Insight

Hvordan kan MES-systemet møte produksjonsbransjens trender?

Headerbilde produksjonsbransjens trender

Produksjonsbransjen er i kontinuerlig endring. Endringer i den globale økonomien, energikostnader og økte krav til bærekraftig produksjon er eksempler på faktorer som påvirker produksjonsindustrien. Med en bransje i konstant endring må løsningene på markedet være det samme.

I denne artikkelen ser vi nærmere på produksjonsbransjens trender i dag, og hvordan MES-systemet kan tilpasses disse for å optimalisere produksjonen. 

Trend 1: OEE er i fokus

I takt med den globale økonomiens utvikling blir OEE (Overall Equipment Effectiveness) viktigere. Økte kostnader for råvarer, energi og transport gjør at bedrifter må utnytte eksisterende systemer mer effektivt, og redusere vrak og feilproduksjon. For bedrifter med små marginer er effektiv utnyttelse av produksjonen avgjørende for å kunne forbli konkurransedyktig, – eller i det hele tatt overleve. OEE er derfor et viktig nøkkeltall for mange produksjonsbedrifter. 

Med et MES-system får du innsikt i OEE-scoren til produksjonen, og kan gjøre kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet for en mer lean produksjon. Du får oversikt og kontroll over sanntidsdata, kan agere raskere hvis problemer oppstår, og redusere feilproduksjon og uplanlagt nedetid.

OEE-modulen i vår MES-løsning fra GE Digital kommer med bred funksjonalitet for produksjonsoptimalisering. En av våre kunder har utnyttet OEE-modulen til å:

  • Lage rotårsaksanalyse for å bygge om maskiner og prosesser og oppnå en mer optimal produksjon
  • Gjøre kapasitetsanalyser for å optimalisere produksjonsplanleggingen

Trend 2: Ny teknologi stiller krav til åpenhet

I sammenheng med implementering av ny teknologi stilles det nå høyere krav til åpenhet mellom ulike systemer. Dette er spesielt viktig for OT/IT-integrasjon, implementering av IIoT-enheter og Cloud-lagring.

Derfor bør du velge et standardisert MES-system som kan integreres med både nåværende og kommende teknologi. Dette sikrer at MES-systemet vil være enklere å bruke både i dag, og i årene som kommer. 

Trend 3: Bærekraftighet er viktigere enn noensinne

Vi ser stadig økte krav til en mer bærekraftig produksjon, både gjennom myndighetskrav og reguleringer, og kunders forventninger. Det er sannsynlig at produksjonsbedrifter vil være pålagt å måle og redusere utslipp og eksterne påvirkninger i nær fremtid. Bærekraftighet vil også gi en konkurransefordel i markedet ettersom stadig flere forbrukere ønsker bærekraftige produkter.

Med et MES-system får du innsikt i viktige nøkkeltall som forbruk av råvarer, vann, luft, gass og elektrisitet. Vårt MES-system gir deg også full sporbarhet, fra råvare til ferdig produkt. Med dette får du målingene du trenger for å kunne rapportere om forbruk og utslipp, samt innsiktene du trenger for å gjøre tiltak som kan redusere dette.

Trend 4: Kundetilpassede produkter blir vanligere

I følge Industry Week og Forrester har netthandel innen B2B nesten doblet seg de siste årene, og den største grunnen er muligheten til å skreddersy produkter. Hvordan kan din bedrift møte etterspørselen etter mer avanserte «on demand»-produkter? 

Ved å velge en programvareløsning som er utformet for å håndtere ulike typer produksjonsprosesser ligger alt til rette for en mer fleksibel og «agile» produksjon, som kan tilpasses markedets behov. Vårt MES-system er utviklet for å håndtere både kompleks «discrete manufacturing» og «mixed manufacturing» i én enkelt løsning, via samme brukervennlige grensesnitt.

Velg en MES-løsning som møter produksjonsbransjens trender og dine behov

Vi hjelper deg med å finne en MES-løsning som løser utfordringene din produksjonsbedrift står overfor. Vår MES-løsning leveres av GE Digital, og kan tilpasses nettopp dine behov. Kontakt oss på sales.norway@novotek.com eller 33 16 58 00. 

Flere insights