Insight

Hva betyr industriell digitalisering for din bedrift?

Bare et buzzord eller en fremtidsrettet nødvendighet? Se tegnene på at din bedrift har behov for digitalisering, og hvordan man oppnår en vellykket digital transformasjon.

Industriell digitalisering

Digitalisering har blitt et populært begrep de siste årene. Men hva innebærer egentlig digitalisering for ditt anlegg eller produksjonsbedrift? Som pionerer innen PC-baserte løsninger for automasjon og industri har vi i Novotek tatt del i digitaliseringsreisen i mer enn 35 år. For industriell digitalisering er ikke nytt: Helautomatiske produksjonsbedrifter har allerede eksistert i flere tiår. Likevel befinner vi oss ved et skille. Utviklingen av Industri 4.0 og IIoT går stadig raskere, systemer og maskiner blir smartere og behovet for data kontinuerlig større. Hvordan kan din bedrift ta del i digitaliseringsreisen?

Hva er industriell digitalisering?

Industriell digitalisering innebærer å bruke moderne teknologi for å optimalisere bedriftens ressurser. Maskiner, sensorer, systemer og produkter er tett integrert og sender kontinuerlig store mengder data som transformeres til nyttig informasjon. Deretter analyseres informasjonen, og gir personellet viktige innsikter i hvordan produksjonsstyringen kan optimaliseres. 

Industriell digitalisering omfatter alle deler av produksjonsprosessen: Fra forebyggende vedlikehold og kartlegging av utstyrseffektivitet, til sporing og kvalitetssikring av ferdige produkter. Resultatet er bedre effektivitet, reduserte kostnader og produkter av høyere kvalitet. 

Tegnene på at din bedrift har behov for digitalisering

De fleste bedrifter får god nytte i form av økt effektivitet ved å digitalisere deler av driften. Fordelene med digitalisering oppnås når data analyseres og brukes i form av intelligent produksjonsstyring, og gir bedre innsikt i prosesser og produksjon. I tillegg fører økt maskinstyring av prosesser til frigjort tid for personell til å håndtere andre arbeidsoppgaver og utfordringer. 

Passer disse påstandene din bedrift? 

 • Informasjon samles ulike steder, og er ikke tilgjengelig for alle. 
 • Informasjon må overføres manuelt av brukeren mellom ulike systemer. 
 • Input kommer for sent, eller ikke i det hele tatt. 
 • Informasjon lagres, men anvendes ikke. 
 • Ulike systemer og applikasjoner kommuniserer ikke med hverandre. 
 • Informasjon er ikke tilgjengelig ved behov.
 • Feil manuelt innsamlet data overføres som feil digital informasjon. 
 • Prosessbeslutninger gjøres på magefølelse, og ikke ut ifra bevis. 

Kjenner du deg igjen i påstandene? Da kan din bedrift få store fordeler av å ta del i digitaliseringsreisen, og oppnå en produksjon med kortere omstillingsprosesser og dødtid, færre feil, mer fleksibilitet og ingen tidkrevende programmering. 

Vi hjelper deg med digital transformasjon

Det er forventet at datamengden innen industriell produksjon få en dramatisk økning i tiden fremover, hvor mange vil ønske å benytte disse dataene for å optimalisere prosesser og produksjon. Men digitalisering krever mer enn et ønske: Det sies at 70% av bedrifters forsøk på å digitalisere mislykkes. For en vellykket digital transformasjon er det avgjørende å forstå hvorfor utviklingen er viktig, vite hva man vil oppnå og ha kunnskap om behovene og mulighetene som finnes i bedriften. 

Vi i Novotek har lang erfaring innen automasjon og industrielle IT-løsninger, og har utviklet metoder for å hjelpe deg og din bedrift komme i gang med industriell digitalisering. 

Våre fokusområder

 • Hva er digitalisering? 
 • Gjennomføre diskusjoner med ledelse, produksjons- og vedlikeholdspersonell 
 • Evaluere status på eksisterende systemer 
 • Analysere hvor klar bedriften er for digitalisering
 • Situasjonsanalyse som viser hvor den digitale transformasjonen skal påbegynnes
 • Granske informasjonskilder og datakvalitet
 • Starte opp og/eller endre virksomhetsprosesser som kan utvikles og digitaliseres 

Med større datamengder, økt produksjon, krav om raskere leveringstider og mer kvalitetsbevisste forbrukere er ikke digitalisering bare et buzzord, men en nødvendighet for å levere i et konkurransepreget marked. For vellykket digitalisering kreves kunnskap og planlegging, – noe vi i Novotek kan hjelpe deg med.

Flere insights