Dalerna Sverige, der Arctic Paper har produksjon av papir og masse.
Referanse

Arctic Paper Grycksbo AB

Novotek har samarbeidet med Arctic Paper for løsninger innen automasjon og industriell IT i en årrekke. I sammenheng med fornyelse av papirmaskinen implementerte Arctic Paper Proficy iFIX. Resultatet var felles brukergrensesnitt, bedre oversikt og økt papirproduksjon.

Papir og masse: Metro Paper Karlstad. Mann i papirfabrikk.
Referanse

Metso Paper Karlstad

Metso Paper i Karlstad produserer papirmaskiner. Med en krevende produksjon hadde de behov for et system som gjorde produksjonsplanleggingen enklere. Valget endte på ROB-EX Scheduler fra Novotek.