Insight

Optimaliser produksjonsplanleggingen, unngå Excelutfordringer

Bruker du også Excel til produksjon? Vi skal fortelle deg hvorfor dette, som er et av de vanligste verktøyene for produksjonsplanleggere, skaper unødvendige utfordringer, og hvordan du kan gå fra å slite med Excel til å bruke mer effektive og mindre tidkrevende verktøy. 


Produksjonsplanlegging påvirker nesten alle funksjoner i bedriften, ikke bare selve produksjonsprosessene. Å investere i produksjonsplanlegging og kontroll er derfor alltid en investering i lønnsomheten i driften – også i de ansattes trivsel. Likevel, i mange bedrifter utføres produksjonsplanlegging med utilstrekkelig verktøy, noe som resulterer i konstant hastverk, merarbeid, kostnader og ujevne ledetider. Kjenner du igjen disse problemene? 

Excel alene er ikke nok for produksjonsplanleggingen

Excel er selvsagt et allsidig program også for bruk i produksjonsanlegg, men det er ikke beregnet for produksjonsplanlegging. Det kan være tilstrekkelig for de enkleste produksjonsprosessene og for bruk av en avansert designer, men i de fleste bedrifter er prosessene og produksjonskjedene lange og komplekse og avhengige av andre variabler. 

Utfordringene med å basere seg på Excel-filer i produksjonsanlegg er i stor grad knyttet til ineffektiv bruk av arbeidstid. Excel oppleves som tregt for produksjonsplanleggere, da det ikke gir rask oversikt over dataene, og manuell input fører ofte til feil. Disse filene har en tendens til å bli personlige for den enkelte designer, og vedkommendes avslutning kan skape forvirring, da det blir vanskelig for andre å forstå Excel. Ofte er det nødvendig med flere filer for planlegging, og samtidig bruk av filer skaper utfordringer i mange bedriftsmiljøer. 

I tillegg til den tid som brukes på å gjennomgå tabeller og søke etter riktig informasjon, er regnearkprogrammer sjelden fullt integrert med ERP eller andre relevante systemer. Funksjoner som produksjonsplanleggere ofte etterlyser, som optimalisering av planlegging og materialbestillinger, er ikke tilgjengelige. Dette alene kan ikke forkorte ledetiden. På samme måte mangler fullstendig overvåkning av fremdrift i produksjonen og evnen til å lage simuleringer. Produksjonsplanleggere står derfor konstant uten vesentlig informasjon for å kunne drive lønnsom og effektiv planlegging. 

Dataarbeid

Med spesialisert programvare blir produksjonsplanleggingen mer effektiv og enkel 

I stedet for Excel bør produksjonsanlegg gå over til å bruke et produksjonsplanleggingssystem, som er utviklet for å gjøre produksjonen jevn og lønnsom. 

Implementeringen av produksjonsplanleggingssystemet muliggjør for eksempel: 

  • forkorte ledetiden, bedre estimering av leveringstid og reduksjon av kontraktsmessige bøter på grunn av forsinkelser 
  • reduksjon av kapitalbinding i varer i arbeid og varelager 
  • mer effektiv bruk av kapasitet og økende produksjonsvolumer 
  • bedre innsyn i produksjonsprosesser og transparens av informasjon i bedriften. 

Dataoverføring til det nye systemet er enkelt med moderne teknologi. En ekspertpartner hjelper og støtter implementeringen, og kan gi råd om hvordan integrasjoner med andre systemer administreres. Personalopplæring er også en viktig del av gjennomføringen. I tillegg til at leverandøren støtter grundig læring av hvordan systemet skal brukes, skal virksomheten også ivareta tidlig involvering av ansatte i anskaffelsen av produksjonsplanleggingssystemet. 

Hvis du ønsker å høre mer om hvordan din produksjonsprosess kan effektiviseres og hvordan du kan utvikle produksjonsplanleggingen, kontakt oss. 

Forfatter Sami Törnroos

Forfatter Sami Törnroos er en ekspert salgssjef som spesialiserer seg på å forbedre produktiviteten. I sitt arbeid i Novotek hjelper han kunder med både produksjonsplanlegging og -kontroll og OEE-effektivitetsovervåkingsløsninger, slik at kundene kan planlegge og overvåke produksjonen mer sanntid og mer nøyaktig. Sami synes den uanstrengte implementeringen og den raske tilbakebetalingstiden som muliggjøres av produktbaserte løsninger er spesielt viktig. Sami har nesten ti års erfaring fra ulike industrisektorer, som ingeniør-, monterings- og næringsmiddelindustrien. Les hans originale artikkel her.

Flere insights