Produksjon av metall
Referanse

Sandvik Materials Technology

Hos Sandvik Materials Technology er løsningen Industrial Business Intelligence, basert på Proficy Historian, koblet til rundt 25 maskiner som produserer stållister. Dette har gitt dem bedre datatilgang og oversikt over produksjonsprosessene.

Ruller med metall
Referanse

Kanthal

Kanthal AB er verdensledende produsent av motstandsmateriale i form av wirer, bimetaller, varmeelementer og komplette varmeløsninger for industriovner som kommer opp i 2000°C. For å overvåke metallproduksjonen har Kanthal AB benyttet HMI/SCADA-løsningen Proficy iFIX i mer enn 25 år.