Hva er MES?

MES, Manufacturing Execution Systems, er en løsning som overvåker, sporer, dokumenterer og kontrollerer produksjonsprosessen, – fra råvare til ferdig produkt. MES-systemet gjør produksjonsprosessen datadrevet, og gir beslutningsstøtte. Målet er å sikre effektiv utførelse av operasjoner og forbedre produksjonen, og oppnå økt produktivitet, lønnsomhet og kundetilfredshet. 

MES inkluderer mange ulike funksjonsområder, blant annet datainnsamling, produksjonsplanlegging, utstyrseffektivitet (OEE) og kvalitetshåndtering. Til sammen dekker de ulike funksjonsområdene alle deler av produksjonsprosessen. MES er kjernen av industriell digitalisering, og samler den digitale verdenen med den fysiske produksjonsverdenen. Resultatet er en smartfabrikk, eller en Smart Factory

En innføring i MES

Preview av brosjyre: En innføring i MES

Last ned brosjyren for å få en rask og enkel innføring i hvordan MES-systemer fungerer, og se hvorfor du bør ha et MES-system i din bedrift.

Slik fungerer et MES-system

Nåværende og tradisjonell arkitektur over MES-systemet.

Arkitektur

Med digitalisering og implementering av industri 4.0 utvikler MES seg raskt. Vi kan bruke betegnelsen Smart Factory, hvor produksjonsutstyr, prosesskontrollsystemer, MES og ERP kommuniserer tett gjennom dataintegrasjon og skyløsninger. 

Opprinnelig ble MES plassert som et funksjonelt lag mellom prosesskontrollsystemer og ERP. Denne arkitekturen deles opp i 4 nivåer: Nivå 0 og 1 omfatter maskiner og PLS’er, nivå 2 omfatter prosesskontrollsystemer som SCADA, nivå 3 er MES-løsninger og nivå 4 er ERP. 

De fleste produksjonsbedrifter benytter i dag den opprinnelige MES-arkitekturen, men stadig flere digitaliseres og oppnår tettere dataintegrasjon på tvers av løsninger. 

Nederst i bildet til venstre ser du automasjonspyramiden som viser den opprinnelige plasseringen til MES-systemet. Med dataintegrasjon og skyløsninger kan MES-systemet i dag fungere bredere på tvers av hele fabrikken, – og skape en Smart Factory, slik du ser i sirkelen øverst.

Kjernefunksjoner

MES har elleve kjernefunksjoner som omfatter ulike områder av produksjonsprosessen. Funksjonene ble definert av MESA International (Manufacturing Enterprise Solutions Association) gjennom MESA-11-modellen i 1997, og utgjør fremdeles grunnlaget for MES-systemet i dag. 

Innsamling av produksjonsdata

Samle inn sanntidsdata fra prosesser, operasjoner, materialer og utstyrsstatus, og bruk dataene til å ta bedre beslutninger. Dataene lagres i en tidsseriedatabase eller relasjonsdatabase, og kan distribueres til andre systemer.

Oversikt og status på ressurser

Bruk sanntidsdata for å se status på ressurser, – inkludert maskiner, materialer og arbeidskraft. Bruk innsiktene til å forberede og utføre produksjonsordrer basert på tilgjengelige ressurser. 

Detaljert produksjonsplanlegging

Planlegg produksjonen med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, utstyrskapasitet og andre ordre. Unngå unødvendige flaskehalser, og gi kunder realistiske leveringsdatoer.

Prosessoptimalisering

Analyser produksjonsprosessen for å finne skjult uutnyttet produksjonskapasitet. Benytt innsiktene til å gjøre endringer som optimaliserer driften, – som for eksempel å redusere energiforbruket eller fjerne flaskehalser. 

Effektivitetsmålinger

Få oversikt over produksjonsprosessen i sanntid, og analyser utstyrseffektiviteten (OEE) eller andre ytelsesindikatorer. Få oversikt over flaskehalser og årsaker til stopp og vrak, og bruk dataene til å øke effektiviteten.

Arbeidsoppfølging

Få oversikt over arbeidsplaner, samt personellets kvalifikasjoner og autorisasjoner. Definer hvordan produkter skal lages med materiallister, ressurslister og reseptdata. 

Sporing og genealogi

Detaljert sporing fra råvare til ferdig produkt, inkludert fullstendig historikk over batcher, bestillinger og utstyr som er i bruk. Dette er spesielt nyttig for regulerte industrier som næringsmiddel og legemiddel.

Kvalitetshåndtering

Forbedre kvalitetskontrollen ved å spore produksjonen, og oppdage avvik og/eller vrak raskere. Kvalitetskontrollen kan dokumenteres.

Ordrehåndtering

Produksjonsordre lastes ned fra ERP eller planleggingssystem, og igangsettes. Fremdrift i ordren og forbruk av råvarer etc. kan følges underveis, og nødvendige justeringer kan gjøres raskt.

Dokumentkontroll

Administrer og distribuer dokumenter – inkludert arbeidsinstruksjoner, tegninger, standard driftsprosedyrer og mer, – slik at de alltid er tilgjengelige. 

Håndtering av vedlikehold

Overvåk gjennomsnittstiden mellom feil (MTBF) og tiden det tar å reparere feilen (MTTR). Identifiser problemer før de oppstår, og juster vedlikeholdsplaner for å redusere nedetid.

