Produksjon av metall
Referanse

Sandvik Materials Technology

Hos Sandvik Materials Technology er løsningen Industrial Business Intelligence, basert på Proficy Historian, koblet til rundt 25 maskiner som produserer stållister. Dette har gitt dem bedre datatilgang og oversikt over produksjonsprosessene.