Hva er produksjonsplanlegging?

Produksjonsplanlegging innebærer planleggingen av produksjonsprosessen, fra råvare til levert produkt. God produksjonsplanlegging er avgjørende for å overholde leveringstider, ha oversikt over ressursbruken, oppdage flaskehalser og kjøre produksjonen optimalt og kostnadseffektivt.

Et produksjonsplanleggingssystem er en programvare som hjelper deg med denne oppgaven. Via et brukervennlig, grafisk grensesnitt, er all informasjon om produksjonsprosessen lett tilgjengelig. Planlegging og re-planlegging gjøres raskt og enkelt, – også i sanntid. Med oversikt over hele produksjonsprosessen kan du oppdage flaskehalser tidlig, og sørge for at råvarer, maskiner og personell utnyttes på best mulig måte. 

Ulike programvarer for produksjonsplanlegging kan ha ulike funksjoner, vi tar utgangspunkt i ROB-EX Scheduler.

Slik fungerer et produksjonsplanleggingssystem

Grafisk oversikt

Hensikten med en produksjonsplan er å vise når de ulike produktene skal kjøres. Visuelle planer gir bedre forståelse. Et produksjonsplanleggingssystem kommer derfor med et grafisk brukergrensesnitt, ofte i form av et Gantt-skjema. Dette gir deg god oversikt over produksjonen, hvor du kan følge planen for å vite nøyaktig når ulike deler av produksjonen bør startes, med mulighet til rask og fleksibel planlegging. 

Produksjonsplanlegging i Gantt-skjema

Bildet viser produksjonsplanlegging i ROB-EX Scheduler. Gantt-skjemaet gir tydelig oversikt over når de ulike delene av produksjonen vil foregå i løpet av dagen.

Planlegging og
re-planlegging

Funksjoner for planlegging er en selvfølgelig del av et planleggings-system. En programvare som er spesialisert for produksjonsplanlegging tar hensyn til typiske faktorer i produksjonsprosessen, og kommer med viktige verktøy som hjelper deg håndtere disse. Planleggingen kan gjøres både i forkant, og i sanntid. 

En produksjonsprosess er dynamisk, og det er viktig å ha rask omstillingsevne for å kunne håndtere svingningene som oppstår. En endring i ordre, forsinket leveringstid fra leverandør, eller en flaskehals i produksjonen er vanlige scenarioer. Det er her re-planlegging kommer inn. Ved en endring kan du raskt og enkelt oppdatere produksjonsplanen.

Planlegg fremover og bakover i tid

«Fremoverplanlegging» betyr å planlegge oppgavene med utgangspunkt i når ressurser fra underleverandører er tilgjengelige, – og deretter bestemme leverings- eller forfallsdato ut fra dette.

«Bakoverplanlegging» innebærer å ta utgangspunkt i en fastsatt leverings- eller forfallsdato, og deretter planlegge produksjonen så varene er klare til denne datoen.

Dette gir deg fleksibilitet til å planlegge produksjonsprosessen med utgangspunkt i faktorene rundt, – som for eksempel at du må vente på ressurser fra en underleverandør, eller får en hasteordre fra en kunde.

Oppdag flaskehalser

Flaskehalser er deler av produksjonen som ikke kjører optimalt, og dermed senker effektiviteten til hele produksjonsprosessen. Typiske eksempler er venting eller uhell, og kan forårsakes av både maskiner og menneskelig personell. Dersom man har en flaskehals et sted i produksjonslinjen, vil det ikke hjelpe å øke kapasiteten andre steder. Se for deg en bilkø: Å øke hastigheten i forkant av køen vil ikke løse den opp, – snarere tvert imot. 

Flaskehalser i produksjon

Utfordringen er at flaskehalser ofte er vanskelige å finne. Dette løser produksjonsplanleggingssystemet. Med detaljert oversikt over produksjonen i sanntid, ser du enkelt hvor flaskehalsene befinner seg, og kan gjøre tiltak for å fjerne dem.

