Insight

MES og ISA-95

Mann jobber i produksjonsmiljø.

For å bygge et pålitelig og skalerbart MES-system (Manufacturing Execution System), som gir verdi tilbake til bedriften, trenger du standardiserte datamodeller og strukturer. Her er ISA-95 et nyttig verktøy. 

Hva er ISA-95?

ISA-95 står for International Society of Automations Enterprise-Control System Integration, og er et omfattende rammeverk for integrasjon av bedrifts- og styresystemer. Standarden definerer modeller, grensesnitt og protokoller som gjør det mulig for MES å kommunisere med ulike maskiner, utstyr og systemer, og sikrer konsekvent og pålitelig informasjonsflyt.

En standard som muliggjør styring

ISA-95-standarden gir et rammeverk for å definere og håndtere arbeidsprosesser, og gjør det mulig for MES å styre uforandret av produksjonsoperasjoner. Gjennom å anvende ISA-95-modellen for prosedyrestyring kan MES styre flyten av arbeidsinstruksjoner, overvåke fremgang og legge til regler og begrensninger på ulike enheter. På denne måten sikrer du at produksjonsprosessen følger forhåndsdefinerte standarder, som resulterer i konsekvent kvalitet og optimal produksjonsgjennomstrømming. 

Utstyrsmodellen i ISA-95

I bildet til høyre kan du se ISA-95’s utstyrsmodell, eller Equipment Model. Her vises en visuell representasjon av produksjonsmiljøet, inkludert fysisk produksjonsutstyr, utstyrsklasser, instanser og attributter. 

Utstyrsmodellen gjør det enkelt å forstå hvordan maskiner og arbeidsstasjoner er koblet mot hverandre, og hvordan de interagerer. Dette gir bedre forståelse for konfigurasjon og håndtering av tilgjengeligheten på anleggsgulvet. 

ISA-95 utstyrsmodell

Fordeler med ISA-95 i en MES-kontekst

Å benytte ISA-95 sammen med MES gir en rekke fordeler. Du får et robust rammeverk for å integrere MES-systemet med andre bedrifts- og styresystemer, og får tilgang til standardiserte datamodeller som gir effektivt datautbytte og prosesstyring. I tillegg sørger ISA-95’s utstyrsmodell og strukturerte metode for korrekt representasjon og kontroll av produksjonsutstyr. Resultatet er økt effektivitet, produktivitet og smidighet i moderne produksjonsmiljøer. Ved å ta i bruk ISA-95 kan du effektivisere bedriften, optimalisere ressursene og utnytte det fulle potensialet til ditt MES-system.

  • Standardiserte datamodeller
  • Effektivt datautbytte
  • Korrekt representasjon og kontroll
  • Økt effektivitet, produktivitet og smidighet
Nils Lindqvist

Artikkelen er skrevet av Nils Lindqvist,
Digital Innovation Manager i Novotek Sverige.

Vil du vite mer?

Flere insights