Insight

Hva er Unified Namespace (UNS)?

Unified Namespace, forkortet UNS, er en måte å forenkle tilgjengelighet, vedlikehold og administrasjon av data fra industrielt utstyr og systemer. Dette innebærer å lage en konsistent navnestruktur på alle signaler og datakilder, og publisere disse på ett sentralt sted, hvor de gjøres tilgjengelige for andre systemer. UNS er ikke et produkt eller system i seg selv, men et konsept som er i ferd med å bli et av de viktigste verktøyene for industriell digitalisering.

Begrepet ble først brukt av Walker Reynolds, IIoT & Industry 4.0 Solution Architect. Han har de siste årene blitt et kjent navn i bransjen som en «thought leader».

Hvordan fungerer Unified Namespace? 

Unified Namespace bruker en standardisert IIoT-protokoll, for eksempel MQTT, som alle systemene dine kan kommunisere med. Hver smarte enhet i bedriften brukes som en node, som både kan publisere og abonnere på data i UNS. For eldre enheter benyttes punkt-til-punkt-integrasjon mot en gateway.

Unified Namespace arkitektur

I et produksjonsmiljø betyr dette at utstyr på fabrikkgulvet, som sensorer, maskiner, PLS og SCADA publiserer data til UNS. Bedriftssystemer som MES, vedlikeholdssystemer, ERP og skyløsninger abonnerer på disse dataene. Deretter bruker de informasjonen til å gjøre endringer, og publiserer i noen tilfeller data tilbake i UNS, slik at andre noder kan bruke den. Dataene visualiseres i et dashbordverktøy. 

Når du bygger et UNS er det vanlig å ta utgangspunkt i ISA-95 for kategorisering, for å få alle elementene i hierarkiet til å presentere strukturert informasjon. Det viktige er at strukturen du bygger reflekterer bedriftens reelle struktur. I UNS kan dataene fra ulike kilder standardiseres og kontekstualiseres, slik at de får samme navnestruktur. For å gjøre dette kan man bruke en DataOps-løsning, som HighByte Intelligence Hub.

Fordeler med Unified Namespace
Bedre datatilgang

«A single source of truth» for all data og informasjon i bedriften. Alle brukere kan finne dataene de trenger på ett enkelt sted.

Enklere skalerbarhet

Å implementere nye systemer i UNS kan gjøres raskt og enkelt. Det er også enklere og billigere å vedlikeholde eksisterende systemer.

Raskere time-to-value

Bruk mindre tid og kostnader på innsamling og standardisering av data, og kom raskere i gang med digitaliseringsinitiativer.

Tradisjonell arkitektur vs. UNS

Den tradisjonelle arkitekturen, ofte kalt automasjonspyramiden, ble tatt i bruk på 90-tallet. Denne modellen er delt inn i hierarkiske nivåer, hvor fabrikkgulv med maskiner og utstyr befinner seg nederst, og ERP-systemet og skyløsninger er på topp. Hvert nivå kan kun kommunisere med nivået over og under via punkt-til-punkt-integrasjon. Denne arkitekturen fungerte bra da PC-basert-styring ble introdusert og i tiårene etter.

I dagens industribedrifter byr derimot den tradisjonelle arkitekturen på utfordringer. Data må forenkles mellom hvert lag, noe som fører til at man risikerer å miste viktig informasjon, og tar beslutninger på feil grunnlag. I tillegg fører punkt-til-punkt-integrasjoner til mer belastning på nettverket for hver nye integrasjon som legges til.

Tradisjonell arkitektur vs. UNS

Illustrasjonen viser forskjellen mellom tradisjonell arktitektur og Unified Namespace.

Med et Unified Namespace blir all data tilgjengelig på samme sted, og alle systemer kan både publisere og abonnere på data. Dette sørger for bedre dataflyt på tvers av hele bedriften. I tillegg blir hvert datapunkt kun publisert én gang, så belastningen på nettverket reduseres.

Hvorfor bør du ta i bruk Unified Namespace?

Vi ser en enorm økning i industrielle data, og det er forventet at denne økningen vil bli enda større i årene som kommer. Dette byr på både muligheter og utfordringer for produksjonsindustrien.

En av utfordringene vi står overfor er den enorme belastningen den økte datamengden vil ha på nettverket. Allerede i dag blir store mengder ustrukturert data sendt til skyløsninger, uten en plan for hvordan disse skal utnyttes. Dette er energikrevende og fører til betydelige CO2-utslipp. Med et UNS vil du ha mulighet til å modellere dataene allerede ved innsamling, og dermed redusere mengden data som sendes videre til skyløsninger.

Første steg for å kunne ta databaserte beslutninger og optimalisere produksjonsprosessen er tilgang til data. Som nevnt tidligere fører tradisjonell arkitektur til at data forenkles, og beslutningsgrunnlaget kan bli feil. Med Unified Namespace samles alle data på ett sted, og gir samtlige brukere «a single source of truth». Tilgang til standardiserte og kontekstualiserte data gjør at du kan komme i gang med andre prosjekter raskere. I tillegg gir Unified Namespace bedre fleksibilitet og skalering. Men én «hub» for alle data er det enkelt å legge til nye eller oppdatere eksisterende datakilder. 

Whitepaper preview: Hva er Unified Namespace
Last ned Whitepaper

Last vårt whitepaper for å lære mer om Unified Namespace og se praktiske eksempler på hvordan UNS fungerer i praksis.

Vil du vite mer om Unified Namespace?

Kontakt oss!
Flere insights