Insight

Bygge eller kjøpe? Risikoen ved å utvikle din egen plattform og applikasjon

Bygge eller kjøpe?

I en tid med høy gjennomstrømning av ansatte, og med en generasjon fagpersoner som pensjoneres, velger stadig færre industribedrifter å lage spesialbygde løsninger selv. En av utfordringene er uvissheten om hvem som vil være tilstede lenge nok til å kunne implementere, og ikke minst opprettholde spesialbygde programvareplattformer og applikasjoner. 

Likevel hender det fremdeles at bedrifter står overfor dilemmaet: Skal vi bygge eller kjøpe?  

Her er fire faktorer du bør tenke på før du bestemmer deg for å utvikle en programvareplattform eller applikasjon, – som vil påvirke bedriften både nå og i fremtiden:  

  • Kostnader 
  • Kontroll 
  • Tilkobling/kommunikasjon
  • Vedlikehold

Vurder totalkostnadene til en spesialbygd løsning

Ved første vurdering kan det virke rimeligere å utvikle programvareplattformen eller applikasjonen dere trenger internt. Men analyserapporter og bransjenyheter viser et annet resultat: Det finnes mange eksempler på bedrifter som startet interne prosjekter som tok lengre tid og kostet mye mer enn først estimert. 

Oppstartsinvesteringen inkluderer opplæring av team, utvikling av spesifikasjoner og hundrevis (eller flere) timer dedikert til å implementere løsningen. IT-teamene dine kan lage en kompleks, skreddersydd programvare, – men det vil kreve prioritering, finansering og tid. Erfaring viser at dette vil gå på bekostning av annet, viktigere arbeid. 

Det er viktig å huske på at «total cost of ownership» (TCO) ved å bygge en egen skreddersydd løsning internt ikke bare innebærer målbare kostnader, men også andre utfordringer som forsinkelser i utvikling eller implementering. 

Å samarbeide med en programvareleverandør gjør at tiden heller kan brukes på kjernekompetansen dere har: Å lage gode produkter for kundene deres.  

Har du mer kontroll med en spesialbygd løsning?

En vanlig feil mange gjør når de bygger egne plattformer er å utvikle spesifikasjoner mot urealistiske scenarioer. Dette kan gi en følelse at man har mer kontroll, men resulterer raskt i uventede forsinkelser og større kostnader. 

GE Digital’s Proficy-programvarer er utviklet med brukeren i fokus, og møter behovene for fjernovervåkning, kontroll og mobile arbeidere. Programvarene kan tilpasses dine behov, enten av GE Digital’s eksperter, eller lokale leverandører som Novotek. Dette gir deg friheten til å gjøre mindre endringer eller oppdateringer uten å være avhengig av tredjeparter. For eksempel kan applikasjonene tilpasses slik at du kan få innsikten du trenger uten å bruke en dataanalytiker.  

GE har mer enn 100 års erfaring med å løse utfordringer i produksjonsindustrien, inkludert sine egne fabrikker. 

Har du tid til å løse kommunikasjonsutfordringer med en spesialbygd løsning?

Tilkobling er avgjørende. Innsamling og styring av data er grunnlaget for en digital transformasjon. Fra et plattformperspektiv betyr det tilkobling til eksisterende systemer, inkludert maskiner og industrielt utstyr, databaser, SCADA, MES, IT-systemer og mer. 

Å utvikle en egen plattform kan innebære risiko. Dårlig eller manglende kommunikasjon mellom utstyr og systemer kan føre til dårlig datakvalitet og manglende data. For å få en meningsfull analyse av produksjonsprosessen er du avhengig av en helhetlig oversikt som inkluderer alle data. 

Med Proficy-programvarer får du sikker tilkobling fra anleggsgulvet til skyen, med mulighet til å samle data fra ulike systemer i sanntid. Fordi vi bruker standarder som OPC UA og MQTT kan våre drivere, data collectors og «hyllevare»-brukergrensesnitt implementeres med liten innsats, og sikre effektiv og pålitelig kommunikasjon. GE Digital leverer også kostnadseffektive skyløsninger, som er enkle å håndtere.  

Vedlikehold av spesialbygde løsninger

Å bygge din egen plattform kan skape en følelse av uavhengighet, der du ikke trenger å stole på eksterne team for å utvikle nye funksjoner eller rulle ut oppdateringer. Utfordringen er at interne team sjelden har den samme kompetansen som et spesialisert utviklingsteam. Det kan gjøre det vanskelig å håndtere komplekse arkitekturer, OT-krav og nye sikkerhetsbehov som oppstår i industribedrifter. 

I tillegg står produksjonsindustrien overfor utfordringen med å bevare arbeidskraften. Er det realistisk at teamet ditt kan håndtere en spesialbygd løsning på lang sikt? Hvem vil opprettholde og vedlikeholde løsningen om ett, to, fem eller ti år? 

Med GE Digital’s Proficy-programvarer får du fleksibiliteten og skalerbarheten du trenger, både lokalt, på edge-enheter og i skyen. Løsningene våre er utviklet etter «best practice» med den siste teknologien, og er rustet til å håndtere vedlikehold av programvaren på tvers av bedriften gjennom hele applikasjonens levetid. 

Konklusjonen rundt å bygge eller kjøpe

Gjør en nøye vurdering før du velger å starte prosjektet med å utvikle en spesialtilpasset løsning. Sannsynligheten er stor for at det vil kreve en massiv investering i både tid, kostnader og arbeidskraft, som du kanskje ikke har råd til på sikt. I stedet kan en standard hyllevareløsning fra GE Digital, som tilpasses nettopp dine behov, være et tryggere alternativ. 

Artikkelen er skrevet av Bernard Cubizolles, Global Marketing Manager, GE Digital. Les den originale artikkelen her. 

Kan våre løsninger passe dine behov? Kontakt oss, – vi vil være din samarbeidspartner på digitaliseringsreisen.

Flere insights