Insight

Spørsmål og svar om produksjonsplanlegging

Det er noen spørsmål som ofte dukker opp i kontakt med våre kunder angående produksjonsplanleggingssystem. Mange lurer på hva slags nytteverdi et produksjonsplanleggingssystem har for deres daglige virksomhet. I denne artikkelen  har vi forsøkt å gjøre det enkelt ved å svare på vanlige spørsmål om produksjonsplanleggingssystem og hvilke fordeler som finnes, sammenlignet med manuell håndtering (for eksempel Excel).  

Kvinne på PC

Spørsmål: Hva er et produksjonsplanleggingssystem? 

Svar: Et produksjonsplanleggingssystem vil hjelpe en planlegger med å legge en bedre plan slik at det kan produseres på en mer optimal og kostnadseffektiv måte. Bedre oversikt, raskere og mer fleksibel replanlegging og bedre effektivitet er ofte fordelene.

Spørsmål: Hvorfor trenger man et produksjonsplanleggingssystem? 

Svar: Det skaper gjennomsiktighet og enighet internt i bedriften – når en kunde spør “når er produktet mitt klart?”, kan alle i bedriften gi samme dato som svar. 

Spørsmål: Hvordan gagner et produksjonsplanleggingssystem den daglige virksomheten? 

Svar: Engasjementene kan utnyttes optimalt, noe som fører til at flere produkter går gjennom produksjonen. Også omstillingstider påvirkes siden ordrer blir produsert i riktig rekkefølge. Hvis noen i personalet for eksempel er syke, kan vi umiddelbart se konsekvensene det har for produksjonen. 

Spørsmål: Hvordan fungerer et produksjonsplanleggingssystem sammen med for eksempel et ERP-system? 

Svar: Planleggingssystemet kan laste ned ordreinformasjon og annen informasjonen fra ERP. Planleggeren bruker planleggingssystemets funksjoner for å legge opp en mer optimal plan og utnytte råvarer, maskine/utstyr og personell på en effektiv måte. Fremdrift gjennom tilbakerapportering fra produksjonen via planleggingssystemet kan oppdatere ERP med status og fremdrift.

Spørsmål: Kan man følge opp produksjonen med hjelp av et produksjonsplanleggingssystem? 

Svar: Selvfølgelig! Med rapporter og faktiske produksjonsdata fra systemet kan vi etterkalkulere og følge opp hvor godt våre budsjetterte tider stemmer med virkeligheten. 

Spørsmål: Hva tilbyr vi av programvare innen produksjonsplanleggingssystem? 

Svar: ROB-EX Scheduler er vår programvare for produksjonsplanlegging og er utviklet av mennesker med lang erfaring innen området. Kort sagt er ROB-EX et verktøy for både enkle og komplekse planleggingsutfordringer. 


 Har du et spørsmål som ikke ble nevnt i teksten, eller lurer du på hvordan et produksjonsplanleggingssystem kan integreres med din organisasjons produksjon? 

Flere insights