Insight

5 steg for en vellykket digitalisering

I dagens digitaliserte verden snakkes det mye om muligheten til å analysere data. Hensikten er ofte å optimalisere produksjonsprosessen, – det vil si å ta datadrevne beslutninger. Det mange derimot ikke tenker på, er at det kreves flere grunnleggende faktorer som må implementeres før denne optimaliseringen er mulig. For å unngå manuell håndtering og store Excel-ark fylt med produksjonsdata, er det nødvendig å strukturere digitaliseringen. 

I teksten nedenfor presenterer vi en metode med fem konkrete steg, som viser hvordan du skal gå frem for å lykkes med digitaliseringsprosessen. 

Illustrasjon som viser 5 steg for vellykket digitalisering

1. Koble produksjonssystemene opp mot programvarene dine

Det første steget for en vellykket digitalisering starter med å koble sammen alle dine produksjonssystemer og programvarer. Denne tilkoblingen gjør at systemene dine kan kommunisere med hverandre. 

2. Modellere data for å skape kontekst

Etter tilkoblingen er etablert, begynner produksjonssystemene å kommunisere med programvarene dine. Dataene må imidlertid modelleres, slik at vi kan forstå konteksten til informasjonen, for eksempel hvilken fabrikk, linje eller linjedel de tilhører. 

3. Lagre dataene for å få en oversikt

For å kunne overvåke og analysere produksjonen over tid er det nødvendig å lagre data. Lagret data brukes til historisk analyse og prediktiv kontroll/maskinlæring. 

4. Visualisere data for brukervennlighet

Det fjerde trinnet innebærer å visualisere dataene. Visualisering betyr at riktig informasjon presenteres for rett person, på riktig måte. Det betyr mer spesifikt at informasjonen gjøres nyttig ved å være tilpasset brukeren.

5. Optimalisere produksjonen med innsikt fra data

En vellykket implementering av tidligere trinn skaper en forståelse av sammenhengene innenfor produksjonen. Dermed kan datadrevne beslutninger tas for å optimalisere produksjonen! Optimalisering kan omfatte reduksjon av energiforbruk, råvarer, skrap og bedre planlegging. 

Digitalisering er et viktig skritt mot mer vellykket produksjon. Reflekter gjerne over din bedrifts forhold og identifiser din nåværende situasjon og hvorfor du er der. Er det kommunikasjon mellom produksjonssystemene dine? Hvis ja, har du verktøyene som trengs for å forstå og bruke dataene dine? 

Føles det fremdeles uklart, eller har bedriften din utfordringer knyttet til digitalisering? Kontakt oss! Vi hjelper deg med å ta neste steget mot digitalisert produksjon. 

Flere insights