Simuler hendelser

Hvordan vil en hasteordre påvirke resten av produksjonsplanen? Hvordan vil produksjonen bli påvirket av en forsinket leveranse fra en underleverandør? Med et produksjonsplanleggingssystem kan ulike hendelser simuleres og visualiseres, så du vet konsekvensene av endringer i levering, mangel på materialer eller hasteordre, – før det skjer.

Integrasjon med ERP-system

Produksjonsplanleggingssystemer kan kobles mot ERP-systemer. Ved å gjøre dette henter produksjonsplanleggingssystemet informasjon om ordre, maskiner, utstyr, materialer og prosesser. Produksjonsplanleggingssystemet kan også rapportere tilbake til ERP-systemet, for eksempel om forbruk av råvarer, eller at produksjonen er ferdigstilt.

Produksjonsplanlegging i ERP og Excel

En av utfordringene vi ser er at ERP-systemer benyttes for produksjonsplanlegging. Dette kan fungere til en viss grad, – men ERP-systemene mangler viktige funksjoner for finplanlegging. ERP-systemer planlegger som oftest med for grov oppløsning, uten mulighet til å detaljplanlegge på dagsnivå. I tillegg mangler ERP-systemer oftest også grafisk visualisering av produksjonsplanen. Dette gir deg begrenset oversikt, og lite fleksibilitet ved endringer i prosessen. De samme problemene oppstår ved å bruke regnearkssystemer som Excel. I Excel møter man også på andre utfordringer, som ingen mulighet for automatisk re-planlegging og forskyvning av produksjonsordre. Dette medfører ofte dårlig utnyttelse av produksjonskapasitet og mye unødvendig tid brukt på planlegging. 

Velg det beste verktøyet for produksjonsplanleggingen

Lær mer om forskjellen mellom et «all-in-one» ERP-system, og en «best-of-breed» programvare for produksjonsplanlegging. Hva har du behov for, og hvilken kombinasjon passer deg best? Finn svaret i PDF-en nedenfor!

Fordeler med produksjonsplanlegging
Kalender ikon
Overhold leveringstider

Å gi kunden en reell leveringstid, med rask oppdatering ved eventuelle endringer, er en stor konkurransefordel i dagens marked.

Kostnader ikon
Reduser kostnader

Med oversikt over produksjonsplan og lager, kan du effektivisere ressursbruken i hele bedriften og redusere kostnader.

Checkmark ikon
Mer optimal drift

Øk produksjonseffektiviteten ved å kjøre en jevnere produksjon med færre omstillinger, og oppdag og eliminer flaskehalser.

Erfaringer fra kunder

OTV Plast

«Med ROB-EX kan vi gi pålitelige leveringsdatoer til kundene våre» sier administrerende direktør, Henrik Jylov. OTV Plast har vært leverandør av teknisk plast i mer enn 40 år. Med produksjonsplanlegging fra ROB-EX Scheduler fikk alle oversikten de trengte over ordrestatus og bestillinger, og i løpet av bare tre år doblet de ordremengden, uten å måtte ansette mer personell. 

Metso Paper

Tidligere brukte Metso Paper ERP-systemet og Excel som planleggingsverktøy. Det var vanskelig å oppdage flaskehalser som ville oppstå lengre frem i tid. Valget falt derfor på å investere i ROB-EX Scheduler. «Med ROB-EX fikk vi bedre oversikt over produksjonen, kunne planlegge mer detaljert, og fikk kontroll over flaskehalser. Det ble også enklere å planlegge leveringstider», forteller planleggingssjef Simon Ståhl.

Vårt system for produksjons-planlegging: ROB-EX Scheduler

Mockup av ROB-EX Scheduler

Vi leverer produksjonsplanleggingssystem fra danske ROB-EX, som har utviklet og levert planleggingssystemer i mer enn 20 år. I dag er de en internasjonal virksomhet med kunder over hele verden. ROB-EX Scheduler er et verktøy som er spesialisert for produksjonsplanlegging, med funksjoner for enkel planlegging og re-planlegging, presentert i et brukervennlig, grafisk grensesnitt. Programvaren kan brukes som et enkeltstående planleggingsverktøy, eller integreres mot ditt ERP-system.

Vil du komme i gang med produksjonsplanleggingen?

Kontakt oss