Insight

Slik innfører du et MES-system

Produksjonsmiljø, MES-system

Å innføre MES (Manufacturing Execution System) i fabrikken, – eller på tvers av hele virksomheten, kan føles overveldende. Et MES-system inneholder mange ulike funksjoner, som du kan kombinere eller kjøre hver for seg. Disse funksjonene inkluderer blant annet: 

 • Produksjonsplanlegging
 • Kvalitetsoppfølging
 • OEE
 • Resepthåndtering
 • Sporbarhet
 • Produksjonsgjennomføring

I denne artikkelen får du tips til hvordan du kan starte prosessen, og hva som er lurt å tenke på når du innfører MES. Du kan også laste ned vår steg-for-steg guide for en mer detaljert beskrivelse av hele prosessen.

Guide: Innfør MES
Last ned guiden

Før du innfører MES

Identifiser behovene dine

Før du starter må du finne ut hva du trenger i et MES-system. Med andre ord: Hvilke produksjonsutfordringer vil du løse? Prøv å kartlegge områder i produksjonen som ikke lever opp til forventningene. Dette krever at du allerede har en forståelse for produksjonen, og har en form for planlegging på plass. Ironisk nok er det nettopp dette et MES-system kan hjelpe deg med. Vanlige utfordringer vi ofte ser er: 

 • Begrenset datatilgang
 • Manglende produksjonsplanlegging
 • Uplanlagt nedetid
 • Kvalitetsvariasjoner
 • Manglende analyseverktøy

Hvis du som mange andre synes det er vanskelig å identifisere utfordringer på egenhånd, kan du kontakte oss for en analyse av produksjonen, og få konkrete forbedringsforslag med vår digitaliseringsmetode. Kontakt oss via skjemaet nederst på siden!

Beregne ROI

Når du har kartlagt utfordringene i produksjonen kan du regne ut kostnaden for å løse problemet. ROI, Return of Investment, innebærer at du beregner når investeringen (MES-systemet) gir avkastning. Det vil si: Hva tjener du på å løse problemet? Her er et eksempel: 

Produksjonen din har i dag 7% kassering/skrap. Med en MES-løsning vil du kunne senke det til 4%. Hvor mye penger sparer du? La oss si du sparer 1 million kroner i året. Da har du også en idé om hvor stor investering du kan gjøre i MES-systemet for å få avkastning.

I likhet med å analysere produksjonen kan det også være vanskelig å regne ut nøyaktige tall på egenhånd. Dette kan du få hjelp til av en samarbeidspartner som oss.

Slik innfører du MES

Sett sammen et team

Et MES-system påvirker hele bedriften, og derfor bør du involvere personell som blir påvirket av forandringene. Hvordan teamet ditt ser ut kan variere avhengig av løsningen du er interessert i. Det lønner seg å ha et helhetlig team, med ansatte fra ulike deler av bedriften, for eksempel operatører, kvalitetssjef, produksjonsleder, IT og ledelse.

På denne måten får du bedre innsikt i hvilke behov de ulike avdelingene har, og hva som kreves av MES-systemet. Dette sparer tid og penger. Hvis du ikke involverer de rette personene fra start, er det risiko for at ikke alle blir fornøyde. Det kan føre til at du i ettertid må legge til funksjoner, eller i verste fall finne en ny løsning.

Du kan alltid begynne smått

Vi anbefaler at du begynner med å satse på en løsning som gir raske resultater. Med andre ord: Start med den løsningen som tar kortest tid å implementere, og som koster minst. Da vil du raskere se avkastning. MES-systemet kan deretter utvides med andre funksjoner etter hvert.

Utvid MES-systemet

Hvis du har begynt å implementere en MES-løsning og ser gode resultater, er det lettere å ta neste steg. Dette beskrives som Proof of Concept (PoC). Du kan velge å legge til flere funksjoner, rulle ut løsningen på flere linjer, eller implementere samme løsning i flere fabrikker.

Mann i produksjonsmiljø

Få support hvis det virker vanskelig!

Hvis du fremdeles synes det er vanskelig å komme i gang kan det lønne seg å få hjelp av en samarbeidspartner. Et MES-system er en av de mest omfattende løsningene i produksjonsbransjen. Vi hjelper deg gjerne i forarbeidet med en «Digital Assessment», hvor vi analyserer hvor din bedrift befinner seg i digitaliseringen, og foreslår kompatible MES-løsninger. 

Ettersom vi leverer løsninger kan vi hjelpe deg med implementering og installasjon. Vi tilbyr også teknisk support alle ukedager, samt opplæring og serviceavtaler.

Kom i gang med MES

Kontakt oss for en «Digital Assessment» eller spørsmål om våre MES-løsninger.

Navn(Påkrevd)
Flere insights