Våre løsninger innen kraft og energi

Novotek leverer automasjon-, digitalisering- og informasjonsløsninger for produksjon og distribusjon av energi. Våre produkter finnes i anlegg som produserer elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, vindkraft og vannkraft. Novotek har levert løsninger til denne sektoren helt tilbake til vår oppstart på slutten av 1980-tallet. 

De siste årene har vi utviklet løsninger som legger til rette for de nye EU-direktivene om handel med utslipp, som er innført for å redusere CO2-utslipp. Her har vi utviklet en løsning for å fullt samsvar med direktivene, inkludert datainnsamling og rapportering.

Vi har også skapt løsninger for datainnsamling og rapportering i realtid fra store DCS/PLS-systemer som kommuniserer med våre OPC-servere. 

Kommunikasjon

Proficy iFIX er en av de vanligste HMI/SCADA-operatørsystemene for kraft og energi.

Viktige egenskaper som kreves av et moderne HMI/SCADA-operatørsystem er blant annet fleksibilitet, sikkerhet og rask kommunikasjon. Proficy iFIX kan kommunisere med PLS, DCS-systemer, analyseutstyr via Ethernet, RS232/RS422/RS458 og ulike bus-styresystemer. Innen energibransjen benyttes ofte DCS- og PLS-systemer fra mange ulike leverandører. Derfor overføres data med sikker og redundant OPC-kommunikasjon til blant annet PLSer og DCS-systemer. OPC-kommunikasjonsplattformene kommer med mange kommunikasjonsdrivere. Det er også mulig å overvåke kommunikasjonsnettverkets forskjellige brytere, rutere og mer via kommunikasjonsdriveren fra operatørsystemet. Med denne løsningen har du full kontroll over alle deler av systemet ditt: DCS. PLS, brytere, rutere, kommunikasjonsdrivere, HMI/SCADA, Historian og rapporteringssystemer.

HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX kommuniserer med ABB 800xA, Siemens 7, Emerson og mange andre aktører innen kraft og energi. Proficy iFIX leveres av GE Digital.

Illustrasjon av redundans for kraft og energi.

Redundans

I energianlegg er det svært viktig at operatørsystemet har høy tilgjengelighet. Derfor har Proficy iFIX omfattende redundansfunksjoner. 

Alarmhåndtering

Operatørsystemet kommer med avansert alarmhåndtering fra både sentrale og fjerntliggende anlegg. Alarmer samles inn, lagres og presenteres i operatørsystemets alarmoversikt. Alarmer kan grupperes i ulike kategorier, med ulik prioritering basert på hvor kritisk alarmen er. Når en alarm oppstår kan man sende ut et alarmvarsel via smarttelefon eller mail. Alarmen kan kvitteres på via appen Smartdirect. Signaler i operatørsystemet kan styres fra mobilen. 

For bedre alarmoversikt finnes en alarmanalysemodul som kan integreres i operatørsystemets prosessbilder. Her kan man sortere og filtrere alarmer etter prioritet og annet. Man kan enkelt se hvor mange ganger et signal har vært i alarmtilstand, og hvor lang varighet den har hatt under en valgt tidsperiode. Det finnes også mulighet til å blokkere enkelte alarmer eller ulike alarmgrupper, for å sikre at kun ekte alarmer presenteres for operatøren. 

Mockup: Proficy iFIX alarm.

Lagring av historikk og analyse av prosessdata

Proficy iFIX logger all prosessdata som flyt, nivåer, trykk, temperaturer, energiforbruk, O2, NOX, start og stopp av pumper og mange andre parametere i historikerdatabasen Proficy Historian.

Alle alarmer lagres i alarm og event-databasen, og all data lagres i råformat med tag navn, dato, tid og verdi. Når informasjonen senere hentes ut kan man enkelt velge om man vil se rådata, min, max, middels eller annen type raffinert data. Proficy Historian har mulighet til redundant kommunikasjon og redundante historikertjenester for å sikre at du aldri mister data. Data buffres lokalt tilfelle nettverksbrudd og overføres deretter automatisk til serveren under gjenopprettet nettverkstrafikk («store and forward»). For å minimere nettverkstrafikken blir data filtrert og komprimert lokalt før de sendes videre til den sentrale serveren. I operatørsystemet kan signalene vises på mange ulike måter, både som trendkurver og som historiske datakoblinger i prosessbildene.

Hvis du velger å logge alle prosessparametrene dine, kan du om nødvendig bruke en innebygd funksjon i operatørsystemet kalt «Playback» for å kunne spille av hvordan det så ut i prosessbildene ved et gitt tidligere tidspunkt. Alt for å enkelt kunne analysere enhver spesiell situasjon der du for eksempel hadde problemer i anlegget.

Proficy iFIX har et svært tilpasningsdyktig trendverktøy der du kan se ulike trendkurver våde i sanntid og historisk. Du kan også legge inn en kommentar for en bestemt trendkurve på et bestemt tidspunkt, – alt for å øke informasjonsnivået. Trendkurvene kan blant annet ha flere tidsskalaer og forskjellige farger for å presentere informasjonen til operatørene på riktig måte. Du kan også koble trendverktøyet med alarmverktøyet for å se sammenhenger mellom trendkurver og alarmer på en enkel måte.

Rapportering

Med Novoteks programvare Report Plus får man et kraftig rapporteringsverktøy hvor man enkelt kan opprette rapporter basert på ulike maler. En stor fordel er at du kan bruke samme rapportmål i forskjellige perioder, som dag, uke måned, kvartal og årsrapport. Dette betyr at du med en rapport kan få rapporter for hvert tidsintervall. Dette letter også løpende vedlikehold av de ulike rapportene i systemet. Det finnes en rekke ferdige rapportmaler som gjør det enkelt å komme i gang med energi- og miljørapportering.

Fleksibelt operatørmiljø

Proficy iFIX sitt operatørmiljø kommer med tilnærmet ubegrensede muligheter. Operatørsystemet kan kjøres som tykke klienter (iClient) eller som webklienter (WebSpace). Ønsker man å være mobil kan man styre og overvåke sitt energianlegg via nettbrett. Man kan anvende én eller flere datamaskiner, og en eller flere skjermer i sitt operatørmiljø. For å enkelt kunne bygge opp operatørmiljøet finnes det en ferdig bildestruktur, samt et ferdig objektbibliotek med blant annet motorer, pumper, ventiler, regulatorer og vifter. 

I operatørmiljøet Proficy iFIX skjer all konfigurasjon online, noe som innebærer at man kan gjøre endringer i systemet uten avbrudd. 

SCADA sikkerhet

Ettersom energiproduksjon er produksjonskritisk, er det av enorm betydning å sikre at ingen uvedkommende kan påvirke prosessen. Med HMI/SCADA-systemet Proficy iFIX er du garantert et sikkert operatørsystem. Nettverkstrafikk mellom SCADA-noder og operatørnoder er kryptert slik at kritiske operasjonelle data ikke kan manipuleres. Passord er kryptert med 256 bit AES-kryptering. Proficy iFIX-systemer kan også integreres med den sentrale Active Directory (AD) slik at brukere og passord kan administreres fra et sentralt sted. 

Sammendrag

Med HMI/SCADA-operatørsystemet Proficy iFIX, historian-databasen Proficy Historian og rapportverktøyet Novotek Report Plus, kan vi garantere en løsning som kan utvikles langsiktig i samsvar med hvilke krav og ønsker våre fremtidige energiverk, vindkraftverk, fjernkjøling, fjernvarme og andre type energianlegg kommer til å ha.