Insight

Datainnsamling og rapportering: Dette betyr det for produksjonen

Datainnsamling

Datainnsamling er avgjørende når du ønsker å jobbe kontinuerlig med kvalitet- og prosessforbedringer. Data må samles inn, lagres og utnyttes for å oppnå bedre kvalitet- og prosesstyring, samt å møte økte krav fra kunder og myndigheter innenfor regulerte bransjer. I denne artikkelen skal vi se på hvordan intelligente systemer ikke bare kan effektivisere datainnsamlingen, men også sikre raskere og enklere bruk i ettertid. 

Overvåker og dokumenterer bedriften din kritiske kontrollpunkter? Hvis ja, er du i stand til å hente den informasjonen frem raskt og enkelt? Med riktige sensorer og programvareløsninger kan viktige kvalitetsmål kontinuerlig overvåkes. Hvis det oppdages avvik eller det tenderer mot et avvik i forhold til standardene, kan dette varsles umiddelbart, slik at det evt. kan justeres inn før det blir et avvik. Dette kan bety forskjellen mellom mer prima varer eller varer der produktene må justeres i ettertid for å møte riktig standard, noe som tar både tid og koster penger.  

Automatiske og regelmessige kontroller underveis gjør at arbeidet blir enklere for de som jobber og samtidig blir feil og avvik redusert. Med løsninger fra Novotek, kan vi hjelpe deg med å starte reisen mot et helt automatisk kvalitetssystem. 

Automatiske og regelmessige kontroller underveis gjør at arbeidet blir enklere for de som jobber og samtidig blir feil og avvik redusert

Siden alle produksjonsprosesser bruker råmaterialer, kan ulike mengder og naturlig variasjon i disse materialene, ha betydelig innvirkning på kvaliteten på det ferdige produktet. Ved å justere produksjonsinnstillingene automatisk, tilpasser de individuelle egenskapene seg råmaterialene, noe som kan føre til en mer konsistent produksjon. 

Ved å kontinuerlig registrere kvalitetsdata gjennom intelligente systemer, har du muligheten til for å kunne gjøre bedre analyser, basert på historisk data, av f.eks. av de ulike partiene av råmaterialer. Du kan allerede ha implementert et historikk-system, et laboratorie-system eller til og med et system for ytelsesmålinger. Men hva hvis informasjonen er isolert i siloer som er vanskelig å få tak i? Ved slike tilfeller kan vi dra nytte av innovasjoner innen teknologi som kanskje har oppstått utenfor fabrikken, men som kan tilby stor verdi innen produksjonsverdenen. 

Industrial Internet of Things (IIoT) innebærer ikke bare å koble sammen enheter og sensorer gjennom datamaskiner til industrielle applikasjoner. Det omfatter også plattformer for datastyring, “Data Ops”-verktøy og metoder som forenkler administrasjon og bruk av industrielle data. Selv om IIoT kan virke omfattende og komplekst, vil du gjennom en gjentagende og skalerbar prosess raskt erfare konkrete resultater som kan være med å redusere arbeid, forbedre kvalitet og imøtekomme myndighetskrav. Å koble sammen ulike ressurser og datalagring i driftsprosessen gir essensiell synlighet, både i sanntid og gjennom historikken til produksjonsprosessen din. 

Din data blir innsamlet, sammenstilt og kontekstualisert på en mer effektivisert og automatisert måte gjennom denne tilkoblingen, noe som bl.a. forenkler genereringen av elektroniske batch-logger (EBR) for å oppfylle regulatoriske krav. Moderne DataOps-verktøy, kombinert med lavkode-apputviklingsverktøy, gjør det enkelt å integrere data fra isolerte systemer til brukervennlige grensesnitt. Dette gjør det enklere å gjennomgå data basert på spesifikke datoer, batchkoder, partinumre på råvarer eller andre produksjonsparametere. 

Les den originale artikkelen: Data capture and regulatory reporting

Denne tilnærmingen som også dekker andre behov som f.eks. for å imøtekomme standarder og forskrifter er avgjørende for driften din. En skreddersydd løsning imøtekommer dine krav, fra registrering av nødvendige temperaturer til eksakte målinger ved kombinering av riktig mengde ingredienser til riktig tid. Med våre løsninger kan du være trygg på at du har tilgang til hver eneste detalj av det du har produsert i all evighet. Og det betyr igjen at du kan støtte undersøkelser og levere rapporter for å oppfylle krav, både internt og eksternt. 

Datainnsamling og rapportering

Smarte systemer tilbyr robuste metoder for å sikre overholdelse av regelverk

Mange produsenter står overfor en stadig økende strøm av potensielt verdifulle data – en velsignelse og forbannelse på samme tid. Vi ser vår rolle som veiledere for å hjelpe deg med å optimalt utnytte denne datamengden, med minst mulig økning i kostnader og forstyrrelser for eksisterende OT og IT, slik at flere kan dra nytte av den. Gjennom moderniseringen av systemer og den økende aksepten av IIoT-lignende verktøy og plattformer, har våre kunder nå enklere og raskere tilgang enn noen gang før! 

Flere insights