Insight

10 tips for å modernisere ditt HMI/SCADA-system

Industriarbeider med tablet styrer HMI/SCADA-system

Aldrende industriell infrastruktur kan gjøre det vanskelig å møte daglige utfordringer for industrianlegg og produksjonsbedrifter. Heldigvis finnes det kostnadseffektive måter å løse disse utfordringene på. Vi deler 10 tips for hvordan du kan modernisere ditt HMI/SCADA-system

1. Hold deg oppdatert med nyeste versjon av SCADA-programvaren og OS

Mange industribedrifter har fremdeles gamle, – noen ganger svært gamle, versjoner av SCADA-programvaren. Ved å gjennomføre regelmessige oppdateringer får du tilgang til nye funksjoner, og systemtilgjengeligheten blir bedre. I tillegg unngår du sikkerhetsrisikoen som oppstår hvis systemet ikke oppdateres. Å fortsette å bruke et foreldet SCADA-system kan føre til høyere, skjulte kostnader. 

Dette er et grunnleggende steg. Før du går videre med moderniseringen, inkludert analyser eller web-baserte grensesnitt, er det viktig at både SCADA-programvaren og operativsystemet er oppdatert med nyeste versjoner og patcher. Dette gjør at du kan starte med den rette plattformen, hvor alt er klart for de neste stegene.

Systemoppdatering

Påminnelse: Windows 7 nådde utløpsdatoen i januar 2020 og Windows 8 sin utløpsdato er satt til neste år, januar 2023. Oppdater de gamle operativsystemene!

2. Standardiser SCADA-implementeringen 

Definer standarder for det overordnede SCADA-systemet. Dette gjelder applikasjon, konfigurasjon, sikkerhet, arkitektur og ekstern tilgang, – inkludert enhetene personell bruker. Standardisering hjelper deg å redusere feil og kostnader, og øke driftseffektiviteten.

Med konsekvent representasjon og faste prosedyrer reduseres feil på tvers av flere interessenter. Personell får en kortere læringskurve, bedriften kan gjennomføre raskere utrullinger og vedlikeholdet blir enklere. Standardisering bidrar også til å sikre samsvar. I tillegg lar «tag name conventions» deg utnytte OPC UA: Bla gjennom OPC UA-kilder, og opprett SCADA-prosessdatabasen din automatisk. 

3. Utvikle en «Disaster Recovery Plan»

En «Disaster Recovery Plan», eller katastrofegjenopprettingsplan, kan starte enkelt. Det kan for eksempel være en versjonsplan knyttet til sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Deretter kan du legge et mer langsiktig «roadmap», og vurdere å gå over til et redundant «failover»-system, konfigurert for minimalt med avbrudd. 

Du kan bygge redundans på alle nivåer: Fra SCADA-server «failover», til LAN-redundans og klientredundans. Målet er at ingen data går tapt. Se på databasene dine, sanntidsdata og alarmsynkronisering, og gjør systemet sømløst for eksterne brukere. En «Disaster Recovery Plan» er mer enn å være trygg på at ingenting går tapt, – det er en viktig del av å forbedre tilgjengeligheten og påliteligheten. 

Disaster Recovery Plan

4. Få et godt system for datastyring

Lag en plan for å samle inn, lagre og distribuere dataene dine på en sikker måte. For å drive et anlegg effektivt, trenger du alle de riktige dataene til rett tid. 

For mer pålitelig og konsistent informasjon, kan du vurdere en historian for hele anlegget, for eksempel Proficy Historian 2022. Programvaren kan utvides og skaleres etter hvert som systemene dine vokser, og integrerer datastyringslaget med CMMS eller GIS-systemer. Moderne teknologi gjør informasjon tilgjengelig for interessenter som ikke er direkte knyttet til SCADA, men som trenger dataene for å ta beslutninger, – for eksempel innkjøp- eller planleggingsteam. 

5. Bygg effektive alarmprosedyrer

En god alarmstrategi betyr mindre støy, raskere reaksjoner, økt produktivitet og sikrere drift. Med en god strategi kan du gå fra en alarm til en varsling, og veilede den riktige handlingen. Det finnes mange ressurser for effektiv alarmhåndtering, blant annet gjennom ISA (International Society of Automation).

6. Digitaliser arbeidsprosesser

Hvert anlegg har standard driftsprosedyrer i en eller annen form, – i de fleste tilfeller som trykte manualer. Nå kan du gå fra disse trykte manualene, til å integrere arbeidsprosessene rett inn i SCADA-systemet. Ved å bruke SCADA-data kan du starte en arbeidsprosess, veilede operatører trinn for trinn, og øke driftskonsistensen. «Electronic Standard Operating Procedures» fanger også opp beste praksis, og fremskynder opplæring av nye operatører. 

Digitalisering av prosedyrene dine sikrer konsistens, repeterbarhet, overholdelse av standarder og gir oversikt over hvem som har ansvaret for oppgaver. Du kan kjøre de riktige handlingene, og bidra til å forhindre feil. I tillegg kan du registrere og spore arbeidsprosesser for samsvar.  

Standard Operating Procedures

7. Konnektivitet på tvers av bedriften

SCADA-tilkobling på tvers av et helt anlegg, bedrift eller organisasjon gir et helhetlig syn på ytelse, fyller datahull og øker samarbeidet. I tillegg skaper sentralisert informasjonsstyring konsistens på tvers av ulike fabrikker og anlegg. Ved å koble sikre tynnklienter mot hardware, kan informasjon gjøres lett tilgjengelig for alle nivåer i bedriften eller organisasjonen.  

8. Utnytt tilpasset visualisering

I stedet for at alle ansatte har den samme SCADA-skjermen, kan du gi hver person akkurat den informasjonen og funksjonene de trenger. Et moderne HMI/SCADA-system lar deg utstyre arbeidsstaben med skreddersydd informasjon, fjernovervåkning og kontrollfunksjoner via ulike enheter. Dette kan være en smarttelefon, nettbrett, PC eller eldre enheter som støtter HTML5. 

På denne måten får rett person riktig operasjonell informasjon. Dette sparer mye tid, og gjør at riktige beslutninger kan tas raskere. Les mer om datavisualisering her.

9. Aktiver modellbasert HMI-navigasjon

Med et moderne HMI/SCADA-system kan du utnytte industristandarder for å kartlegge datamodellen din til en utstyrsmodell. Dette innebærer å strukturere dataene dine, og gi standardkontekst på tvers av lokasjoner og datakilder. 

Brukere kan raskt navigere i kontekst fra modellen. Modellbasert HMI-navigasjon muliggjør en felles brukeropplevelse, uavhengig av skjerm, enhet, utstyr, rolle eller prosess. 

10. Implementer High Performance HMI

High Performance HMI er brukergrensesnitt som er utviklet for å forbedre operatøreffektiviteten. Med et enkelt og konsist design, øker High Performance-skjermbilder situasjonsbevisstheten. Operatører og teknikere gjenkjenner og forstår informasjon raskere, noe som gjør det lettere å oppdage alarmer og overvåke produktiviteten. I tillegg reduseres risikoen for feil. High Performance HMI er basert på ISA 101-standardene. 

High Performance HMI

Vil du se et eksempel på et moderne HMI/SCADA-system? Sjekk ut iFIX HMI/SCADA eller CIMPLICITY fra GE Digital. 

Denne artikkelen er originalt skrevet av Alicia Bowers Millinger ved GE Digital. Les den på GE Digital sine nettsider her.

Last ned artikkelen
Flere insights