Insight

Kan du stole på avgjørelsene i produksjonsplanleggingen?

Se tre typiske utfordringer i produksjonsplanleggingen, og hvordan du kan løse dem.

Mann på PC i fabrikk/lager.

Har du et mål om å forbedre produksjonseffektiviteten og lønnsomheten til bedriften? Mange produksjonsplanleggere møter på de samme utfordringene og flaskehalsene. Så hvordan kan du løse disse og sørge for at kapasitetsstyringen og produksjonsplanleggingen blir mer presis? 

I denne artikkelen vil du bli bedre kjent med vanlige utfordringer, og hvordan du kan benytte moderne produksjonsplanlegging for å øke effektiviteten og lønnsomheten. 

3 typiske utfordringer ved produksjonsplanleggingen

Produksjonsbedrift.

1. Du har ansvar for leveringstider, men mangler presis informasjon og helhetlig oversikt

Som produksjonsplanlegger har du ansvaret for leveringstidene på kundeordre. Kundeordrene påvirker hele bedriften, fra produksjon til salg og kundeservice, og har stor effekt på konkurranseevnen. Utfordringen er å planlegge leveringstidene slik at produksjonen kan kjøre så effektivt som mulig, og sørge for rask levering til kunden. 

Å planlegge leveringstiden kan være vanskelig. Hvis det settes for strenge leveringstider vil man risikere at de ikke er mulig å oppfylle, som i verste fall kan resultere i kontraktsmessig bot for forsinket levering. Hvis det derimot settes leveringstider med for høye sikkerhetsmarginer, vil man risikere å miste kunder som ikke kan vente.

Utfordringene med leveringstider er i stor grad forårsaket av mangel på nøyaktig informasjon om produksjonen. Leveringstider planlegges i mange tilfeller basert på antakelser, generaliseringer eller tidligere erfaringer fra enkeltpersoner. Dette øker risikoen for at leveringstidene er urealistiske og ikke kan overholdes.  

2. Du bruker et system som responderer dårlig på kontinuerlige endringer

Har du opplevd at produksjonsplanen er utdatert allerede før den er implementert? Produksjoner er i kontinuerlig endring, og uventete situasjoner vil oppstå. En viktig kunde som fremmer bestillingen, en underleverandør som er forsinket med levering av materiell, sykdom blant personellet eller en maskin som går i stykker er alle faktorer som kan forårsake midlertidige kapasitetsproblemer. 

Produksjons-, bestillings- og forsyningskjeder er komplekse, og med stadig skiftende situasjoner må nye produksjonsplaner på plass under press. Systemet for produksjonsplanlegging bør kunne vise hvordan den nåværende situasjonen vil påvirke produksjonen på sikt, slik at man kan reagere i tide på endringer som for eksempel materialmangel medfører.

I mange bedrifter gjøres produksjonsplanleggingen på grovt nivå i systemer som Excel eller ERP-verktøy. Utfordringen er at disse ofte er lite fleksible, og mangler funksjoner for å kunne planlegge produksjonsfaser i detalj, replanlegging av produksjonen, gjennomgang av ulike alternativer og sanntidssannsynlighet for produksjonsfremdriften. I verste fall fører dette til at problemene videreføres, og blir enda mer komplekse.

3. Det er mangel på åpenhet mellom planlegger og operatører i produksjonsprosessen

Når det gjøres endringer i produksjonsplanen, er utfordringen å omorganisere produksjonen. Må du ofte selv vurdere om den oppdaterte planen er satt i gang og om alle har forstått konsekvensene av endringen for de neste ukene? 

Uten et godt system for produksjonsplanlegging overføres ofte beslutningstakingen fra planleggeren til ledelsen eller ansatte. I slike tilfeller går fokuset over på det aktuelle arbeidet, som gjør det vanskelig å optimalisere produksjonen med tanke på effektivitet, kostnad og helhet. 

Slik kan moderne produksjonsplanlegging løse utfordringene

Mann og kvinne ser over produksjonsplanleggingen.

Sanntidsinformasjon og felles visning

Et moderne system for produksjonsplanlegging er basert på effektive prosesser mellom produksjonsplanleggeren og produksjonspersonellet/operatører. Det innebærer en felles oversikt over sanntidsdata for ordre, arbeidsflyt, endringer og en rekke andre viktige områder.

 • Informasjon er tilgjengelig for alle. 
  Med felles, åpen visning har alt personell produksjonsplanen tilgjengelig når de trenger den.
 • Få umiddelbar informasjon om flaskehalser og produksjonskapasitet.
  Beslutninger kan tas raskt basert på tilstrekkelig informasjon om endringer i prosessen.
 • Endringer i planen oppdateres automatisk.
  Produksjonspersonell kan stole på planen, og fokusere på sitt eget arbeid. 
 • Åpenhet om arbeidet går som planlagt eller ikke. 
  Systemet har evne til å forutse problemer, og kan lage både korte og langsiktige planer i tråd med produksjonsmålene. 

Detaljerte produksjonsplaner

En av de viktigste funksjonene til et moderne planleggingssystem er at du har mulighet til å planlegge produksjon og produksjonskapasitet mer effektivt, med utgangspunkt i reelle begrensninger og faktorer som avhenger av hverandre i produksjonen. I praksis går man fra grov planlegging, til et mer detaljert system, som bidrar til å kunne kontrollere produksjonen som en helhet mye bedre. 

God produksjonsplanlegging er et konkurransefortrinn, som er med på å gjøre produksjonen mer effektiv og lønnsom. Les mer om produksjonsplanlegging her, eller se vår løsning for produksjonsplanlegging, ROB-EX Scheduler, og kom i gang med å forbedre produksjonsplanleggingen din! Du kan også besøke ROB-EX sine nettsider her.

Flere insights