Insight

Mer optimal produksjonsplanlegging gjør deg mer konkurransedyktig

Produksjonsplanlegging er alltid et aktuelt emne for industribedrifter. Imidlertid har vi lagt merke til at i mange bedrifter blir ikke potensialet fullt utnyttet, og det settes ikke av tilstrekkelige ressurser til utvikling. Les om hvordan du kan forbedre både produksjonsplanleggingen og konkurranseevnen din. 


Effektivitet og kostnader i produksjonen er kjernen i lønnsomheten. Likevel har mange bedrifter ikke forstått hvor stor innvirkning forbedret produksjonsplanlegging kan ha på bedriftens konkurranseevne. I denne artikkelen presenterer vi noen områder der forbedringer kan gjøres, og hvordan løsningen ligger i riktige verktøy. 

Produksjonsplanlegging er et avgjørende knutepunkt

Produksjonsmaskiner, utstyr, lagerbeholdning, arbeidskraft og materialer – alle disse elementene er sentrale i produksjonsplanleggingen. Produksjonsplanleggere kommuniserer med flere interessenter og er ansvarlige for fremdriften i produksjonen under stadig skiftende forhold. De forventes å kunne reagere raskt og gi nøyaktige analyser av helhetsbildet. I tillegg til produksjon, salg, innkjøp og logistikk, er produksjonsplanlegging knyttet til bedriftsledelsen, til og med til personalforvaltningen. 

Innenfor bedriften spiller produksjonsplanlegging en avgjørende rolle både internt og eksternt. Effektiv produksjonsplanlegging kan bidra til å optimalisere kostnader og produksjonseffektivitet. På den andre siden fører mislykket produksjonsplanlegging til økte kostnader og økt press, for eksempel med hensyn til overarbeid og avhengighet av underleverandører. For kundene gjenspeiler bedre produksjonsplanlegging seg i mer pålitelige og kortere leveringstider. 

Derfor er det viktig å sørge for at produksjonsplanleggeren har nødvendige ferdigheter og kunnskap om bransjen og løsning av produksjonsutfordringer, samt selvfølgelig nødvendig programvare og driftsmodeller. Ellers kan problemer oppstå både med hensyn til personalets trivsel og kundetilfredshet. 

Produksjonsplanlegging

Kan dette også gi dere en konkurransefordel?

Vil dere også forbedre kostnadseffektiviteten og lønnsomheten? Konkurranseforholdene er nå blitt strammere på internasjonale markeder, og å minimere unødvendige kostnader står på alles oppgaveliste. Påvirkningen av produksjonsplanlegging på produksjonskostnader og marginer er grunnleggende. Hvis kostnadseffektiviteten kan reduseres betydelig, kan bedriften, i tillegg til å øke marginene, til og med senke prisen og øke salgsvolumet. 

Bedre verktøy for produksjonsplanlegging kan redusere både tiden som brukes på produksjonsplanlegging og manuelt arbeid. Dette betyr at ressurser kan brukes til å sammenligne alternativer og utvikle virksomheten i stedet for å slukke branner. 

På samme måte hjelper gode produksjonsplanleggingssystemer for eksempel med å minimere tiden og pengene som brukes på produktendringer i produksjonslinjene. Når lignende produkter grupperes sammen, kreves det færre suboptimale bytter og for eksempel mindre rengjøring av linjene. 

En annen konkret fordel knyttet til konkurranseevne er at gjennomløpstiden kan forkortes når flaskehalser adresseres og unntakssituasjoner kan forutses og håndteres lettere. 

Kostnadsbesparelser alene redder ikke alt. Effektiv produksjonsplanlegging forbedrer også kvaliteten på sluttproduktene og reduserer kostnadene knyttet til reklamasjoner. Produktene blir mer ensartede, produksjonstidene kan standardiseres, og dermed kan leveringstidene vurderes mer pålitelig, og det er også mulig å reagere på uventede bestillinger slik at kundetilfredshet eller leveringssikkerhet ikke lider til tross for etterspørsels- og tidsplanendringer. 


Vil du høre om en løsning som kan støtte din produksjonsplanlegging i en mer effektiv og lønnsom retning? Ta kontakt! I en gratis nett-demo går vi gjennom hvilken løsning som kan hjelpe deg med å løse utfordringene dine.

Flere insights