Insight

Fire myter om High Performance HMI

Hva skjer når man bytter ut kompliserte skjermer med et enkelt, minimalistisk brukergrensesnitt? Vi svarer på fire vanlige myter om High Performance HMI.

High Performance HMI vises med Proficy iFIX.

Menneskehjernen er bemerkelsesverdig. Når vi får visuell informasjon, behandler hjernen det vi ser slik at vi skal forstå det, i stedet for å gi en enkel refleksjon av det som vises. Denne evnen reduseres når vi ser bilder som er for komplekse, med mange farger, uten fokuspunkt og logisk flyt.

Se på bildet nedenfor. Visuelt sett kan det sammenlignes med roteskuffen på kjøkkenet, hvor du må lete litt før du finner det du trenger. De mange ulike fargene, illustrasjonene og varslingene gjør bildet komplekst, og unormale forhold skiller seg ikke ut. Å tolke visuelle presentasjoner som denne krever mye trening, og gjør det utfordrende for operatøren å reagere raskt på nye problemer. 

Eldre hmi-skjerm

HMI-skjermer som denne er uoversiktlige, og gjør det vanskelig for operatører å identifisere problemer raskt. 

Brukergrensesnittet bør utformes så operatøren umiddelbart kan se hvilken informasjon som krever oppmerksomhet. Med High Performance HMI optimaliseres brukergrensesnittet, og den visuelle informasjonen kan tolkes enklere og raskere. Det finnes fremdeles mange feiloppfatninger om High Performance HMI. Nedenfor finner du svar på de fire vanligste mytene. 

Myte 1:
High Performance HMI består kun av kjedelige skjermer i gråtoner, med få funksjoner, og kan ikke gjøre meg til en bedre operatør.

High Performance HMI forenkler brukergrensesnittet, slik at responstiden blir raskere, og operatøren enklere kan håndtere alarmer og problemer, samt at feil reduseres. Designet består av gråtoner, med et mindre utvalg farger, som illustrerer de ulike varslingene. Layout, navigasjon, former og typografi er også optimalisert for å gi raskest mulig oversikt. 

Elementer i High Performance HMI

High Performance HMI-skjermer kommer med et enkelt utvalg farger, former og typografi, for å enkelt illustrere om produksjonen kjører som den skal.

Ny hmi-skjerm

Når de ulike fargene og formene settes sammen får man et optimalisert brukergrensesnitt som gir operatøren god oversikt umiddelbart.

Avanserte HMI-skjermer tar også lyssetting med i beregningen, og gir like gode bilder inne og ute, på dagtid og kveldstid. 

Myte 2:
Jeg trenger en fullstendig, reell representasjon av prosessen. 

Se på bildene nedenfor. Illustrasjonen til venstre er en reell representasjon av t-banenettverket i Oslo. I bildet til høyre er de ulike linjene strukturert, og hver linje har fått sin egen farge, noe som gjør det lettere å visualisere reisen.  

T-banekart illustrerer hvordan strukturerte bilder er lettere å lese.

Strukturerte bilder er enklere å navigere i, og vi forstår dem raskere. Illustrasjoner: Wikimedia Commons.

Hvis du søker etter optiske illusjoner, finner du tusenvis av eksempler. De er morsomme å se på, men det de forteller, er at hjernen vår reorganiserer visuelle signaler i et forsøk på å gi mening til det vi ser.

Det samme prinsippet gjelder for operatører som prøver å trekke ut signaler fra komplekse systemrepresentasjoner. Vi må reflektere informasjon på en måte som er enkel å skanne, og som raskt lar oss identifisere områder som krever handling.

Myte 3: 
Skjermene er unike for meg og prosessen min. High Performance HMI kommer med forhåndsdefinerte innstillinger og er «one-size-fits-all».

High Performance HMI er et rammeverk som kan brukes i alle produksjonsmiljøer. Et bredt utvalg av visuelle signaler gjør at du kan tilpasse skjermer til ditt formål, med de funksjonene du trenger. Ved bruk av enkle, repeterbare former og en grunnleggende fargepalett, fremheves unormale situasjoner tydeligere. Alt du trenger er fremdeles tilgjengelig, men blir presentert i et nytt grensesnitt, som er enklere å navigere i. Dette gjør at du kan bruke mindre tid på å søke og navigere, og ta beslutninger raskere.

Vil du lage egne dashbord for visualisering via drag & drop, helt uten kode? Se Proficy Operations Hub her.

Myte 4:
Jeg har brukt de samme skjermene i 10 år, og vet hvor alt er.

Når man er godt kjent med tradisjonelle skjermer, kan det være vanskelig å gjennomgå en endring. Vi har sett erfarne operatører bli positivt overrasket når den nye tilnærmingen sammenlignes med det gamle systemet. High Performance HMI er litt som å rydde opp på kontoret. Du har fremdeles alle de nødvendige verktøyene tilgjengelige, – men det blir lettere å finne dem.

Mange produksjonsbedrifter har operatører som er spesialister på sitt område. De kan alt i brukergrensesnittet, men utfordringen er at det vil være vanskelig for andre å overta hvis operatøren slutter i jobben. Med High Performance HMI vil det være enklere og betydelig raskere å lære opp neste generasjon operatører. 

Er du klar for å velge High Performance HMI? 

Oppsummert er High Performance HMI en velprøvd måte å øke effektiviteten på tvers av ulike operatørteam. Et godt grensesnitt er enkelt å lære seg, fører til raskere reaksjonstid, sikrere operasjoner og høyere kvalitet. Med et intuitivt system for datavisualisering er det enkelt å navigere, og du kan umiddelbart se hvilke handlinger som må tas.

Denne artikkelen er originalt skrevet av Scott Duhaime ved GE Digital. Se den på GE Digital sine nettsider her.

Flere insights