Insight

Hva er det Digitale Produkt-passet?

EU krever at hvert unike produkt i Europa skal få et digitalt produkt-pass. Den nye lovgivningen har som mål å gjøre produkter mer bærekraftige, mer resirkulerbare og gjenbrukbare. Det digitale produkt-passet blir snart et krav for å bringe produktet ditt til det europeiske markedet. 

Det digitale produkt-passet er en av byggesteinene i den europeiske Green Deal: en ambisiøs og omfattende plan for å gjøre den europeiske økonomien mer bærekraftig. Passet skal følge et produkt gjennom hele den sirkulære kjeden, med krav til data for å kunne gjenvinne så mange materialer som mulig og bruke så lite energi som mulig. Det digitale passet gir blant annet svar på spørsmål som: 

  • Hva er i produktet? 
  • Hvor kommer det fra? 
  • Hvor leverer jeg det etter bruk? 
  • Hvordan behandles det best for gjenbruk? 

Bedrifter må digitalt dokumentere sammensetningen og tekniske data for produktene sine i passet fra A til Å. Under reisen gjennom kjeden må dette produkt-passet stadig oppdateres, slik at all informasjon som trengs for gjenbruk, reparasjon eller resirkulering være tilgjengelig ved livsslutt. 

Hvilke produkter gjelder for det digitale produkt-passet?

Fokuset til passet er først og fremst på produkter som bruker flest naturlige ressurser og der potensialet for sirkularitet er størst, som batterier, tekstiler og emballasje. Den europeiske kommisjonen ønsker å utvikle et digitalt produkt-pass for 30 produktgrupper med størst miljøpåvirkning. Det må gjøres separate avtaler per produktgruppe om hvilke data som skal inkluderes i passet. 

Batterisektoren har allerede startet med å utarbeide et produktpass for å gi et løft til gjenbruk og resirkulering av batterier. I tillegg står tekstil- og elektronikksektoren for tur. I tekstilsektoren er de første samtalene allerede gjennomført. 


Hvilken informasjon er det snakk om?

Hva som nøyaktig skal inkluderes i produkt-passet er ikke 100% fastsatt enda, men det er allerede klart at det vil dreie seg om materialedata, komponenter som produktet er bygget opp av, og energiforbruket. Denne informasjonen må være offentlig tilgjengelig og unik for hvert produkt for å sikre identifisering. Det er også klart at når infrastrukturen for produkt-passet er på plass, vil det dukke opp mange andre bruksområder. Tenk på konkurranseposisjonering, produktmarkedsføring, opprinnelsesbestemmelse, instruksjoner, svindelbekjempelse, etc. 

Hvordan kan jeg forberede meg på dette? 

Du kan forberede deg på det digitale produkt-passet ved å starte digitaliseringen av produksjonsprosessen din nå. Selv om mye ikke er fastlagt enda, er det allerede klart at denne informasjonen må leveres digitalt og helst automatisk. Novotek har erfaring med sporbarhet og energimåling i produksjonsprosesser. Vi har allerede implementert et fullstendig automatisert sporingssystem for en stor meieribedrift for å tydeliggjøre opprinnelsen til melken på forbrukerpakkene. Vi bruker standardprogramvare fra GE Digital, en markedsleder innen digital produksjon. 

Produktinformasjon: Oppdag GE Digitals MES-system og se demoen.

Flere insights