Insight

Hva er Operational Excellence?

Operational Excellence betyr å strekke seg etter det å være best mulig i produksjonen av sine produkter. 

Balansere mellom kvalitet, kostnader og kundetilfredshet

Produksjonsbedrifter står stadig overfor utfordringen med å produsere varer til lavest mulig kostnad samtidig som kvaliteten holdes på et høyt nivå, og dette må skje nøyaktig når kunden ønsker å motta produktene. Dette krever grundig forståelse av produksjonsprosessen. 

 

Kostnadene består av de 3 M-ene: Mennesker, maskiner og materialer

Kostnadene i produksjonsprosessen dannes av materialer/råvarer, energi og andre innsatsvarer, av maskiner og utstyr for å produsere og av personell. Ideelt sett vil du vite hvor det brukes kostnader per minutt og per del. Dette kan oppnås med et digitalt MES-system, som gir bedre innsikt og dermed kontroll over kostnaden. 

Oppdag fordelene med et MES-system 

Kvalitet handler om å måle og sikre 

Produktkvalitet refererer til i hvilken grad et produkt oppfyller kundens krav. Dette kan kun kontrolleres ved å måle og sammenligne resultatene med de spesifikke kravene. Ideelt sett bør slike målinger gjøres så hyppig og tidlig som mulig i produksjonsprosessen, slik at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov. Digital måling har fordelen av at resultatet er tilgjengelig umiddelbart, og det tillater umiddelbare tiltak for å opprettholde kvaliteten.  

Kundetilfredshet krever kort kommunikasjonslinje

Produkter med riktig kostnad og kvalitet må ofte også leveres innen en bestemt tidsfrist. Dette krever innsikt i produksjonskapasitet, materialebeholdninger og tilgjengelighet av personell. Hvis det er endringer i dette, må produksjonsplanen justeres om nødvendig.  

World Class Manufacturing

I tillegg til kjente programvareverktøy som et MES/MOMS-system, er det forskjellige metoder tilgjengelige som støtte for reisen til Operational Excellence. Operational Excellence er nemlig aldri et klart mål, men en kontinuerlig reise. World Class Manufacturing er egentlig en samlebetegnelse for forskjellige metoder med forskjellige mål, som for eksempel:  

  • Lean Manufacturing: Å spare kostnader ved å fjerne aktiviteter uten merverdi  
  • Six Sigma: Streve etter perfeksjon i kvalitet  
  • Total Productive Maintenance: Velorganisert organisasjon med fokus på produktivitet og kundetilfredshet  

Vil du vite mer om hvordan du kan oppnå Operational Excellence i bedriften din?
Ta kontakt med en av konsulentene våre. 


Les mer om Smart Manufactory: smart produksjon ved hjelp av sanntidsproduksjonsdata fra sensorer, maskiner og produksjonssystemer. 

Flere insights