Hva er versjonskontroll?

Versjonskontroll, eller et versjonskontrollsystem, er en programvare som lagrer ulike versjoner av andre programvarer, filer, dokumenter eller annen informasjon i en database. Via versjonskontrollsystemet har du alltid tilgang til tidligere versjoner. Det gjør at du enkelt kan sammenligne ulike versjoner, gå tilbake til tidligere versjoner, eller raskt gjenopprette systemer ved feil, – uten hjelp fra leverandører eller systemintegratorer.

Versjonskontroll går også under betegnelsene versjonsstyring, versjonshåndtering, Configuration Control/Management og Change Control/Management i ulike bransjer. Uavhengig av navn har systemet den samme oppgaven: Å holde oversikt over programvare tilknyttet automasjon.

Vi leverer versjonskontroll spesielt tilpasset industrielle systemer, som for eksempel PLS-er og SCADA-systemer. Merk at ikke alle versjonskontrollsystemer kommer med funksjoner for dette.

Illustrasjon som viser hvordan versjonskontroll fungerer

Slik fungerer versjonskontroll

Når en programvare, for eksempel et SCADA-system, oppdateres, blir den tidligere versjonen automatisk lagret i en database av versjonskontrollsystemet. De ulike versjonene indentifiseres med en versjonskode, for eksempel «SCADA versjon 1», «SCADA versjon 2» osv. Hver versjon er knyttet til et tidsstempel og personen som har gjort endringen.

Hvis en feil oppstår etter endringene, kan du sammenligne den eksisterende versjonen med tidligere versjoner for å finne årsaken til problemet. Klarer du ikke å løse problemet, kan du enkelt gjenopprette til den tidligere, fungerende versjonen. Dette reduserer tid brukt på feilsøking, og får systemet opp å gå igjen umiddelbart. 

Et versjonskontrollsystem vil også være nyttig ved eksterne hendelser, som for eksempel cyberangrep, strømbrudd, utstyrsfeil og havarier, og i sjeldne tilfeller naturkatastrofer som for eksempel flom eller skred. 

Vi skiller mellom to ulike typer versjonskontrollsystemer: Sentralisert versjonskontroll som kjører på en server, og distribuert versjonskontroll som kjører på flere datamaskiner. Illustrasjonen til venstre viser sentralisert versjonskontroll.

Versjonskontroll i bruk

Har du opplevd å måtte lete etter siste versjon av et PLS-program eller system-konfigurasjon? Mange befinner seg i denne situasjonen ved et systemhavari, når noe har blitt slettet, eller ved udokumenterte endringer i parametere og default-verdier. 

Å ha manuell oversikt og kontroll over alle deler av et industrielt styresystem er en vanskelig oppgave. Systemene vokser og endres kontinuerlig, og gjør at tilpasninger skjer ubemerket. Både udokumenterte oppdateringer og tilsynelatende små endringer kan gi store konsekvenser for hvordan styresystemer virker. Evnen til å håndtere hendelser som påvirker bedriften negativt betegnes som Disaster Recovery.

Et versjonskontrollsystem eliminerer disse utfordringene med automatisk backup. På denne måten har du alltid tidligere, fungerende versjoner tilgjengelig, og du unngår unødvendig nedetid som følge av tidkrevende arbeid. Resultatet er mer optimal og kostnadseffektiv drift.

Fordeler med versjonskontroll
Ikon database
Automatisk backup & sentralisert lagring

Alle versjoner lagres automatisk på ett sted, for bedre oversikt og kontroll.

Ikon versjonskontroll
Raskere Disaster Recovery

Gjenopprett programvare eller kode til riktig versjon med et tastetrykk.

Ikon speedometer
Økt produktivitet og redusert nedetid

Unngå å lete etter riktig versjon, og la produksjonen kommer raskere i gang.

Våre versjonskontrollsystemer

Vi leverer versjonskontroll fra Auvesy-MDT. Med mer enn 47 års ekspertise innen ulike industrier, og over 3200 installasjoner på verdensbasis, er Auvesy-MDT markedsledende innen industriell versjonskontroll. 

octoplant

octoplant er en modulbasert programvareplattform som kombinerer omfattende funksjoner for backup og versjonskontroll av automasjons-software med cyber security. Programvaren er ny på markedet, og består av en kombinasjon av funksjonaliteten til markedsledende versiondog fra Auvesy og AutoSave fra MDT. Se de ulike funksjonene i oversikten nedenfor:

octoplant funksjoner

octoplant kommer med dashbord med mange ulike funksjoner for å gi brukerne god oversikt og informasjon om hendelser i systemet.

octoplant dashboard

versiondog (kun for eksisterende kunder)

versiondog har vært det selvsagte valget for versjonskontroll innen automasjon i en årrekke. For eksisterende versiondog-kunder vil programvaren fremdeles komme med oppdateringer. Nye kunder tilbys de samme funksjonene i octoplant.

Versiondog automatisk backup

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med versjonskontroll!

Kontakt oss