Insight

Industri 4.0: Ta del i den fjerde industrielle revolusjonen

Produksjonsindustrien befinner seg i dag i en fase med så store endringer at vi refererer til dem som den fjerde industrielle revolusjonen, eller industri 4.0. Hva innebærer disse endringene, og hvordan vil de påvirke industrien fremover?

Fire industrielle revolusjoner: Industri 4.0

Når vi snakker om den industrielle revolusjonen referer vi ofte til endringene som skjedde i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet. Bruk av ekstern kraft som damp, kull, vindmøller og vannhjul effektiviserte produksjonen. Mot andre halvdel av 1800-tallet tok Tyskland og USA opp konkurransen, og med elektronikk som kunne drive maskiner var masseproduksjon mulig. Den andre industrielle revolusjonen var i gang. På midten av 1900-tallet trådde vi igjen inn i en ny industriell revolusjon: Kontrollautomatisering av motorene gjorde det mulig å automatisere enkeltstående produksjonsprosesser.

Nå, seksti år senere, står vi ovenfor et nytt skifte. Den cyber-fysiske revolusjonen tilbyr tilbakemeldinger i sanntid mellom maskinkontrollere, sensorer, historiske data, forretningssystemer og analytiske løsninger. Eksisterende teknologi kobles sammen på en ny måte for effektivisering og kostnadsreduksjon. Dette er grunnlaget for den nåværende, fjerde industrielle revolusjonen.

Industri 4.0

Sammensetningen av avansert digital teknologi

Begrepet industri 4.0 ble først brukt av Siemens i 2011. Begrepet er tett beslektet med «The Industrial Internet», som ble oppfunnet av General Electric i 2012. Bakgrunnen for begrepene var et mål om å lage en digital strategi for de neste tiårene. Mens «The Industrial Internet» legger fokus på egenskapene til utstyr og systemer, handler industri 4.0 om helhetlig dataflyt i en fabrikk eller et anlegg. Til felles er et grunnleggende mål om å samle data effektivt, gjøre analyse og sende dataene tilbake. Slik kan brukerne ta bedre beslutninger basert på innsikt.

Industri 4.0 med smartfabrikk

I dag betegner industri 4.0 sammensetningen av avanserte, digitale teknologier som benyttes i industrien. Dette omfatter blant annet Big Data, analyse, IIoT, skytjenester, AI, Machine Learning, robotisering, sensorer og digitale tvillinger. Målet er å koble den fysiske og digitale verdenen sammen ved hjelp av utstyr, internettilkobling, data og analyse. Digitalisering og integrasjon er sentrale begrep. Ved å digitalisere utstyr og systemer, og sørge for integrasjon på tvers av virksomheten, ligger alt til rette for ytterligere kostnadseffektivitet og økt produktivitet.

Industri 4.0: En nødvendighet for fremtiden

Samtlige industrielle revolusjoner har betydd store endringer i prosesser og produkter, samt hvilke bedrifter som har blitt markedsledende. Med industri 4.0 i fremmarsj hos store selskaper verden over, er det forventet en dramatisk økning i datamengde de neste årene. Nøkkelen er å kunne se, analysere og agere på data, når som helst og hvor som helst. Denne datatilgangen er anslått verdier på flere milliarder dollar årlig, på tvers av ulike bransjer. 

I løpet av 250 år har industrien beveget seg fra dampdrevet maskineri til avansert digital teknologi som kan forutse produksjonsprosessen. Vi har allerede applikasjoner som tar automatiske beslutninger basert på data, og vil med stor sannsynlighet se mer av det fremover. Avansert teknologi har kommet for å bli, og er en nødvendighet for å kunne overvåke produksjon og produkter, utføre automatisk service og vedlikehold, gi tettere innsikt mellom bedrifter og kunder, og kunne sikre mer bærekraftige produksjonsprosesser.

Vi vet ikke hvor teknologien er om 50, 20 eller bare 10 år, – men vi i Novotek er med på å skape den. Vil du bli med oss på den fjerde industrielle revolusjonen?

Flere insights