Insight

Slik løser du de største utfordringene i industriell digitalisering

Mann med tablet i anlegg, illustrasjonsbilde for industriell digitalisering

Produksjonsindustrien har det siste tiåret hatt et enormt fokus på digitalisering og industri 4.0. Deloitte rapporterer om at hele 87% tror digital transformasjon vil endre industribransjen slik vi kjenner den i dag, – men kun 44% er forberedt på endringene. Å ta del i industriell digitalisering er avgjørende for at bedriften din skal forbli konkurransedyktig, og overleve, i årene som kommer. 

Årlig investeres millioner av dollar i digitaliseringsinitiativer, og mer enn 90% av bedrifter har gjort en form for digitalisering. Men i de fleste tilfeller uteblir resultatene. I artikkelen Why Your Manufacturing Company’s Digital Transformation Is Destined To Failforteller Forbes at forskning viser at rundt 70 % av digitaliseringsprosjekter feiler. Andre kilder viser til enda høyere tall. Så hvor ligger utfordringene, og hvordan kan du løse dem?

Du trenger en digital strategi

I mange tilfeller starter industriell digitalisering på bakgrunn av frykt for å bli hengende etter. Dette uten en visjon eller dypere forståelse for nødvendige endringer, både på kort og lang sikt. Ofte blir ny teknologi introdusert, for eksempel en skyløsning, og man tar en «learning-by-doing»-tilnærming til den nye teknologien. Teknologi er en nødvendig del av digitaliseringen, men det er viktig å huske på at en digital transformasjon handler om mer enn å implementere nye teknologier eller oppgradere eksisterende systemer. 

Tradisjonelt sett har produksjonsbedrifter hatt en reaktiv tilnærming. Når et problem oppstår løses det på raskest og enklest måte for å kunne opprettholde produksjonen. I følge Deloitte og Forrester brukes mesteparten av pengene satt av til digital transformasjon på vedlikehold av eksisterende systemer. Det går på bekostning av langsiktige strategier og innovative løsninger som forhindrer at problemet oppstår. Å endre grunnleggende prosesser som dette er en avgjørende del av digitaliseringen, og krever samarbeid på tvers av hele bedriften. 

Før du investerer i ny teknologi er det derfor viktig at du utarbeider en digital strategi. En digital strategi er en holistisk tilnærming hvor du ser helhetlig på bedriften. Operasjoner, personell og teknologi må fungere sammen for at den digitale transformasjonen kan bli vellykket.

Fokuser på menneskene

Smart fabrikk med mennesker

En vanlig feil som gjøres i digitaliseringsprosjekter er at fokuset er størst på den nye teknologien, mens menneskene blir satt i andre rekke. Personellet er din største ressurs, men også den største trusselen. Etterspørselen etter talenter er høy, og hvis de ansatte ikke føler seg ivaretatt i digitaliseringsprosessen er det risiko for at de rekrutteres til en annen bedrift. Investeringen du gjør i menneskelige ressurser er det som vil definere hvor vellykket neste steg i den industrielle digitaliseringen blir – som vil være avhengig av «digital maturity» blant ekspertene dine. 

Løsningen er å ta personellet med på digitaliseringsreisen fra start. For å lykkes er det avgjørende at du har med de beste talentene dine i prosessen. Derfor er det viktig å kommunisere at digitaliseringen vil gi de viktige erfaringer å ta med seg videre i karrieren, og at de vil kompenseres for jobben som gjøres. 

Gi tilgang til data som de ansatte forstår, finn ut hvilke prosesser som fungerer, hvilke verktøy de føler de mangler og hvordan digitalisering kan forenkle arbeidet. Pass på å gi kontinuerlige oppdateringer underveis i digitaliseringsprosessen. Når nye systemer, utstyr og prosesser er på plass vil det være varierende kunnskaper knyttet til den nye teknologien. Derfor er det svært viktig at samtlig personell får ordentlig opplæring og mulighet til å forbedre ferdighetene sine.

