Insight

3 måter å bygge et Unified Namespace (UNS) med HighByte Intelligence Hub

Det snakkes stadig mer om Unified Namespace (UNS). Et av spørsmålene vi får er om HighByte Intelligence Hub er en UNS-løsning. Avhengig av hvordan du bruker Intelligence Hub, kan programvaren brukes til å bygge et Unified Namespace.

Vi ser hovedsakelig tre ulike måter å implementere UNS på, og HighByte Intelligence Hub kan fungere som en viktig del av alle tre: Enten for datatilgang, struktur eller at Intelligence Hub fungerer som et Unified Namespace. I denne artikkelen ser vi nærmere på de tre alternativene.

Alternativ 1: Bygg Unified Namespace med MQTT Broker

Den mest brukte Unified Namespace-arkitekturen er å konstruere UNS med en MQTT Broker. Data publiseres til UNS fra flere systemer i en emnestruktur (Topic Structure) i MQTT Broker, som vanligvis følger ISA-95 og er strukturert etter Enterprise/Site/Area/Line/Cell.

Alle systemer publiserer data til MQTT Broker når det skjer en endring. Systemene abonnerer på relevante data, og mottar oppdateringer fra Broker når det gjøres endringer. 

Fordelene med Unified Namespace-arkitektur basert på MQTT Broker er at det er en åpen løsning, som kan abonnere på data og har en ISA-95-struktur av publiserte data. Utfordringene er behovet for å strukturere data logisk i ISA-95 emnestrukturen, samt manglende støtte for MQTT i systemer som må publisere data til UNS. Disse utfordringene kan løses ved å kombinere arkitekturen med HighByte Intelligence Hub. Intelligence Hub kan konsumere data fra flere kilder, sammenstille data i henhold til ISA-95-strukturen, og publisere informasjonen til UNS i MQTT Broker. Intelligence Hub kan også brukes til å abonnere på data i UNS, og deretter publisere dem til systemer som bruker REST, SQL og OPC. På denne måten fungerer HighByte Intelligence Hub som en gateway til UNS, og transformerer dataene effektivt til MQTT Broker. 

Bygge Unified Namespace med MQTT Broker

Alternativ 2: Anvend Unified Namespace for OT-data som publiseres til en Data Lake

Å sende OT-data til en Data Lake for analyse, og samtidig gjøre dataene tilgjengelig for alle i organisasjonen krever strukturering og kontekst. Dette kan gjøres med Unified Namespace. 

Å få alle systemer til å publisere data direkte i skyen kommer med flere utfordringer. En av utfordringene er at systemene ikke støttes eller er optimalisert for å integreres med for eksempel Azure eller AWS. I andre tilfeller ligger sanntidsdata i ett system, og kontekst i et annet. Dette gjør at det ikke finnes noen enkel måte å standardisere data fra et eller flere anlegg. 

HighByte Intelligence Hub løser utfordringene med denne typen Unified Namespace. Med modellene i Intelligence Hub blir data sammenstilt og standardisert til kontekstualiserte informasjonsobjekter. I tillegg lar Flows data flyte til et bestemt sted i Data Lake eller Cloud Broker.

UNS data lake

Alternativ 3: Lag en integrasjonshub for Unified Namespace

Denne løsningen brukes når hovedmålet er å integrere flere systemer med UNS. Her kan HighByte Intelligence Hub brukes som en Unified Namespace-integrasjonshub. Intelligence Hub kobler alle kildesystemer, mottar data fra dem, og standardiserer og kontekstualiserer dataene. Dataene gjøres så om til informasjonsobjekter som er spesialdesignet for brukerne.

Intelligence Hub kommer med et brukervennlig grensesnitt, og fjerner behovet for å skrive tilpasset kode for å integrere ulike systemer. Programvaren er designet for OT-brukere, og dermed enkel å distribuere i bedriften og koble til lokale systemer.

Unified Namespace integrasjonshub

Hvilken Unified Namespace-løsning passer din bedrift? 

Er du usikker på hvordan du skal implementere Unified Namespace på best mulig måte? Vi hjelper deg i gang! Kontakt oss for å lære mer om UNS og hvordan du kan bruke UNS og HighByte Intelligence Hub for bedre tilgang til dine data. 

HighByte Intelligence Hub

Den første industrielle DataOps- og UNS-løsningen utviklet for OT- og automasjonsteam.

Les mer
Flere insights