plant Applications.

Les mer

Vil du vite mer?

Kontakt oss