Dalerna Sverige, der Arctic Paper har produksjon av papir og masse.
Referanse

Arctic Paper Grycksbo AB

Novotek har samarbeidet med Arctic Paper for løsninger innen automasjon og industriell IT i en årrekke. I sammenheng med fornyelse av papirmaskinen implementerte Arctic Paper Proficy iFIX. Resultatet var felles brukergrensesnitt, bedre oversikt og økt papirproduksjon.