Digitalisering starter med data. For å kunne ta de rette beslutningene og optimalisere produksjonsprosessen trenger du innsikt i dine prosess- og produksjonsdata. Verktøyet for dette er en prosessdatabase, som samler inn, lagrer og distribuerer høyoppløselige data fra produksjonsprosessen. Deretter kan data hentes ut i andre verktøy for visualisering, analyse og rapportering.

En prosessdatabase gir deg tilgang til viktig informasjon i form av både historisk data og sanntidsdata. Det legger grunnlaget for å kunne ta de rette beslutningene raskere, øke produktiviteten og redusere kostnader. 

Hva er en prosessdatabase? 

En prosessdatabase er en database for innsamling, lagring og distribusjon av høyoppløselige prosess- og produksjonsdata. Vi skiller mellom to typer prosessdatabaser som ofte benyttes i industribedrifter: Tidsseriedatabaser og relasjonsdatabaser.

Tidsseriedatabaser er designet for å håndtere store mengder høyoppløselige prosess- og produksjonsdata. De betegnes også som historian-databaser, og henter inn tidsserie- og A&E-data fra hele produksjonen. Tidsseriedatabasen er skalerbar, og kan tilpasses alle behov, – fra noen hundre til millioner av signaler som skal lagres. Tidsseriedatabaser brukes ofte sammen med IoT-applikasjoner.

Relasjonsdatabaser administrerer relasjoner, og er ideelle for å lagre kontekstuell eller genealogisk informasjon om produksjonsprosessen. Utfordringen er at de ofte ikke klarer å håndtere store mengder høyoppløselig prosess- og produksjonsdata. Relasjonsdatabaser brukes ofte i ERP-, CRM- og finanssystemer.

Denne artikkelen handler om tidsseriedatabaser, utviklet for industriell produksjon, og tar utgangspunkt i Proficy Historian fra GE Digital. 

Slik fungerer en prosessdatabase

Grafikk som viser hvordan datainnsamling og rapportering fungerer

Datainnsamling

Første steg er å samle inn industrielle data. Prosess- og produksjonsdata fra IoT-enheter, sensorer, PLS-er og SCADA-systemer samles inn automatisk til prosessdatabasen via OPC, OPC UA eller andre kommunikasjonsprotokoller som MQTT, ODBC og XML/CSV.

Når produksjonen er i gang, er det avgjørende å få rask tilgang til data. Prosessdatabasen kan samle inn data ned til millisekundnivå, og gir deg tilgang til prosess- og produksjonsdata, samt alarmer og hendelser i sanntid. 

Lagring

Etter dataene er samlet inn, lagres de i prosessdatabasen. Effektiv komprimering før lagring er avgjørende for at prosessdatabasen skal kunne levere høy ytelse. Tidsseriedatabaser komprimerer derfor dataene både på collectoren og i databasen før lagring til disk.

Alle data lagres med tagnavn, verdi, tidsstempel og datakvalitet. Dataene lagres på ett, sentralt sted, så det er enkelt å hente dem ut igjen senere. Effektiv komprimering sørger for at du kan ha årevis med data lett tilgjengelig. 

Distribusjon

For å få nytte av dataene må de benyttes. Prosessdatabasen er på denne måten «grunnmuren» i digitaliseringen, og helt avgjørende for andre applikasjoner. Ulike applikasjoner henter ut data fra prosessdatabasen for visualisering, analyse, se trender og lage rapporter.

Distribusjon av data fra prosessdatabasen kan være en flaskehals i produksjonsprosessen. Tidsseriedatabasen er utviklet for å håndtere dette, og gjør det mulig å hente ut trenddata med høy oppløsning, over lang tid. Tidsseriedatabasen kan både lagre og trekke ut millioner av verdier per sekund.

Datavisualisering

For å kunne bruke dataene, må du forstå dem. Dataene som ligger i prosessdatabasen har informasjonen du trenger, og kan enkelt visualiseres i en web-basert applikasjon. Web-applikasjonen lar deg visualisere data som blant annet KPI-er, trender, statistikk og enkle prosessbilder. Slik får du god oversikt over produksjonsprosessen. Vår Historian-prosessdatabase kommer med integrert datavisualisering. 

