Insight

Kom i gang med High Performance HMI

HMI/SCADA High Performance HMI skjerm

Forskning viser at 90% av bedrifter samler inn industrielle data, men bare 30% analyserer disse dataene. Enda færre, bare 2%, benytter informasjonen. Med så mye penger som brukes på å samle inn data, hvorfor bruker ikke bedriftene dataene bedre? 

Svaret er kanskje enklere enn forventet. Selv om bedriftene samler inn store mengder data, er den ofte lite tilgjengelig og vanskelig å tolke. Heldigvis er dette en barriere som raskt kan fjernes. I de fire trinnene nedenfor viser vi hvordan High Performance HMI kan gjøre viktig, databasert informasjon lett tilgjengelig. 

Steg 1:
Samle teamet ditt

High Performance HMI-prosjekter med høye adopsjonsrater har et fellestrekk: Å involvere nøkkelinteressenter tidlig i prosjektet. Dette gjør at teamet kan få en felles forståelse av utfordringer, utforske de beste mulighetene, forberede krav og teste brukergrensesnittet. Sørg for at operatørene er inkludert i dette teamet, – de kan avgjøre prosjektets suksess. 

Steg 2: 
La teamet ta del i vurderingsprosessen

Det holder ikke å samle en gruppe interessenter for å brainstorme, for at alle deretter går tilbake til sitt. Interessentene bør ha planlagte vurderingssjekkpunkter for å optimalisere resultatene. Disse sjekkpunktene er avgjørende for at interessentene skal føle seg som en del av reisen. Eventuelle bekymringer rundt endringene kan diskuteres tidligere, og man har større sannsynlighet for å oppnå enighet rundt prosjektet.

Steg 3:
Dokumenter og del mer

Skriv ned alt du gjør! Dette er et enkelt råd, men samtidig et steg mange overser. Dokumentasjon av beslutninger, læring og arbeidsplaner er et kritisk krav for å kunne samkjøre teamet og vite hvem som er ansvarlig for hva.  

Steg 4: 
Gå etter en lavthengende frukt

I starten av et prosjekt er det ofte stor spenning og motivasjon. Men etter hvert som teamet blir dratt tilbake til sine daglige oppgaver, kan det være vanskelig å opprettholde dette. En effektiv måte å holde alle fokusert på over lengre tid, er å legge lavthengende milepæler inn i prosjektplanen. På denne måten holder du teamet motivert til å fortsette, samtidig som du viser din fremtidige visjon.

Det finnes en rekke lavthengende designalternativer for High Performance HMI. Nedenfor finner du syv alternativer som er enkle å implementere, men som gjør en enorm forskjell. 

High Performance HMI grensesnitt
Enkle, veldesignede High Performance HMI-skjermer hjelper operatører se problemer i prosessen umiddelbart.

7 enkle metoder for å komme i gang med High Performance HMI

 • Erstatt datalenker med målere
  Et bilde er verdt tusen ord. I stedet for å be operatører linke til data et annet sted, kan du gjøre det enkelt for dem ved å visualisere det som trenger oppmerksomhet. 
 • Vis trendende objekter
  Tall forteller ikke alltid hele historien. Ved å spore trender, ser du raskt hva som vil forbedres eller degraderes over tid. Dette påvirker handlingene til operatører, både umiddelbart og i fremtiden. 
 • Oppdater rørsystemer/andre PID-elementer
  Illustrasjoner som etterligner rør og andre systemelementer på en realistisk måte, kan gjøre det vanskelig for operatører å isolere problemer raskt. Forenkle representasjonene og sørg for at de viser den nåværende tilstanden til utstyret ditt nøyaktig. 
 • Fjern forstyrrende visuelle elementer
  Dette inkluderer farger med gradient, animasjoner og blinkende objekter. Disse designelementene distraherer operatøren, og gjør at blikket trekkes mot dem, i stedet for det som trenger oppmerksomhet. 
 • Legg til eller endre bakgrunnsfarge for å forbedre kontrasten
  Øynene våre er opplært til å se etter kontraster. Å endre bakgrunnsfargen på skjermen kan forbedre evnen vår til å behandle visuell informasjon. 
 • Legg prosessområder i bokser
  Gjør det enkelt for teamet ditt å se relaterte prosesser ved siden av hverandre, selv om de rent fysisk er avskilt. 
 • Konsekvente fonter, måleenheter og navn
  Konsistens er nøkkelen til å behandle visuell informasjon. Dette er en enkel løsning som raskt kan gjøre det lettere for operatører å fokusere på det som er kritisk.

Denne artikkelen er original skrevet av Aaron Knight. Les den på GE Digital sine nettsider her.

Er du klar for High Performance HMI?
Lær mer om konseptet her. 

Flere insights