Fordeler med MES

MES for ulike industrier

MES passer alle slags produksjonsbedrifter, og skaleres ut ifra bedriftens størrelse. Med gode funksjoner for sporing og genealogi, er MES spesielt nyttig for industrier som må følge myndighetskrav og reguleringer, som næringsmiddel og legemiddel. 

I Norge har vi implementert MES-løsninger hos blant annet Fibo, Jotun, Mills, Nexans og Tine. Nedenfor kan du lese kundehistorier fra andre kjente produksjonsbedrifter som bruker MES-løsninger fra Novotek. 

MES for næringsmiddel brosjyre

Næringsmiddelproduksjon har strenge krav og reguleringer. Last ned brosjyren for å se hvordan MES kan gjøre produksjonen både tryggere og mer effektiv.

Kundehistorier
Coca-Cola Sverige

Coca-Cola Sverige valgte MES-løsningen Proficy Plant Applications for å øke effektiviteten, kvaliteten og sikkerheten i produksjonen.

Les mer
AkzoNobel Rexolin

MES ga AkzoNobel Rexolin verktøy for dokumentasjon av produksjonen, kvalitetsoptimalisering og effektivitetsanalyser.

Les mer
Scanspac

Med MES-løsningen Proficy Plant Applications kunne Scanspac øke sporbarheten og analysere produksjonen bedre.

Les mer
Brosjyrer og whitepapers

Last ned dokumentene for å lese mer om MES.

Våre MES-løsninger

Vi har et stort utvalg systemer som alle inngår i MES – Smart Factory. Programvarene kommer som standard hyllevareprodukter fra GE Digital, og tilpasses behovene i din produksjonsprosess. Programvarene kan benyttes både sammen som en komplett MES-løsning, eller hver for seg. 

Mockup Proficy Plant Application på nettbrett.

Proficy Plant Applications

Proficy Plant Applications er en modulbasert MES-løsning fra GE Digital. Programvaren kommer med moduler for ordre- og produksjonsoppfølging, effektivitetsmålinger, kvalitetshåndtering, sporbarhet, batchanalyse og tidsregistrering. De ulike modulene kan velges etter behov, og benyttes alene eller sammen. 

Med Plant Applications får du oversikt og kontroll over produksjonen, og et verktøy for kontinuerlig forbedring av effektivitet, kvalitet og ytelse. Løsningen er utviklet og testet av GE Digital i mer enn 25 år, og er implementert hos tusenvis av produksjonsbedrifter over hele verden.

Proficy Efficiency vises på ulike skjermer.

Proficy Efficiency

Proficy Efficiency måler utstyrseffektiviteten, og er blant markedets ledende OEE-løsninger. Programvaren kommer som en modul i Proficy Plant Applications, men kan også benyttes alene.

Med Proficy Efficiency får du oversikt over produksjonen i sanntid, og kan se hvor godt hver maskin, linje eller hele anlegget utnyttes. Dataene kan benyttes i «drilldown»-analyser, som gjør at du enkelt kan oppdage produksjonsutfordringer, og bruke innsiktene til å øke utstyrseffektiviteten og optimalisere produksjonen. 

Proficy Workflow mockup work instructions

Proficy Workflow

Proficy Workflow fra GE Digital kommer med funksjoner for arbeidsoppfølging, og kan brukes sammen med både MES, SCADA og styresystemer. Opprett workflows, og deleger rett arbeid til rett personell, basert på ledig tid, ferdigheter og autorisasjon.

For operatørene kommer Proficy Workflow med interaktive, steg-for-steg-instruksjoner. Tydelig veiledning sørger for raskere respons på hendelser, og reduserer risikoen for at operasjoner glemmes. I tillegg gjør det både innføring av nye rutiner og prosesser, samt opplæring av nytt personell enklere.

Mockup av ROB-EX Scheduler

ROB-EX Scheduler

ROB-EX Scheduler et verktøy som er spesialisert for produksjonsplanlegging, og har funksjoner for enkel planlegging og re-planlegging, presentert i et brukervennlig, grafisk grensesnitt. Programvaren kan brukes som et enkeltstående planleggingsverktøy, eller integreres mot ERP-systemet. 

ROB-EX har utviklet og levert produksjonsplanleggingssystemer i mer enn 20 år, og er i dag en internasjonal virksomhet med kunder over hele verden. GE Digital har inkludert ROB-EX Scheduler i sin Proficy-familie.

Proficy Historian vises på nettbrett.

Proficy Historian

Alt starter med data. Proficy Historian fra GE Digital er en kraftig tidsseriedatabase designet for innsamling, lagring og distribusjon av store mengder høyoppløselige prosess- og produksjonsdata.

Proficy Historian er spesielt tett integrert med andre Proficy-løsninger, inkludert MES-løsningen Plant Applications. Data visualiseres i Proficy Operations Hub. Databasen er åpen, og data kan også enkelt hentes ut til tredjepartssystemer som for eksempel Excel og Power BI.

Datavisualisering med Proficy Operations Hub

Proficy Operations Hub

Proficy Operations Hub fra GE Digital er et dashbordverktøy for visualisering, trending og analyse av prosess- og produksjonsdata. Brukerne kan selv, helt uten kode, lage sine egne dashbord via «drag and drop» med ulike widgets. 

Proficy Operations Hub er tett integrert med alle Proficy-løsningene, inkludert Plant Applications og Historian. Tilgang gis via PC, mobil og nettbrett.

Vil du vite mer om MES – Smart Factory?

Kontakt oss