Insight

Er du klar for en digital transformasjon?

Se om din bedrift har tatt stegene som kreves for en digital transformasjon.

Digital transformasjon

I flere år har digital transformasjon blitt betraktet som et nytt nivå for produksjon og industriell drift. I kjølvannet av Covid-19-pandemien, som kom med en rekke utfordringer for produksjonsindustrien, har det blitt tydelig at dette ikke lenger er neste nivå. Det er den neste normalen. 

Prosesser som «remote work», «cloud computing» og økt automasjon, som frem til nå har blitt sett på som valgfritt, ble raskt en nødvendighet. «2021 State of Manufacturing Report» fra Fictiv, identifiserer at pandemien har ført til økt interesse og investeringer i digitalisering. Hele 91% av produksjonsbedrifter økte investeringene i digital transformasjon det siste året, – 77% rapporterte å ha gjort det vesentlig. I tillegg til de som allerede har økt investeringene, er ytterlige fire prosent enige om at en digital transformasjon er avgjørende for fremtidig suksess. 

De ulike stegene til digitalisering

En av de vanligste årsakene til mangelfull satsing på digitalisering er usikkerhet: Hvor skal investeringen gjøres? Hva vil fordelene være? Vil implementeringen stemme overens med bedriftens langsiktige mål? I mange tilfeller kjenner ikke bedriftslederne til hvor klar bedriften er for digitalisering.

Å vurdere digital modenhet er et viktig steg før du starter digitaliseringsprosjektet. Digital transformasjon er mer en reise enn en destinasjon. Som med enhver reise må du vite hvor du skal reise fra, ikke bare hvor du skal. I tillegg til ny teknologi, omfatter det en gjennomgang av prosesser, ferdigheter og ansatte i hele virksomheten. 

Digital transformasjon Infografikk.

Hvor klar er din bedrift for digital transformasjon? 

For å vurdere hvor klar en bedrift er for digitalisering har man behov for en nøyaktig refleksjon av den nåværende tilstanden. Dette innebærer mest mulig observerbare bevis og data. I mange tilfeller kan det være fordelaktig å involvere en spesialist som en nøytral tredjepart.

Vår erfaring i Novotek er at mange produksjonsbedrifter befinner seg på nivå to i skalaen, med prosjektmål om å hoppe til nivå fire eller høyere. Dette fører til dyre, ineffektive systemdistribusjoner. Med riktig konsultasjon, og et nøyaktig syn på hvor klart anlegget og bedriften er for digital transformasjon kan dette unngås. Man kan se på indeksen som en heis: Man må stige et nivå av gangen.

En annen kjent utfordring er at mange fokuserer kun på det tekniske som eneste måling for digital transformasjon. Dette er en viktig beregning å spore, men digitalisering skjer ikke isolert. Å beregne hvor klar en virksomhet er for digitalisering, avhenger av å se på alle aspekter ved driften, som strategi, mennesker, kultur og prosesser, i tillegg til teknologien. På denne måten vil alt ligge til rette for at digitale investeringer kan lykkes. 

Digital transformasjon infografikk.

Digital transformasjon er allerede et viktig aspekt i produksjonsindustrien, og ser ut til å være den neste normalen. Å omfavne en digital transformasjon allerede nå, kan være avgjørende for å komme tilbake og tilpasse seg en verden etter Covid-19. 

Flere insights