Insight

Få industriell dataanalyse i kontekst

Industribedrifter samler inn store mengder data hver eneste dag. Innsamling, lagring og distribusjon av høyoppløselige prosessdata, både «on prem» og i skyen, er enklere og rimeligere noensinne, – men utfordringen er at dataene forblir i databasen. Mange industribedrifter har allerede flere tiår med uutnyttede data på serverne sine. Hvordan kan disse dataene klargjøres for dataanalyse, og omgjøres til viktig informasjon?

Få dataanalyse i kontekst med Proficy Historian og Proficy Operations Hub

For at data skal gi verdi må de benyttes. Første steg er forstå dataene. Industriell data, uavhengig av om den kommer fra PLS’er via et HMI/SCADA-system, som tidsserie- eller A&E-data fra en Historian, eller en IIoT-sensor, identifiseres med tagnavn.

Men hva betyr taggen ALB_BLDG1_L1_M47_DISPUMP1_RPM? 

Personell som jobber med disse dataene hver dag, kan sannsynligvis lese tagnavnet og vite hvilket utstyr det hører til. Problemet er at kun et fåtall personer er i stand til å få verdi fra dataene. Hvis taggen i stedet får navnet «RPM-parameter for utløpspumpe 1 på blandemaskin 2 i bygning 1, linje 1» vil alle kunne forstå dataene, og enkelt sammenligne utløpspumpe 1 med utløpspumpe 2. Dette er data i kontekst.

Så hvordan kan du få tilgang til data i kontekst som gir deg informasjonen du trenger, når du trenger den?

Velg en kraftig prosessdatabase

Før du begynner å kontekstualisere dataene dine, er det viktig at du har et godt grunnlag for å samle inn, lagre og distribuere høyoppløselige prosessdata. Mange industribedrifter benytter fremdeles relasjonsdatabaser til denne oppgaven, noe som ofte er utfordrende når datamengden øker. I stedet bør du velge en kraftig tidsseriebasert prosessdatabase.

Et eksempel på dette er Proficy Historian fra GE Digital. Prosessdatabasen kan skaleres fra 100-100 millioner tags, og kan samle inn data på millisekundnivå. Dataene komprimeres både før de sendes over nettverket, og ytterligere i databasen når de lagres. Det betyr at du kan ha årevis med høyoppløselige data lett tilgjengelig for kontekstualisering og analyse, – akkurat når du trenger dem. 

Kontekst og visualisering

Proficy Historian er tett integrert med Proficy Operations Hub, et dashbordverktøy fra GE Digital for visualisering, trending og analyse. I infografikken nedenfor ser du hvordan industrielle data samles inn via Proficy Historian, før det sendes videre for kontekst og visualisering i Proficy Operations Hub.

Proficy Historian grafikk

Proficy Operations Hub kommer med funksjoner for «asset models» for å kontekstualisere dataene. Dette innebærer å koble hver tag sammen med en representasjon av maskinen, linjen, anlegget eller driften. Modellen kan både benyttes for navigasjon for å finne frem til en enkelt sensor, og for å utføre senere dataanalyse i kontekst av modellen. 

Asset Model funksjon i Operations Hub, et steg for videre dataanalyse

Bildet viser Asset Model Configuration Editor i Proficy Operations Hub. Her kan du enkelt konfigurere Asset Models for å legge kontekst til Historian-data.

I tillegg kan data som sendes til Proficy Operations Hub visualiseres på mange ulike måter. Via widgets kan du visualisere data som blant annet KPI’er, trender, statistikker, enkle prosessbilder og kart. Dashbordene opprettes med «drag & drop»-funksjonalitet, – helt uten kode. Med tilgang fra PC, nettbrett og mobil har du alltid kontekstualisert data tilgjengelig, – når som helst og hvor som helst. 

Benytt dataanalyse for å ta de rette beslutningene

For at data skal gi verdi, må de benyttes. Dette skjer når de rette beslutningene tas på bakgrunn av analyse. Med rask og enkel tilgang til visualisert data i kontekst ligger alt til rette for å bruke dine data. Proficy Operations Hub gir alle ansatte innsikten de trenger, – fra operasjonelt personell på anleggsgulvet til bedriftsledere, så hele teamet kan ta de beste beslutningene.

Operations Hub skjerm

Bildet viser trendanalyse i kontekst av Asset Model. Her kan du oppdage og sammenligne trender.

Å kontekstualisere, visualisere og handle basert på dine industrielle data, vil sørge for økt operasjonell effektivitet, mer optimal produksjon og reduserte kostnader. Er du klar for å utnytte industriell dataanalyse i kontekst? Bli bedre kjent med våre produkter Proficy Historian og Proficy Operations Hub i lenkene nedenfor. 

Flere insights