Insight

Muliggjør lean og sirkulær økonomi med Smart Factory

I industribransjen snakkes det stadig om motstandsdyktighet, å unngå sløsing med ressurser, den økende rollen til AI og Machine Learning, lean produksjon og bærekraft, – gjerne i sammenheng med idéen om en Smart Factory eller smartanlegg. 

Noen ganger kommer disse idéene i konflikt med hverandre, hvor utfordringen er både en bærekraftig virksomhet og planet. Løsningen kan ligge i en riktig digital transformasjon, hvor en digitalisering av infrastrukturen vil gi en større markedsmulighet: Den sirkulære økonomien. 

Infografikk som viser "livssyklusen" til materialer som følger sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er mer enn et bærekraftinitiativ. Det er et transformasjonsverktøy som hjelper industribedrifter både tjene og spare penger ved å utnytte ressursene maksimalt. Vrak og avfall regnes som tapt verdi i sirkulær økonomi. Det er her etablerte produksjonsmetoder som lean kommer inn i bildet, og muliggjør «sirkularitetsreiser», hvor det felles målet er å oppdage og eliminere vrak og avfall.

Hva er Lean Circularity?
Lean Circularity, eller c-lean, er et nytt konseptuelt rammeverk som kombinerer vitaliteten til lean og sirkulær økonomi. Rammeverket inkluderer lean-verktøy og metoder kombinert med sirkulærøkonomiske prinsipper for å oppnå sirkularitet og økt effektivitet i produksjonsoperasjoner. 

Ikke bare eliminer avfall. Tjen penger på det.

Kun 25-30% av utslipp og avfall kommer fra privatpersoner. Den største andelen av globalt utslipp, opptil 75%, kommer fra bedrifter (Project Drawdown). Hvis vi ønsker å redusere innvirkningen vi har på planeten, må industrien ta ledelsen. 

Et flertall av industrien (68%) har allerede begynt å ta i bruk lean-konsepter. Disse inkluderer Muri (prosessoverbelastning), Mura (variabilitetssignaler) og Muda (avfallsresultater), i tillegg til visualiseringsverktøy som verdistrømkartlegging (VSM).

Å eliminere avfall helt er ikke mulig, – men hvis vi kan gjøre avfallet om til en verdifull ressurs gir det mening. Nedenfor kan du lese hvordan Skjern Paper har redusert avfall og bruk av kjemikalier ved hjelp av AI og Machine Learning.

Sitat fra Skjern Paper

I GE Digital’s whitepaper, Lean Manufacturing in the Age of the Industrial Internet, diskuterer GE Digital hvordan kunder har brukt lean-drevne programvareløsninger for å oppnå opptil 15% bedre arbeidsutnyttelse, 15% redusert arbeid i prosessen, samt raskere behandlingstid og optimalisering av produksjonen for levering til rett tid.

GE Digital’s Smart Factory muliggjør Lean Circularity

GE Digital utvikler aktivt nye sirkularitetsløsninger som hjelper industribedrifter å se avfall som et verdifullt varelager. De har kunder som bruker Historian-, automasjons- og Analytics-løsninger for å oppdage og skape verdi av avfall, og oppfylle regulatoriske rapporteringskrav. Bedriftene har oppdaget nye verdier som både sørger for kontinuerlig forbedring for virksomheten, samt gagner samfunnet. 

Resultater av å implementere lean produksjon med Smart Factory inkluderer:

Lean Manufacturing og Smart Factory infografikk

Kundehistorier – Sirkulær økonomi

Cincinnati «Smart Sewer»

Reduserte overløp og senket kostnader fra $0,8/liter til $0,03/liter ved hjelp av prosessdatabasen Proficy Historian og HMI/SCADA-løsninger. Programvaren hjalp dem opprette et «Wet Weather Operational Optimisation System» for visualisering og overvåkning. Implementerte kontrollere bidro til å redusere overløp med over 1500 millioner liter per år, og sørget for overholdelse av myndighetskrav.

SAGW Automotive

Reduserte inspeksjonskostnader med 40%, opplevde en 20% økning i utstyrsutnyttelsen, en 30% reduksjon i beholdningen og 80% reduksjon i nødvendig lagringsplass med GE Digital HMI/SCADA og Proficy MES. Å eliminere papirprosesser sørget for mer nøyaktige og meningsfulle data tilgjengelig for både beslutningstakere og partnere.

Gallo Glass Company

Forbedret kvalitet, sikkerhet og effektivitet ved hjelp av GE Digital HMI/SCADA prosessvisualisering og kontrolløsninger. Optimalisering av produksjonen reduserte både defekter og nedetid med 25%, som sparte fem millioner dollar i driftskostnader årlig. Ved å forkorte forsyningskjeden gjennom å både produsere glass og tappe, kunne de redusere tid brukt på frakt og opprettholde rask levering.


Etter hvert som industribedrifter fortsetter å følge denne veien vil de trenge digitale løsninger som kan støtte deres forretnings- og driftsmodeller – derfor er digital transformasjon så viktig. Smart Factory-teknologi kombinert med lean driver fremtidens avfallsreduksjon og sirkulær økonomi. 

Tre utfordringer som er verdt å løse

Med utgangspunkt i hvilke resultater eksisterende kunder har oppnådd, har vi identifisert tre utfordringer som er verdt å løse: 

  • Mål bruk: Et helhetlig sett med data kreves for å bygge de riktige KPI’ene og drive handling. Innen sirkulær økonomi strekker dette seg utover tradisjonelle produksjonsberegninger, og inkluderer også den sosiale, miljømessige og økonomiske effekten av hver ressurs som brukes.
  • Bruk mindre: Det er stadig et større press på å redusere forbruket (materialer, energi, verktøy) for å oppnå sirkularitet-/bærekraftsmål og oppfylle regulatoriske krav. Dette krever evner til å måle, redusere og optimalisere bruken på prosess-, utstyrs- og produktnivå.
  • Sporbarhet: En stor utfordring for sirkularitet er å forstå historien til hvert produkt, – ned på del- og materialnivå. Løsningen er å spore råvarer, komponenter og produkter for å forstå tilstand, kvalitet, ytelse, sammensetning og historie (f.eks. resirkulert innhold). Dette gir innsikt som kan brukes i operasjonelle strategier for gjenbruk, resirkulering, markedsføring og produktdifferensiering. 

De neste stegene

73% av forbrukerne er villige til å endre atferd, og med dette handler bedrifter. En ekte sirkulær økonomi er fremdeles et stykke unna, men GE Digital har verktøyene du trenger for å komme dit. Å ta i bruk Smart Factory-teknologi er et viktig skritt på veien mot Lean Circularity. 

For miljøet, samfunnet og bunnlinjene våre, er bruk av Smart Factory og Lean Circularity den største industrielle muligheten i vår tid.

GE Digital utvikler programvareløsninger for Lean Circularity, og er på utkikk etter innovasjonspartnere. Er du interessert i dette? Send mail til Ben Whiteman, Product Manager, Circularity på Benjamin.Whiteman@ge.com.  

Flere insights