OPC Router er en integrasjonsløsning, også kalt middleware, hvor du effektivt kan utveksle data og informasjon mellom ulike applikasjoner. Konfigurering gjøres raskt og enkelt via drag & drop, i et grafisk brukergrensesnitt. Sett opp kilde og destinasjon, – og trekk piler mellom dem. Enklere blir det ikke!

Via ulike plug-ins kobler OPC Router sammen utstyr og systemer, både horisontalt og vertikalt, – fra anleggsgulvet til skyen. Dette gir mulighet for datautveksling mellom blant annet sensorer, PLS-er, databaser, SCADA, MES, LIMS, etikettprintere, ERP-systemer og skyløsninger. I videoen nedenfor ser du hvordan dette fungerer.

Datatilgang er grunnlaget for industriell digitalisering. Som et OPC klientverktøy, er OPC Router med på å implementere IoT og Industri 4.0-kommunikasjon i bedriften. Datatilgangen kan brukes for å optimalisere produksjonen, og oppnå økt produktivitet, reduserte kostnader og mer fleksibel produksjon.

Få tilgang til dine data
Connections ikon
Bredt utvalg tilkoblinger

Velg mellom ulike plug-ins og add-ons for å få nøyaktig den funksjonaliteten du trenger.

Ikon sanntid
Automatisk datautveksling

Få tilgang til industrielle data i sanntid, og bruk dem til å optimalisere produksjonsprosessen.

Drag & Drop ikon
Enkel og rask bruk via drag & drop

OPC Router er en «no-code»-applikasjon med grafisk brukergrensesnitt.

OPC Router vises på skjerm.

Hvordan fungerer
OPC Router?

OPC Router muliggjør kommunikasjon mellom alle slags systemer og protokoller, og fungerer som en «universal oversetter» både horisontalt og vertikalt, mellom OT og IT. Den kan enkelt integreres med eksisterende produksjonsmiljøer. Datautveksling gjøres med blant annet OPC UA, SAP, SQL, MQTT, REST, SOAP eller Excel. Med et stort utvalg plug-ins, velger du selv funksjonaliteten du har behov for.

Grafisk, no-code, brukergrensesnitt med drag & drop-funksjonalitet gjør OPC Router rask og enkel i bruk. OPC Router krever ingen programmeringskunnskaper, og du bygger enkelt strukturen du trenger gjennom å dra elementene dit de skal, som du kan se i bildet til venstre.

OPC Router plug-ins

OPC Router tilbyr et bredt utvalg plug-ins, som gjør det mulig å koble sammen ulike typer systemer. Du velger selv de plug-ins’ene som kreves for å oppnå kommunikasjonen du trenger. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de mest brukt plug-ins’ene.

Plug-ins:

OPC Router plug-ins

Andre tilkoblinger:

OPC Router andre tilkoblinger

Se OPC Router sine nettsider for detaljerte beskrivelser og guider for alle plug-ins:

OPC UA plug-in

OPC UA er en av de viktigste protokollene for industri 4.0. OPC Router har tre ulike OPC UA plug-ins:

OPC UA Client

OPC UA Client
Med OPC UA Client kan OPC Router lese og skrive data fra OPC-servere og koble disse dataene til ulike systemer.

OPC UA Server

OPC UA Server
Med OPC UA Server plug-in kan OPC Router levere behandlede data fra tilkoblede systemer som en server.

OPC UA Pub/Sub

OPC UA Pub/Sub
Med OPC UA Pub/Sub kan OPC Router fungere som en Publisher og som en Subscriber, og derfor både utveksle og motta informasjon. Dette fører til enklere kommunikasjon.

SQL Server

SQL plug-in

Med Microsoft SQL plug-in kan du etablere tilkobling med SQL-server. I kombinasjon med andre plug-ins kan du enkelt hente data fra ulike systemer i SQL-serveren og distribuere den tilbake til riktig system til rett tid, for eksempel gi en PLS tilgang til SQL-serveren via OPC UA-kommunikasjon.

MQTT

MQTT plug-in

MQTT-protokollen er mye brukt i IoT. I industrielle miljøer blir sensorer ofte brukt som «Publishers» og systemer på høyere nivå som «Subscribers». Med OPC Router som MQTT-klient/Subscriber, kan du bruke data fra MQTT Publishers og sende dem videre til hvilket som helst system via andre plug-ins. Som Publisher kan du sende data fra kilder som ikke er kompatible med MQTT til en Broker.

REST

REST plug-in

REST plug-in gjør det mulig for OPC Router å spørre og adressere REST web-tjenester. Nesten alle systemer kan kobles til via en REST API, som gjør det mulig å overføre og hente data til og fra disse systemene. Det er mulig å ha en separat REST API-struktur for et bredt spekter av systemer som er koblet til andre plug-ins.

SAP

SAP plug-in

SAP er blant markedets ledende ERP-systemer. Med denne plug-in’en kan du implementere omfattende SAP-tilkoblinger. Det betyr at du kan sørge for tett kommunikasjon mellom produksjonsprosessen og bedriftssystemet.

OPC Router add-ons

OPC Router kommer med tre ulike add-ons.

Grafikk: OPC Router Store & Forward

Store & Forward

Unngå datatap hvis mottakeren er utilgjengelig, eller hvis databasen ikke kan prosessere kommandoer raskt nok. Når tilkoblingen er gjenopprettet blir dataen lest og overført dit den skal.

Redundancy 

Muliggjør gjensidig overvåkning av to OPC Routere. Ved feil på hoved-routeren vil den andre OPC Routeren overta alle funksjoner, – helt automatisk. Når hoved-routeren fungerer igjen vil den andre routeren gå automatisk tilbake i standby. 

Enterprise+

Opprett dynamiske maler automatisk via databasen, kontroller hvem som skal motta hvilke varslinger med «extended notification groups» og få mulighet til redundant tilkobling til ulike undersystemer.

ETL Tools

OPC Router ETL Tools (Extract, Transform, Load) henter data fra ulike kilder og transformerer dem, slik at de blir tilgjengelige og overførbare for målsystemet. Dette inkluderer:

ETL Tools
  • XPath for dataspørringer fra XML-filer
  • JPath for dataspørringer fra JSON
  • CSV object for å formattere opptak i tekstform
  • .NET C# Script Plug-in for spesialtilpassede skripter
OPC Router Docker

Docker

Docker er en åpen kildekode-teknologi som brukes til å utvikle, distribuere og kjøre applikasjoner. Docker bruker containere som isolerte miljøer som kjører på operativsystemnivå, og deler filsystemet og systemressursene. Dette betyr at du med Docker kan betjene OPC Router plattformuavhengig, også on edge.

Data-containere bruker betydelig færre ressurser enn en tradisjonell server eller virtuell maskin. Se sammenligning i illustrasjonen ovenfor. Det er derfor ressursbesparende å utnytte Docker-teknologien med OPC Router.

Vil du vite mer om OPC Router?

Vi hjelper deg!

Kontakt oss