Rapportering

Data fra prosessdatabasen kan enkelt hentes ut til applikasjoner for rapportering. Dette inkluderer både programvarer spesielt utviklet for å lage rapporter av data fra prosessdatabaser, og tredjepartssystemer som Excel. 

Med en programvare for rapportering kan rapporter om ulike typer data kan hentes ut for en viss tidsperiode. Med tilgang til dag-, uke-, måned-, kvartal- og årsrapporter får du god innsikt i produksjonsprosessen, både nå og historisk, og kan ta de rette beslutningene for å optimalisere produksjonen. Rapporter kan lages ut ifra standardmaler, med tilpasninger, eller manuelt. 

Våre løsninger for datainnsamling og rapportering

Proficy Historian prosessdatabase

Proficy Historian

Proficy Historian fra GE Digital er en kraftig tidsseriebasert prosessdatabase designet for innsamling, lagring og distribusjon av store mengder høyoppløselige prosess- og produksjonsdata. Arkitekturen er åpen, og data kan samles inn fra mange datakilder. 

Med skalerbarhet fra 100-100 millioner tags per server, er Proficy Historian svært fleksibel, og kan benyttes ned på enhetsnivå, «plant wide» på tvers av anlegget, eller «enterprise wide» over flere anlegg. Data samles inn i løpet av millisekunder, og komprimeres før de sendes til lagring slik at de tar lite plass og ikke reduserer hastighet eller ytelse. Innebygd «Store and Forward»-teknologi sikrer redundans og forhindrer tap av kritiske data. 

Proficy Historian er tett integrert med andre Proficy-løsninger fra GE Digital, blant annet iFIX HMI/SCADA og MES-systemet Proficy Plant Applications. Proficy Historian er klargjort for skyløsninger: Proficy Historian for Cloud er verdens første cloud native Historian-database. 

Proficy Operations Hub på PC, mobil og nettbrett.

Proficy Operations Hub

Proficy Operations Hub fra GE Digital er et dashbordverktøy for visualisering, trending og analyse av prosess- og produksjonsdata. Brukerne kan selv, helt uten kode, lage sine egne dashbord via «drag and drop» med ulike widgets. 

Proficy Operations Hub er tett integrert med Proficy Historian, og en enkel versjon av Operations Hub følger med Historian-lisensen. Dashbordverktøyet kan også benyttes sammen med andre Proficy-løsninger. Dette gir deg et felles brukergrensesnitt på tvers av applikasjoner. Tilgang via PC, mobil og nettbrett.

Industrial Data Provider

Industrial Data Provider

Klargjør dataene dine til bruk i verktøy for Business Intelligence, Big Data og Data Mining med Industrial Data Provider. Løsningen er utviklet av oss i Novotek i samarbeid med GE Digital, og brukes sammen med Proficy Historian. 

Med Industrial Data Provider kan data standardiseres, summeres og sammenlignes. Dataene samles inn ved hjelp av OPC og lagres i prosessdatabasen Proficy Historian, før de hentes opp i Industrial Data Provider for behandling. Herfra kan standardiserte data sendes til dine Business Intelligence, Big Data og Data Mining-verktøy. Informasjonen kan også lagres og sendes videre til ERP-systemet.

Novotek Report Plus

Novotek Report Plus

Novotek Report Plus er et web-basert rapporteringsverktøy, som bruker historikkdata fra Proficy Historian. Programvaren kommer med et bredt spekter av ferdig definerte maler for dag-, uke-, måned-, kvartal- og årsrapporter. Tidsperiode, parametere og oppløsning endres etter behov. Det finnes også verktøy for å lage spesialtilpassede rapporter. 

Med egen planleggingsfunksjon bestemmer du når de ulike rapportene skal genereres. Rapporter kan lages både som HTML, PDF eller skrives direkte ut fra printer. Novotek Report Plus kan også integreres med ditt SCADA-system.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med datainnsamling og rapportering!

Kontakt oss