Fjern siloer

Digitalisering skjer gradvis, og i de fleste produksjonsbedrifter ser man utstyr og systemer av varierende alder, fra ulike leverandører. Ofte bruker ulike team, som operatører, vedlikeholdspersonell, kvalitetsteknikere og ledelse, alle forskjellig semantikk og systemer. Dette gjør det vanskelig å kommunisere med hverandre. Resultatet er datasiloer, som gjør det utfordrende å dele informasjon på tvers av bedriften, – for eksempel mellom operatører og vedlikeholdspersonell.

Selv om du har investert i ny, moderne teknologi i deler av bedriften står du overfor de samme utfordringene som tidligere: Manglende kommunikasjon og datatilgang.

Illustrasjon viser kommunikasjonssiloer, typisk utfordring i industriell digitalisering.

For industriell digitalisering er det avgjørende at alle har tilgang til rollespesifikk, relevant data, som gir «a single source of truth». Et felles databasert beslutningsgrunnlag gjør det enklere å samarbeide og dele innsikter på tvers av roller, og åpner opp for å finne nye innovative muligheter til å optimalisere produksjonen. Dette er nødvendig for å løse utfordringer og mulighetene som vil oppstå i fremtiden, som vil være mer komplekse og kreve stadig mer mangfoldig kompetanse. Fokuset må være på å standardisere én felles modell for semantikk på tvers av virksomheten, for å forberede for den økende kompleksiteten og minimere time-to-solution. 

En holistisk tilnærming

For å være blant dem som lykkes med digitaliseringen er det avgjørende å ta en holistisk tilnærming til digitaliseringsprosjektet. Du kan ikke endre prosesser uten menneskene med på laget, og du kan ikke fjerne siloer hvis du ikke har en modell for semantikk og teknologien som kreves for kommunikasjon på tvers bedriften. Hvert aspekt bygger på hverandre, og spiller en rolle for at du skal lykkes: Mennesker, prosesser og teknologi.

Samtidig som det er avgjørende at du ser det store bildet, er det viktig at du fokuserer på én ting av gangen. Ikke la deg distrahere av andre spennende prosjekter. En digitaliseringsprosess kan være tidkrevende, med sene kvelder og tidligere morgener. Derfor er det viktig å holde fokus og prioritere riktig for å komme i mål. Man kan dele digitaliseringsprosessen i tre deler: «Time to solution» definerer utfordringen og å finne en løsning, «time to value» betyr å utnytte løsningen for å skape verdi og «time to market» innebærer å skalere løsningen på tvers av flere områder. Først ved «time to market» er du på vei mot en vellykket digital transformasjon. 

Med en industribransje i kontinuerlig endring, økt konkurranse om talentene, bedre datatilgang og nyskapende teknologi er en digital transformasjon ikke bare nødvendig for å forbli konkurransedyktig, men for å overleve. Ta utgangspunkt i en digital strategi med en holistisk tilnærming, hvor du fokuserer på både mennesker, prosesser og teknologi, samt en felles modell for semantikk som muliggjør effektiv kommunikasjon. Slik kan du legge et godt grunnlag for din digitale transformasjon, og være blant de få som virkelig lykkes med digitaliseringen.

Artikkelen er skrevet basert på innsikter og erfaringer delt av Jakob Hall, EMEA Enterprise Business Development Leader i GE Digital. Jakob har vært i bransjen i tjue år, og har siden 2016 jobbet med strategisk industriell digital transformasjon. Han har også mange års erfaring med MES-løsninger og automasjon, og har jobbet hos flere store aktører i bransjen, inkludert GE, Accenture, Siemens og Microsoft.

Trenger du hjelp til å komme i gang med industriell digitalisering eller forbedre digitaliseringsprosessen du er i gang med? Kontakt oss, – vi vil gjerne være din samarbeidspartner på digitaliseringsreisen.

Flere insights